Wednesday, June 08, 2016

truth


If you look at any social media or blogs what do you see? Amazing places, happy faces. You see what they want you to see. Obviously people won’t share the negatives. Why would they? It's hard.
It’s the same with me. You look at my Instagram and see beautiful beaches, new shoes, cute pics with friends… You go on my blog to see pictures of me with pretty backgrounds, new clothes and posts about how much I love Australia. It all seem like a little dream. 
Why? Because I don’t show you skypes that end in tears, sleepless nights spent missing my family and questioning my decisions, wondering how my niece looks in real life because I’ve only seen her from pictures. Don’t get me wrong, I don't do this to lie to you. I love this country, I love my boyfriend and I love my job but I also love the country I’m from, love my family and friends that I left behind. I’ve seen many people giving up and returning back home for the same reason. And with many of my friends living abroad, I always thought this would be easier, that this would get easier over time. But I doubt it will.
If I could I would split myself into two pieces so I can be at two places at the same time. For now, I think I just have to get used to it somehow.
Have a great rest of the week. ;)

Ak sa pozriete na akékoľvek sociálne médium alebo blog, tak čo vidíte? Nádherné miesta, usmiate tváre. Vidíte to, čo ostatní chcú, aby ste videli. Samozrejme, že ľudia nebudú zdieľať negatíva. Prečo by aj? Je to naozaj ťažké.

U mňa je to rovnako. Môj instagram je plný krásnych pláží, nových topánok, milých fotiek s kamarátmi... Môj blog je plný fotiek s krásnym pozadím, novým oblečením a postmi o tom, ako veľmi mám rada Austráliu. Všetko tak navonok vyzerá ako malý sen. Prečo? Lebo Vám neukazujem hovory cez skype, ktoré končia slzami, prebdené noci, keď mi chýba rodina a rozmýšľam nad mojimi rozhodnutiami, vďaka ktorým som moju malú neter videla iba na fotkách. Nepochopte to v zlom, nie je to preto, že by som Vám chcela klamať. Austrália je super, s priateľom som veľmi šťastná a práca ma napĺňa, ale rovnako mám rada Slovensko, ľúbim moju rodinu a chýbajú mi priatelia, ktorých som na Slovensku nechala. Od začiatku, čo som tu, som bola svedkom mnohých ľudí, ktorí sa vrátili domov z rovnakého dôvodu. A vzhľadom na to, že mám mnoho kamarátov žijúcich v zahraničí, som si vždy myslela, že to bude jednoduchšie, alebo sa to aspoň časom jednoduchším stane. Ale pochybujem.
Ak by sa to dalo, rozdelila by som sa na dve polovice, aby som mohla byť na dvoch miestach naraz. Zatiaľ mi zostáva iba si na to nejako zvyknúť.
Prajem Vám krásny zvyšok týždňa. ;)


Sunday, May 29, 2016

new discoveries everywhere I go

You know what I love about living in Sydney?
You have new things to do literally every day!
From thrift shopping at a new shop that I never visited before, visiting museums, trying new foods, going to casino to just walking around and finding new exciting stuff that's happening (one of the great examples is Vivid. ;)
Now i know I don't have much of a free time because I study and work at the same time.
But every time I have a weekend off I choose to discover new places, cafes, shops, restaurants.
The best thing about it is that I have my other half to discover them with me. ;)
Have a great week everyone!;)

Viete čo mám na živote v Sydney najradšej?
To, že ak mám chuť, tak môžem vyskúšať niečo nové každý deň!
Od návštev v nových sekáčoch, v ktorých som nikdy nenakupovala, múzeí, v ktorých som nikdy nebola, skúšania nových jedál, gamblingu v kasíne až po náhodné objavenie super eventov, ktoré naozaj stoja za to, ako napríklad Vivid, festival svetiel a inštalácií. ;)
Keďže pracujem a študujem zároveň, tak nemám veľa voľného času, ale ak mám voľný víkend, tak sa ho snažím stráviť objavovaním nových miest, kaviarní, obchodov, reštaurácií.
Najlepšie na tom je, že ich objavujem s mojou polovičkou. ;)
Prajem Vám skvelý týždeň!;)


Sunday, May 22, 2016

Australia - continued

If you remember, this was the background of the first post from Australia.
And now I live here. So much have changed. And in a couple of months I will be back home for a holiday.
Australia is truly one of the most difficult decisions I have made so far. Everyone looks at the positives such as great weather, warm climate, more opportunities and in my case wombats. :D
In reality it's really hard. I miss my family and friends everyday and I feel so selfish that I can't spend more time with them. I am not 18 anymore so I focus more on my priorities.
But I guess this is how it's going for every immigrant.
Hope to talk to you soon and have a great week! ;)

Ak si spomínate, tak toto je pozadie, ktoré som mala v prvom poste z Austrálie. 
No a teraz tu bývam. Toľko sa toho zmenilo. A o pár mesiacov som doma na prázdniny.
Austrália je naozaj jedno z najťažších rozhodnutí, ktoré som kedy urobila. Každý sa pozerá na pozitíva ako počasie, teplo, viac príležitostí, a v mojom pripade wombaty :D
V skutočnosti je to naozaj ťažké. Každý deň mi chýba rodina, kamaráti a cítim sa veľmi sebecky, že s nimi nemôžem tráviť viac času. Lebo predsa len, nemám 18 a naozaj zvažujem priority.
 Ale myslím, že takto to teraz asi má byť a každý imigrant si prechádza niečím podobným.
Ozvem sa už čoskoro a prajem krásny týždeň! ;)