Sunday, August 30, 2015

friends

It's funny how life works.
Before I left for Australia, I was so concerned about my life, my friends. Questions like: Oh what if I don't make any friends? What about my friends back home? What if they forget about me completely because I don't have enough time to be in contact with them? were common.
But what I've learned so far is that true friends stay close to you even if you move to the country furthest away from home. True friends don't care about daily contact. True friends are the ones who stay there for you no matter what are the circumstances. And new friends? It all depends on you, your personality. If you are a good person, you can meet them everywhere. And if you have the connection, it WILL last.
When I was younger I used to care about how many so called friends I have, so the quantity. Now I care about the quality of friendship. About honesty, loyalty and you would be surprised, but sometimes even the "sixth sense" when they can sense there is something wrong so they are there for you 100%.
One of them is my current roomate who is leaving. Yes, it's one of the saddest things ever, but at the same time I know she can count on me no matter what and vice versa. That matters.
Have a great week!

Je naozaj zaujímavé pozorovať, ako život funguje.
Predtým, ako som odišla do Austrálie, som si často kládla mnoho otázok ako napríklad: Čo keď nebudem mať kamarátov, čo keď budem úplne sama? Ako si udržím priateľstvá doma? Čo ak na mňa všetci zabudnú, pretože neudržujem neustály kontakt?
Ale prišla som na to, že skutoční priatelia Vám budú blízki, aj keď sa presťahujete cez pol sveta. Skutočným priateľom na dennom kontakte nezáleží. Skutoční priatelia pri Vás budú stáť no matter what!. :) A nové priateľstvá? Ak ste dobrý človek, tak sa ničoho nemusíte báť, stretnete ich všade. 
Keď som bola mladšia, tak jediné, na čom mi záležalo, bolo to, koľko "kamarátov" momentálne mám. Teraz sa pozerám na ich kvalitu. Na ich úprimnosť, loajalitu a niekedy aj "šiesty zmysel", keď vedia, že sa s Vami niečo deje.
Jednou z nich je aj moja momentálna spolubývajúca, ktorá odchádza. Síce je to jedna z najsmutnejších chvíľ, ale stále si uvedomujem, že ak bude čokoľvek potrebovať, som tu pre ňu na 100% a vice versa. A na tom skutočne záleží.
Prajem Vám krásny víkend!


Thursday, August 27, 2015

home and away :)

Yes, I'm leaving in 2 weeks to spend some time with my family and friends in Slovakia,
Don't get me wrong, I am so looking forward to it but at the same time I am so excited about being back here in October.
Have you ever felt like home but in a completely different country than your own country of birth?
Because I did, I do and I know I will feel like this in the future.
The beginning was rocky and very difficult but I don't regret any single moment.
In case you think I never travelled and lived away from home I need to prove you wrong. I did.
And with Australia, it wasn't always beaches, koalas and "no worries". But after all, it's worth it.
Have a great weekend. ;)

Áno, o 2 týždne odchádzam späť na Slovensko, aby som strávila čas s rodinou a priateľmi.
Neberte to v zlom, teším sa na každý moment strávený s blízkymi, ale ešte viac sa teším na október, ktorý bude celý o veľkých zmenách späť tu, v Austrálii. :)
Stalo sa Vám niekedy, že by ste sa cítili viac "doma" v cudzej krajine, ako v tej, z ktorej pochádzate?
Pretože mne sa to stalo tu, v Austrálii a viem, že to tak bude aj v budúcnosti.
Začiatky boli veľmi ťažké, ale neľutujem ani jeden moment,
A to som už cestovala a žila mimo Slovenska.
V Austrálii to od začiatku neboli len pláže, koaly a "no worries". Ale všetko to stálo a stojí za to.
Prajem Vám krásny víkend. :)


Saturday, August 22, 2015

moving time

One can never realise what it means to move until he/she has to move. 
I have moved multiple times in the past but every time I do I just surprise myself with what I have hoarded so far. :D
So this time (and due to the lack of luggage space) I just throw away anything I don't wear/don't use/don't need.
So far multiple skirts with broken zippers (I don't know what's wrong with me - until now the zipper broke on 3 skirts and trapped me inside - and don't tell me I gained weight because that is not the case :D), probably 50 tags from clothes (I don't need them anymore, from now on I collect shoe boxes :D), at least 10 Cosmopolitans (to be honest I hate the ones back home, here they actually have articles you can read) but there are few exceptions.
Like big stuffed husky from my boyfriend (even though I am 25, I still cuddle it before sleep sometimes - no wonder is almost as big as me :P), tickets from all the places we have visited so far and "lucky cat" from my best roommate  (she actually waves her arm to bring me good luck:D).
What is the thing that surprised you in your own closet?

Človek si nikdy neuvedomí, čo to znamená sťahovať sa, až kým to sám/sama neskúsi.
Už som sa sťahovala viackrát, ale stále prekvapím samu seba, čo dokážem každý raz nahromadiť. :D
No tento raz (hlavne pre nedostatok miesta na vybalenie) vyhadzujem všetko, čo nenosím/nepoužívam/nepotrebujem.
No, takže doteraz som vyhodila: viacero sukní s pokazeným zipsom (nerozumiem čo sa deje - a nie, nepribrala som, ale každý sa pokazil, keď som ich mala na sebe, takže ma už viackrát z nich ľudia museli roztrhnúť :D), asi 50 štítkov z oblečenia (už ich nepotrebujem, radšej budem zbierať škatule z topánok :P), asi 10 Cosmopolitanov (keďže tu sa v nich dá aj niečo zmysluplné prečítať - nie ako doma), ale samozrejme existujú aj výnimky.
Napríklad veľký plyšový husky od priateľa (no a čo, že mám 25, niekedy na mňa príde chvíľa, že ho objímem pred spaním - asi prečo, keď je asi tak veľký ako ja :P), vstupenky zo všetkých miest, kde sme doteraz boli a lucky cat z Chinatownu od mojej super spolubývajúcej (áno, kýve labkou pre šťastie :D).
A čo Vás prekvapilo pri upratovaní Vášho šatníka?