Thursday, April 23, 2015

unfortunately

So sorry that I haven't been posting much.
I had a couple days off work, I was just getting myself together after the food poisoning and had seriously no energy.
Too bad that it happened during my trip to the Taronga Zoo (where I wanted to go since I came here).
So out of all the animals I have seen a couple giraffes and unfortunately no platypus (at that moment I was too sick to even stand straight).
Hope that you will have a great weekend without any medical emergencies. ;)

Mrzí ma, že momentálne nepostujem veľa.
Dôvodom je, že som sa dávala dokopy po otrave jedlom, spala, nešla som ani do roboty a naozaj som nemala energiu na nič iné.
Najväčšia škoda je, že sa mi to prejavilo v Taronga Zoo, kde som sa chystala už pomaly od októbra. 
Takže som videla asi pár žiráf, ale žiadneho vtákopyska (toho som chcela vidieť najviac, ale v daný moment som sa cítila už tak zle, že som ani nevedela poriadne stáť).
Prajem Vám krásny víkend bez žiadnych katastrof. ;)


Thursday, April 16, 2015

yes

It's so funny how much can change by only one decision.
One yes can influence your whole life.
Looking back, if I said no to one small trip in Slovakia back in August I would never even think about moving to a different country.
And now I'm here, in the new country, with a new boyfriend, new job, new friends, new life goals, new body image and values.
Just take chances and say yes more and you will see the difference. ;)

Sranda, ako jedno rozhodnutie môže tak veľa zmeniť.
Jedno áno môže ovplyvniť celý Váš život.
Ak sa nad tým zamyslím, keby som minulý august povedala nie malému výletu po Slovensku, tak by som sa ani nezamýšľala nad sťahovaním do inej krajiny.
A teraz som tu. V novej krajine, s novým priateľom, prácou, kamarátmi, životnými cieľmi, prijatím vlastného výzoru a hodnotami.
Skúste viac hovoriť áno a hneď uvidíte zmenu. :)


Saturday, April 11, 2015

weather

Probably the last one of the perfect sunny days when you don't need to wear a jacket, you just sit and enjoy the sunlight.
So weird how all of my Slovak friends are excited because the weather over there is getting better and I'm just sitting here complaining about how I really want summer temperatures over 30°C back. :P
But whatever, I can deal with the winter, I just need some new boots and coat and I'm good. (I have my eye on one pair of YSL boots, so we will see about them :D and I already got a coat from Sheinside that is just perfect - more about it later ;).
And I know that I'm definitely coming home on the 11th of September (I booked the tickets!), so I will hopefully see you guys during Košická jesenná burza (19th of Sep). :)
Enjoy the weekend!

Toto bol asi jeden z posledných skvelých letných dní, keď iba sedíte na lavičke v parku bez bundy a užívate si slniečko.
Je to naozaj veľmi zvláštne, keď porovnám, že ja tu plačem nad teplotami pod 30°C a vy na Slovensku sa tešíte len z malého zlepšenia počasia. :P
Ale nevadí, zimu tu zdolám, ale musím nájsť správny kabát a čižmy (už mám vyhliadnuté jedny YSL a práve mi prišiel neskutočný kabát zo Sheinside, tak to dúfam nebude až také ťažké :D).
A už viem, kedy prídem na Slovensko - letím 11teho septembra, takže definitívne budem na košickej jesennej burze (19.09.) - môj problém s garážou vyriešený! :)
Užite si víkend!