Sunday, July 05, 2015

welcome to my shoe closet

I never really understood women addicted to shoes until I became a shoe addict myself. :)
So today I want to show you a couple of my favourites (including bags;).


Predtým, ako som začala pracovať s topánkami som nikdy nechápala ženy - maniačky na topánky. Až kým som sa jednou z nich nestala ja sama. :)
Takže dnes Vám ukážem zopár mojich obľúbených (vrátane kabeliek;).

Nudes
Christian Louboutin     Oasap     Alexander McQueen

Wednesday, June 24, 2015

phobias

Everyone has something that he/she is scared of. Or if you want to say it the right way, everyone has some kind of phobia.
Most stick to the easy ones like the fear of snakes, small spaces, dark, bats etc.
Some have the weirdest of them all like genuphobia (fear of knees), plytomechanophobia (fear of washing machines), oikophobia (fear of household appliances), omphalophobia (fear of belly buttons :D) or even phobophobia (fear of phobias :D).
I am pretty classic, just afraid of clowns, spiders (pretty challenging in Australia) and heights (not high buildings, just places high from the ground where I feel in danger like mountain peaks, treetops etc.)
But the best way to conquer your fear is to face it, so that's why I went indoor rock climbing with my boyfriend last weekend. I have a bruised knee, feel better about myself but I don't really want to do it again. :P 
What about you, do you have any phobias?;)

Každý človek má z niečoho strach, alebo aby som to povedala správne, má nejakú fóbiu.
U väčšiny je to niečo jednoduché ako strach z hadov, malých priestorov, tmy, netopierov a pod.
U niektorých je to naozaj veľmi divný typ fóbie ako genufóbia (strach z kolien), plytomechanofóbia (strach z práčiek), oikofóbia (strach z domácich spotrebičov), omfalofóbia (strach z pupkov a ich dotyku :D) či napríklad fobofóbia (strach zo strachu :D). 
Ja ostávam pri klasike: strach z klaunov, pavúkov (naozaj som si nemohla vybrať lepšiu krajinu na život :D) a výšok (v zmysle miest vo výškach, kde sa necítim bezpečne ako útesy, skaly, vysoké stromy atď.)
Ale ako najlepšie prekonať svoj strach? Postaviť sa mu tvárou v tvár! Takže som minulý víkend s priateľom išla liezť na indoor lezeckú stenu. Ok, mám modrinu na kolene, lepší pocit zo seba, ale nemám chuť to skúsiť znovu. :P 
A čo vy, máte nejakú fóbiu?


Friday, June 19, 2015

because I'm happy


Looking back a year ago from today, everything was completely different.
At that moment I was stuck in a very bad place, depressed with where my life was going, what I was doing. My future looked really... dark. 
It's so funny how much can change only with one decision and a different outlook on life itself.
At one moment you think you are stuck and unhappy and then comes one moment that changes everything. 
I can finally say that I'm very happy. Before I was always looking on the negative side of things, now I focus on the little magical things that make life more beautiful.
Like: smiling a lot, worrying less about what others think of me, walking, exploring and finding new things even alone, spending more time with the right people or investing in myself without any further regrets (Louboutins, yay!:P)...

What makes you happy? :)

Keď sa obzriem do minulosti, tak presne pred rokom bolo všetko úplne inak.
V tom momente som sa cítila ako väzeň bež možnosti úniku. Bola som celkom deprimovaná životom, kam smeruje, čo ďalej.... Celá moja budúcnosť mi pripadala tak nejako temná.
Je naozaj krásne sledovať, ako veľa sa odvtedy s jediným jedným rozhodnutím a odlišným pohľadom na život zmenilo.
Konečne môžem povedať, že som veľmi šťastná. Predtým som sa vždy zameriavala na všetko negatívne, teraz sa sústredím na také malé kúzelné veci, ktoré robia život krajším.
Ako napríklad to, že sa často usmievam, nestarám sa o to, čo si o mne myslia iní, často chodím, hľadám a objavujem nové veci pokojne aj sama, trávim čas s tými správnymi ľuďmi či investujem do seba bez nejakých ďalších výčitiek (Loubotinky, juhú!:P)...

A čo Vy, čo robí šťastnými Vás?