Friday, December 30, 2011

Baking for New Year´s Eve

I´m very sorry for neglecting you this way.
Recently I´m doing so much stuff I don´t have a lot of time for blog (mostly stuff for school). :(
Yesterday I had my masquerade birthday party- it was AMAZING but I forgot my camera so I don´t have any photos- shame on me! I´m seriously banging my head againts the wall! :/
Tomorrow I´m leaving to my man´s cottage to celebrate New Year´s Eve so as soon as I will get back I will read all the posts I´ve missed and I will comment like crazy I promise! :)
Btw today I´ve baked so many salty crackers for New Year´s Eve, so the recipes and photos continue. (In slovak only- sorry)

And because I will be here again on Sunday, I wish you good New Year´s Eve and even better New Year 2012! :)

Prepáčte mi, že Vás takto strašne zanedbávam.
Momentálne robím toľko vecí, že na blog nemám veľa času (hlavne riešim školu). :(
Včera som mala moju narodeninovú škraboškovú párty- bola perfektná, ale zabudla som si foťák, takže nemám žiadne fotky- hanba mi! Naozaj si trieskam hlavu o stenu! :/
Zajtra odchádzam na chalupu môjho chlapa, lebo tam budeme oslavovať Silvester, takže hneď ako sa vrátim, určite prečítam všetky posty, ktoré som nestihla a budem komentovať ako šialená, sľubujem! :)
Btw, dnes som piekla hrozne veľa slaného pečiva na Silvestra, takže ďalej pokračujú recepty a fotky.
Čo pripravujete na Silvestra vy? Dajte tipy. :)

A keďže tu budem opäť až v nedeľu, prajem Vám krásneho Silvestra a ešte krajší Nový Rok 2012! :)

Wednesday, December 28, 2011

Newbies

Hi :)
I´m alive, I just wasn´t posting because I was spending my Christmas on our cottage and as soon as I got back I started to write my bachelor´s thesis. So I´m kinda busy right now. (But I still have enough time for sales! :D)
So here you have a couple of newbies I got for Christmas, on sales and for my birthday.
What newbies did you get?

Ahoj:)
Som nažive. Ibaže som nepostovala, lebo som trávila Vianoce na chate a hneď, ako som sa vrátila, tak som začala písať bakalárku. Takže som trošku dosť zaneprázdnená. (Ale stále mám čas na výpredaje! :D)
Takže nasleduje pár vecí, čo som dostala na Vianoce, na výpredajoch a na narodeniny.
Čo nové ste dostali vy? :)


Saturday, December 24, 2011

Oh, Christmas lights, light up the street. Light up the fireworks in me. :)

Because this is the last post before I´m leaving tomorrow to spend my Christmas on our cottage, I wish you wonderful Christmas full of delicious food, amazing presents, perfect atmosphere and of course, peace.
Enjoy it the best you can. :)

P.S.:This outfit is composed of LBD, blue/black fur coat (I had it on wishlist in my mind for so long and I´ve finally found it in secondhand) and blue shoes (I was waiting for them to be on sale and as soon as  I found out they really are, I got them;).

Pretože tento post je posledným pred mojím zajtrajším odchodom na chatu, kde vždy trávime s rodinou Vianoce, tak Vám chcem popriať krásne Vianoce plné chutného jedla, úžasných darčekov, skvelej atmosféry a hlavne pokoja.
Užite si ich najviac, ako viete. :)

P.S.:Tento outfit pozostáva z malých čiernych, modro-čierneho kožuchu (mala som ho na mojom vlastnom wishliste v hlave už dlho a konečne som ho našla v secondhande) a modrých topánok (čakala som, kedy konečne budú v zľave a hneď, ako som sa dozvedela, že sú, som ich kúpila;).


Wednesday, December 21, 2011

Let´s be naughty and save Santa the trip. ;)

Because my last exam is finally over, my Christmas has officially started. :)
So I´m baking another Christmas cookies (chocolate and wallnut ones) and I can finally finish christmas shopping.
I also bought one dress on Asos yesterday. The sales there are amazing, so I have one Christmas gift for myself too. I think they will look great with my new Dior glasses I will get on 24th. It´s on the last pic, do you like it?
Btw, how about you and Christmas presents? Do you have all of them? :)

Pretože môj posledný zápočet je konečne za mnou, konečne mi začali Vianoce. :)
Takže pečiem linecké koláčiky (čokoládové a orieškové v toľkých možných tvaroch :)- mám hojdacieho koňa, soba, srdiečka, čižmy, kvietky, javorové listy, hviezdičky a okrem iného dokonca aj jazvečíkov:D) a konečne môžem dokončiť vianočné nákupy.
Tiež som si včera kúpila super šaty na Asose. Majú skvelé výpredaje, takže mám pre seba jeden vianočný darček. Budú sa mi hodiť k Dior okuliarom, ktoré dostanem 24tého. :) Sú na poslednej fotke, čo si o nich myslíte?
Btw, ako vy a darčeky? Máte už všetky? :)


Monday, December 19, 2011

2 different kinds of fairytale

I don´t have posts like this often.
But I just got back from our cottage and I wanted to show you what I was doing during the weekend.
We celebrate every Christmas on our cottage so this weekend I´ve decorated the Christmas tree, baked Christmas cookies and just enjoyed the rum&tee near the hot fireplace.
The snow was falling outside, the temperature was -6°C and the atmosphere was like in a winter fairytale.
But as soon as we got back home we discovered that the fairytale continues but not outside, inside our house, because something happened to our heating. :D
So photos continue too. :)
Are you ready for Christmas?

Nemám často takéto posty.
Ale práve som sa vrátila z našej chaty a chcela som Vám ukázať, čo som robila cez víkend.
Každé Vianoce totiž slávime na nej, takže som zdobila vianočný stromček, piekla Vianočné koláče a iba si užívala čaj s rumom pri horúcom kozube.
Von padal sneh, teplota sa pohybovala okolo -6°C a atmosféra bola ako zo zimnej rozprávky.
Ale hneď, ako sme sa vrátili späť domov, rozprávka pokračovala, lenže nie von, ale vo vnútri nášho domu. Niečo sa stalo s kúrením. :D
Takže pokračujú fotky. :)
Ste pripravení na Vianoce?


Friday, December 16, 2011

New in (Sales have started)

I really wasn´t going to write this post, but because I´m leaving for a couple of days I thought that I can share some newbies with you.
The sales in shops have officialy started. Run ladies and you can catch the best pieces! :)
I myself have to make my mood better today. What is the best combination for it? Money you´ve got for your birthday + sales!
And that all equals new simply gorgeous dress from H&M for 15 euros, New Yorker decent but still sexy lacy skirt for 9,95 euros and 2 necklaces from F&F all reduced 50%. 
What did you get?

Naozaj som nemala v pláne napísať tento post, ale keďže odchádzam na pár dní, tak mi napadlo, že sa s Vami môžem podeliť o nové prírastky v šatníku.
Výpredaje v obchodoch oficiálne začali. Bežte dámy, nech chytíte tie najlepšie kúsky! :)
Ja osobne som si potrebovala zlepšiť náladu. Čo je na to najlepšou kombináciou? Peniaze, ktoré dostanete na narodeniny + výpredaje!
To celé sa rovná novým jednoducho úžasným šatám z H&M za 15 eur, New Yorker decentnej, ale stále sexy  čipkovej sukni za 9,95 eura a 2 náhrdelníkom z F&F zľavneným o 50%.
Čo ste si kúpili vy?


Wednesday, December 14, 2011

There are no ordinary cats.

Today just shortly, because I have so much stuff to do. :/
I´ve learned that even though you have a bad day, one little, gray, pink-nosed cat can make it better. :)
Btw, that necklace is from F&F- now they have 50% off jewelry in Tesco, so go there if you want one too (or anything else). :)

Dnes len krátko, pretože mám strašne veľa vecí na práci. :/
Naučila som sa, že aj keď môžete mať akokoľvek zlý deň, jedna malá, sivá, rožovo-nosá mačka ho môže urobiť lepším. :)
Btw, ten náhrdelník je z F&F- teraz majú momentálne 50%-né zľavy na bižutériu v Tescu, takže ak ho (alebo hocičo iné) chcete, bežte tam. :)


Thursday, December 08, 2011

Meow. ;)

First day of wearing my new glasses.
It felt just awesome. :)
I was told I look like a little kitten. 
And that is a compliment for me. :P
Just 4 days till my birthday and 17 till Christmas.
Can´t wait!
What can´t you wait for? :)

Prvý deň s novými okuliarmi.
Cítila som sa skvele. :)
Bolo mi povedané, že vyzerám ako mačiatko. 
A to ja beriem ako kompliment. :P
Iba 4 dni do mojich narodenín a 17 do Vianoc.
Neviem sa dočkať!
Čoho sa neviete dočkať vy? :)


Tuesday, December 06, 2011

Why me and vodka are not friends at all.

I came back from Bratislava today.
And from one party for architects, where Chase&Status performed.
I was looking forward to it for more than month and half but everything went totally different as I expected.
I didn´t enjoy it at all because I felt absolutelly sick.
And vodka caused that I don´t remember like 5 hours.
I will not touch that bitch for a pretty long time.
I hope that your weekend was better.

Dnes som sa vrátila z Bratislavy.
A z beánie architektov.
Tešila som sa na to už mesiac a pol, hlavne na Chase&Status, ale všetko vyšlo úplne odlišne, ako som čakala.
Absolútne som si to neužila, lebo mi bolo neskutočne zle.
A navyše, vodka spôsobila, že si nepamätám asi 5 hodín.
Nedotknem sa tej bitch poriadne dlho, aby ste vedeli.
Dúfam, že Váš víkend vyšiel lepšie.


Wednesday, November 30, 2011

I want to hold hands and waste Friday nights with you.

Today just realllllllly quickly, because I have so much stuff to do(study for exam, write analysis of one book and bachelor´s thesis)!
I´m so looking forward to Friday! I will be in Bratislava dancing on Chase&Status with my man and all of other  architects. :) And I hope I will finally meet Timea on Saturday!:)

About today´s outfit: I love the style of this dress, simple, elegant, a little bit of Audrey Hepburnish. :P
And stuff from VJ-Style I ordered a couple of weeks ago arrived today. The price for everything with shipping? Just 1.50 euros. :P They have a special deal- shipping for accesories is free so hurry up!:)

Have a great day eveyrone!

Dnes iba veeeeeľmi rýchlo, lebo mám strašne veľa vecí, čo musím urobiť (učiť sa na zápočet, písať analýzu knihy a bakalárku!)
Už sa tak teším na piatok! Budem v Bratislave tancovať na Chase&Status s mojím chlapom a ostatnými architektmi. :) A v sobotu sa dúfam už konečne vidíme s Timeou! :)
O dnešnom outfite: Veľmi sa mi páči štýl týchto šiat, jednoduché, elegantné, trošku Audrey Hepburnovské. :P
A veci z VJ-Style, ktoré som si pred pár týždňami objednala dnes prišli. Cena za všetko aj so shippingom? Iba 1.50 eur. :P Majú špeciálnu akciu- shipping na doplnky je zadarmo, tak šup tam!:)
Prajem Vám krásny deň! :)


Monday, November 28, 2011

FASHION AND THE CITY No.1

Yesterday we went to FASHION AND THE CITY No.1 with Patrik.
Finally a really decent fashion show (because Jana Berg- Dream was a show where the designer wanted to get the attention more with the artists than designs- that really wasn´t a "fashion" show), that brought to Košice worldwide known fashion brands like YSL, Balenciaga, Christian Louboutin, Dior Homme, Rick Owens, Lanvin and also kids brands like: Iceberg Baby, G.F.Ferre - Junior or Ferrari Junior.
The host was my favorite and amazingly beutiful Denisa Mendrejova.
My opinion about the show? Perfect, but we drank too much Moët. :D
A couple of pics at the end of the post.

Včera sme s Patrikom boli na FASHION AND THE CITY No.1.
Konečne reálna prehliadka na slušnej úrovni (na rozdiel od Jany Berg- Sen, čo bola prehliadka, v ktorej sa návrhárka snažila viac ako modelmi zaujať vystupujúcimi umelcami- skrátka- toto "módna" show teda nebola), ktorá priniesla aj do Košíc modely svetových značiek, ako YSL, Balenciaga, Christian Louboutin, Dior Homme, Rick Owens, Lanvin a tiež detskej módy v podaní značiek: Iceberg Baby, G.F.Ferre - Junior či Ferrari Junior.
Prehliadkou sprevádzala moja obľúbená a úžasne krásna Denisa Mendrejová.
Môj názor? Perfektná módna show, ale trošku sme to prehnali s Moëtom. :D
Zopár momentiek na konci postu.


Friday, November 25, 2011

The cutest surprise in my lunch today.

Finally my weekend started (no school tomorrow, ha!:)!
So tomorrow:

  • I have to start writing my bachelor thesis
  • I will go to check secondands, because the biggest sales are now
  • I have to color my hair! it´s really a must! it´s 3 weeks I have been using special tonic and they  have grown really fast
And by tomorrow I really need to clean my kingdom, plus organize my closet. That probably means I will add more stuff to shop. ;)
But I really don´t know which of that will happen for sure. :D

What about you? Do you plan stuff too?
 

Konečne mi začal víkend (zajtra žiadna škola, ha!:)!
Takže zajtra:

  • už konečne začnem písať bakalárku
  • pozriem sekáče, lebo sú akurát tie najväčšie zľavy
  • nafarbím si vlasy! už je to naozaj must! za 3 týždne mi vďaka špeci toniku veľmi rýchlo odrástli
A do zajtra - Musím už konečne upratať moje kráľovstvo, plus roztriediť šatník! To asi znamená, že pribudnú veci do shopu. ;)
Ale naozaj neviem, čo všetko z toho sa mi podarí. :D
A čo vy? Tiež si plánujete veci?


Tuesday, November 22, 2011

Some girls are just born with glitter in their veins. - Paris Hilton

Today I went to huge store with decorations (because of Christmas). During the time I was going through reindeers, baubles, beads, candles, Santa Clauses, christmas lights, flowers, napkins, trees... etc. I found this! (on the 4th photo)
Pink glitter sprinkles!
First thing that came to my mind was glitter nail designs- like those with OPI nail polishes.
It is non toxic so I´m hoping I will be succesful with it. ;)

Btw, today with a new treasure from secondhand- Moschino striped jacket.


Dnes som bola v obrovskom obchode s dekoráciami (veď viete, Vianoce). Počas toho, ako som sa prehŕňala sobmi, guľami, reťazami, sviečkami, Santa Clausami, vianočnými svetielkami, kvetmi, servítkami... atď. som našla toto! (na 4tej photo)
Ružové trblietky!
Prvá vec, ktorá mi napadla, boli flitrové nail designy- ako napríklad tie s OPI lakmi.
Tieto sú netoxické, takže dúfam, že s nimi budem úspešná. ;)

Btw, dnes s novým pokladom zo secondhandu- Moschino pásikavá bunda.

Btw 2, pridala som nové veci do SHOPu.


Tuesday, November 15, 2011

Smile is always in fashion. ;)

Today was such a good day.
My eye doctor told me that I´m finally completely healthy! So I can wear contacts again. :)
I went secondhand shopping and to New Yorker and I have found great things. You can see them at the end of the post. :)
Also, my man is coming home in a 2 days of that so I´m excited about that too. Yay! :P

Dnes bol skvelý deň.
Očná mi povedala, že som už konečne úplne zdravá! Takže opäť môžem nosiť šošovky. :)
Išla som nakupovať do secondhandov a do New Yorkeru a našla som skvelé veci. Môžete ich vidieť na konci postu. :)
Taktiež, môj chlap sa vracia domov o 2 dni, takže to je môj ďalší dôvod vytešenia. Jéj! :P


Saturday, November 12, 2011

Jana Berg Fashion Show 2011

Yesterday I went to fashion show of czech designer Jana Berg. It all took place in Košice´s State Theatre. It´s theme was dream.
Ok, enough with the good stuff, let´s start with the criticism. (Sorry for the bad quality of photos, I really need a new camera.:)
I really didn´t get why the fashion show began with passage from the play Svätopluk. It was long, boring and wasn´t related with the fashion show at all. We felt like we didn´t come to the right place.
All of the collection had several parts that was mixed with appearances of dancers with ribbons (interesting), singer (boring!) and violinist (the applause for her was bigger than for the designer).

Včera som mala možnosť zúčastniť sa módnej prehliadky českej návrhárky Jany Berg. Celá sa odohrávala v košickom Štátnom Divadle. Jej témou bol sen.
Zatiaľ všetko pekné, ale teraz ku kritike. (Ospravedlňujem sa za kvalitu fotiek, lebo by to už vážne chcelo lepší foťák. :)
Nepochopila som, prečo celá prehliadka začala úryvkom z divadelnej hry Svätopluk. Bolo to zdĺhavé, nudné a nijako to s prehliadkou nesúviselo. Chvíľkami sme nevedeli, či sme prišli správne.
Celá kolekcia mala viacero častí, ktoré sa striedali s vystúpeniami tanečníc so stuhami (zaujímavé), speváčky (nuda!) a huslistky (jej ľudia tlieskali viac ako samotnej návrhárke).


Thursday, November 10, 2011

Back from the radio :)

So hello everyone!
I just came back from the radio. I´m in such a good mood. It was just awesome! 
I just wanna say big THANK YOU Ivett and Mirka! The atmosphere in the radio was amazing, we laughed so much and just had fun!
They asked me a lot of questions and if you want to listen to it the link to the archive is HERE (Showfashion from 9th of November- but in slovak only:).
Yay!:)

Tak ahojte všetci!
Práve som prišla z rádia. Mám tak skvelú náladu- Bolo to skvelé!
Chcem len povedať veľké ĎAKUJEM pre Vás, Ivett a Mirka! Atmosféra v rádiu bola úžasná, toľko sme sa smiali a jednoducho bavili!
Pýtali sa ma veľa otázok a keby ste si to chceli vypočuť, link na archív je TU (je to relácia Showfashion z 9teho novembra).
Jupí!:)


Wednesday, November 09, 2011

Invitation to the radio.

Just a quick outfit post.
And since I haven´t posted what I eat in a long time, then a little food post too. :)
I´m very happy, because Ivett that works in our student radio has invited me to her program about fashion "ShowFashion" to talk about fashion, blogging, etc. :) 
I´m going there tomorrow and you can listen to it from 7pm to 8pm on live stream HERE.
Have a great day!

Iba rýchly outfit post.
A keďže som o tom, čo jem nepostovala už dlho, tak aj menší post o jedle. :)
Som veľmi šťastná, lebo Ivett, ktorá pracuje v našom školskom rádiu ma pozvala do jej relácie o móde "ShowFashion", aby sme sa porozprávali o móde, blogovaní, atď. :) 
Idem tam zajtra a vy si to môžete vypočuť od 19tej do 20tej na live streame TU
Prajem Vám krásny deň!


Monday, November 07, 2011

My heart is a stereo. It beats for you so listen close.

So, I´m back in Košice.
If you read my blog you know that on the day I leave Bratislava I´m not in a very good mood.
I know I´m going back there in a month again, but... You know how it is with ...
The second thing is that I have to study for my exam on Tuesday.
But positive thinking again, I have found one special thing that keeps me excited. 
It will happen on Wednesday- I will tell you more about it later. ;)

Tak, som späť v Košiciach.
Keď ma čítate, viete, že v deň, keď opúšťam Bratislavu nemám veľmi dobrú náladu.
Viem, že tam idem znovu o mesiac, ale ... Veď viete ako to je s ♡...
Druhá vec je, že sa musím učiť na utorkový zápočet.
Ale, znovu pozitívne myslenie a ja som si našla vec, ktorá mi zlepšuje náladu.
Bude to konkrétne v stredu- poviem Vám o tom viac neskôr. ;)


Sunday, November 06, 2011

Mistakes are always forgivable, if one has the courage to admit them. - Bruce Lee

You always have to learn from your own mistakes.
Yesterday I´ve learned:
Don´t mix stairs and vodka. The proof is a bruise on my leg. :D
When you drink all night, don´t eat heavy food for breakfast. Yes, scrambled eggs with onion is not a good option. :)
And the third one. Try your bag in the store before you buy it. I´m talking about the one on the pic. Now it´s back in New Yorker store where it came from. It looks amazing but who wants a bag that opens itself anytime it wants to?:D
Any recent mistakes you´ve learned from?

Hovorí sa, že človek musí robiť chyby na to, aby sa poučil.
Včera som sa naučila, že:
Nemixujte vodku a schody. Dôkaz je modrina na mojej nohe. :D
Keď pijete celú noc, nejedzte ťažké jedlá na raňajky. Áno, praženica s cibuľkou nebude dobrá voľba. :)
A tretie. Vyskúšajte kabelku v obchode pred tým, ako ju kúpite. Hovorím o tejto na fotke. Teraz je už späť v New Yorkeri, odkiaľ prišla. Vyzerá prekrásne, ale kto chce kabelku, ktorá sa otvára sama od seba, kedy sa jej zachce? :D
Máte nejaké chyby, na ktorých ste sa nedávno poučili vy? 


Thursday, November 03, 2011

Good things come to those who wait.

The name says it all.
I was looking so long for 2 things (this time shoes- the thing I was looking for was either winter lace-up boots or just blue colored winter shoes). And I have found it both combined in one! On sale! For only 16 euros. :) Yay!
And the thing is I didn´t find it- they found me- same like the YSL green sweater.
What do you think?
What is the thing you have been looking for winter for so long?

And I know I´m wearing Bambi all the time- I just can´t stop. Sorry. :D

Názov hovorí za všetko.
Už dlho som hľadala 2 veci (tentokrát topánky- to, čo som hľadala boli buď zimné baganče, alebo iba modré zimné topánky). A všetko to som našla v kombinácii 2 v 1! V zľave! Iba za 16 eur. :) Jupí!
A čo je podstatné, ja som ich nenašla- oni si našli mňa- rovnako ako zelený YSL sveter.
Čo si myslíte?
Akú máte vec, ktorú už dlho hľadáte na zimu vy?

A viem, že Bambiho nosím stále- neviem prestať. Sorry. :D


Friday, October 28, 2011

Stop saying "I wish", start saying "I will".

After seeing my doctor today I don´t have a very good news.
For example, when I look on the board in class the letters are not very clear and reading is a little difficult. So my doctor basically told me that I have small infiltrates in my eyes and I have to have special drops and cream. The treatment will take from 2 to 6 weeks and there is a chance that I cannot cure it and I will have this unclear view forever. Kinda scary, isn´t it?.
But the important thing is positive thinking.
I know that everything will go right.

Btw, thank you for your nice comments from yesterday. :)

Po tom, ako som sa stretla s lekárkou nemám veľmi dobré novinky.
Napríklad, keď sa v triede pozerám na tabuľu, písmená sú rozmazanejšie, a preto je pre mňa čítanie zložitejšie. Tak mi moja očná povedala, že mám v oku malé infiltráty a preto musím mať špeciálne kvapky a krém. Liečba potrvá od 2 do 6 týždňov a je šanca, že sa mi to nevylieči a budem takto rozmazanejšie vidieť navždy. Trošku strašidelné, že?
Ale dôležité je pozitívne myslenie.
Ja viem, že všetko pôjde dobre.

Btw, ďakujem za Vaše včerajšie milé komentáre. :)Thursday, October 27, 2011

Fuck you, my dear.

I have so much stuff to do and so little time!
I´m not in a very good mood to tell you the truth. I´m pissed because of many things.
Even my eye doctor told me that my conjunctivitis is not cured and I have scored keratoconjunctivitis!
Oh god, at least I´m meeting my girls tonight so that will make my mood better.

Btw, I have no idea why my skirt looks blac in those photos- it´s brown in real. :)

Mám toľko vecí, ktoré mi treba urobiť a tak málo času!
Aby som Vám povedala pravdu, nemám veľmi dobrú náladu. Mám nervy kvôli rôznym veciam.
Aj moja očná mi povedala, že môj zápal spojiviek ešte nie je vyliečený a mám ďalší bonus- zápal rohovky!
Oh jaj, aspoň sa dnes stretnem s mojimi ženami, takže aspoň niečo mi vylepší náladu.

Btw, nechápem, prečo je moja sukňa na fotkách čierna- v reále je hnedá. :)


Tuesday, October 25, 2011

Lóve

I just got home from the movies.
We went to see Lóve.
I don´t know, my opinion is somewhere in between good and bad. Some parts I liked (music, views of Bratislava, scenes from college...), some I didn´t (certain dialogues,cheesy romantic lines...), but I had fun, I spent a good evening with my man and I think it was worth the money.
Have you seen it? What do you think? If not, do you want to see it?

P.S.:Special hi for one nice girl that recognized me :)

Práve som sa vrátila z kina.
Boli sme na Lóve.
Neviem, mám taký "medzinázor". Niektoré časti sa mi páčili (hudba, pohľady na Bratislavu, scény na intráku...), niektoré nie (isté dialógy, cheesy romantické hlášky...), ale pobavila som sa, mala pekný večer s mojím chlapom a neľutujem za to dané peniaze.
Videli ste to? Čo si myslíte? Ak nie, chcete to vidieť?

P.S. Špeciálny pozdrav pre jednu veľmi milú slečnu, ktorá ma spoznala. :)Sunday, October 23, 2011

Little me in a big coat. :)

I have found this amazing coat in secondhand a week ago.
It´s from Zara, looks almost new and cost me 6 euros. :)
But to tell you the truth, I went to school dressed like this yesterday but because of this shitty, windy, cold-as-hell weather I had to come home during break and change- I felt like an icicle wearing flats and tights. :D
But the coat itself is warm, big and covers me perfectly. 
What do you prefer to wear in winter? Jackets, coats, fur coats, vests?

Tento skvelý kabát som našla pred týždňom v secondhande.
Je zo Zary, vyzerá skoro nový a stál ma 6 eur. :)
Ale aby som Vám povedala pravdu, do školy som šla včera takto, ale kvôli tomuto otrasnému veternému a pekelne studenému počasiu som sa počas prestávky musela vrátiť domov a prezliecť- v balerínkach a pančuškách som sa cítila ako cencúľ. :D
Ale kabát je sám o sebe teplý, veľký a perfektne ma zakrýva.
Čo v zime preferujete nosiť Vy? Bundy, kabáty, kožuchy, vesty?


Friday, October 21, 2011

2 outfits from Bratislava

Hi :)
I´m sorry I haven´t been here for more than a week. The reasons are:
1.) I was sick for 5 days. I don´t even want to explain. It was just nasty.
2:) I went to Bratislava for my workshop. It was actually very interesting day full of new information about migrants, migration, their integration in society, stereotypes, myths etc for students of masmedial studies or journalism. We got a chance to interview 3 migrants living in Slovakia for a longer time and it was great! They told us their own stories, troubles and experiences. I went there with my 3 friends so it was actually a lot of fun. :)
Btw, yes, I went to Bratislava´s secondhands. Yes, they do have sales, everything was for 1 euro. And yes I´ve bought something (Pull&Bear, Gina Tricot and Cubus dresses, Gina Tricot oversized top and Lindex denim jacket).
I have found out that I got merit scholarship!
Also, my tights from romwe arrived yesterday and my man is coming home tomorrow.
I´m just happy.
Hope you too.

Ahoj! :)
Prepáčte, že som tu nebola viac ako týždeň. Dôvody sú:
1. 5 dní som bola chorá. Ani sa mi to nechce vysvetľovať. Jednoducho hnusné.
2. Išla som do Bratislavy na môj workshop. Bol to skutočne veľmi zaujímavý deň plný nových informácií o migrantochmigráciiich integrácii do spoločnostistereotypymýty atď. pre študentov masmedialnych štúdií a žurnalistikyDostali sme možnosť urobiť rozhovor s 3 migrantami, žijúcimi na Slovensku dlhšiu dobu a bolo to skveléPovedali nám svoje príbehyproblémy a skúsenosti. Išla som tam so svojimi 3 kamarátmitakže sme sa aj dosť zabavili:)
Mimochodom, áno, išla som do bratislavských secondhandov. Áno, majú sales, všetko bolo za 1 euro. A áno,niečo som si kúpila (Pull & BearGina Tricot a Cubus šatyGinaTricot oversized top a Lindex džínsovú bundu).

Zistila somže som dostala prospechové štipendium!
Aj moje pančušky z romwe prišli včera a môj muž sa vracia domov zajtra.
Som jednoducho šťastná.
Dúfam, že vy tiež.Friday, October 14, 2011

All about sweaters.

This day was all about sweaters for me.
First is blue sweater dress. I was wearing it today and I paired it with burgundy and brown colors to do some winter color blocking. :)
Second is dark green Yves Saint Laurent sweater. I have been searching for some dark green sweater for more than month now and today the day came! I know it´s YSL pour homme but I love the fact that it´s oversized and  those sleeves remind me of Ross from Friends. It´s secondhand of course and the price? 0,75 cents. :)
Btw, I didn´t do anything to those photos, my closet is white and because I used flash, they look like that. :D


Tento deň bol pre mňa celý o svetroch.
Prvé sú modré svetrošaty. Dnes som ich mala na sebe a doplnila som ich s burgundy a hnedou farbou, aby som urobila nejaký ten zimný color blocking. :)
Druhý je tmavozelený Yves Saint Laurent sveter. Tmavozelený sveter som hľadala už vyše mesiac a dnes ten deň nadišiel! Viem, že je YSL pour homme, ale mne sa páči to, že je väčší a jeho rukávy mi pripomínajú Rossa z Priateľov. Je, samozrejme, zo secondhandu a jeho cena? 0,75 centov. :)
Btw, fotkám som nič neurobila, moja skriňa je biela, no a keďže som použila blesk, tak vyzerajú takto. :D


Sunday, October 09, 2011

Waiting...

The only thing I really want to do during these cold fall days is to drink a really hot tea, cover myself with a blanket and watch movies or read a book. 
I would prefer to cuddle with my man but not everything I want is always possible. 

Btw, this outfit is from Friday- in the morning it was 20 degrees but after my school was finished around 7 pm it got to 13 degrees- I almost froze to death in those tights. :)


Jediná vec, ktorú chcem robiť počas týchto studených jesenných dní je piť veľmi horúci čaj, zakryť sa dekou, pozerať filmy alebo čítať knižku.
Preferovala by som ohrievanie v objatí môjho muža, ale tak nie všetko čo chcem je vždy možné.

Btw, tento outfit je z piatku- ráno bolo 20 stupňov, ale po škole, ktorá mi skončila okolo 7mej, klesla na 13 stupňov- skoro som umrzla na smrť v týchto pančuškách. :)