Thursday, February 24, 2011

Pink, Brown & Blue

So, I don´t have much time so I won´t write a lot- sorry. :) I´m leaving in a couple of minutes so I´m posting my Thursday´s look.

Nemám veľa času, preto nepíšem veľa- prepáčte. :) Odchádzam o pár minút, takže iba postujem môj dnešný look.


About my favorite perfume

I went to the perfume shop to try some new perfumes with my friends today. I love fragrances and perfumes. I never had one signature perfume, I always tried, tried and tried and now I have so many perfumes at home I don´t wear because presently I don´t like them. But then I have found Versace Bright Crystal - and that really is my favorite. I wear it almost every day, I sometimes alter it with Lanvin Jeanne.

What is your favorite perfume? Do you prefer sweet, fresh or spicy fragrances?

Btw, in that outfit I´m wearing a vintage Gucci bag. I found it randomly in one secondhand. It´s not in a very good condition so I have to take care of it and repair it. But it doesn´t matter. My first Gucci handbag! :) I will post about it later because it´s kinda difficult to find another like that on the internet because it´s vintage.

Dnes sme boli skúšať s kamarátkami nové vône v parfumérke. Milujem všetky voňavky a nové vône. Nikdy som nemala taký ten "svoj", vždy som len skúšala, skúšala a skúšala nové, no a preto mám doma veľa takých, ktoré nepoužívam, pretože momentálne sa mi ich vôňa nepáči. Ale potom som našla Versace Bright Crystal- to je naozaj môj najobľúbenejší. Nosím ho takmer denne, niekedy ho striedam s Lanvin Jeanne.

Aký je Váš obľúbený parfém? Máte radi sladké, svieže alebo korenisté vône?

Btw, v tomto outfite mám vintage Gucci kabelku. Náhodou som ju našla v jednom secondhande. Nie je vo veľmi dobrom stave, takže sa o ňu budem musieť postarať a trošku ju opraviť. Ale to vôbec nevadí. Moja prvá Gucci kabelka! :) Budem o nej postovať až neskôr, pretože je dosť ťažké nájsť na nete nejakú ďalšiu takú, lebo je vintage.


Friday, February 18, 2011

The best Valentine´s gift :)

Some people give ordinary stuff for Valentine´s like flowers, chocolate or greeting cards. But my boyfriend is not like them :). Look what he gave me for Valentine´s Day. He really does know me best. 

Niektorí ľudia na Valentína darujú obyčajné veci ako kvety, čokoládu či pohľadnice. Ale môj priateľ nie je ako oni. :) Pozrite, čo mi na Valentína. Naozaj ma pozná najlepšie. 


Saturday, February 12, 2011

Photoreport

I don´t think other words are needed. Just a couple of pictures from one great 1920/1930s inspired b-day party of one of my bffs- Barborka. Enjoy and tell me what you think. :) 
I won´t be here till next friday because I´m going skiing so have a perfect week! ;)

Nemyslím, že ďalšie slová sú potrebné. Iba pár fotiek z jednej úžasnej narodeninovej párty inšpirovanej 1920/1930tymi rokmi jednej z mojich naj- Barborky. Omrknite a povedzte, čo si myslíte. :)
Nebudem tu až do nasledujúceho piatku, pretože idem lyžovať. Takže Vám prajem perfektný týždeň! ;)


Sunday, February 06, 2011

Treasures I have found in secondhand vol III. (Bratislava edition)

So, as I promised you in my previous post yesterday I will show you what I have found in secondhands in Bratislava. :) I expected more than in Košice but I´m surprised how much stuff I have bought. :) The biggest treasure for me is vintage Yves Saint Laurent blazer. It´s old and I guess it was used so much but it still looks amazing. Price? 2,50 Euros. :P I almost missed it but then I looked again and voila, I got it! I´m so happy about the other finds too. Just check them out and tell me what you think. :)

Tak, ako som sľúbila v predošlom poste včera, ukážem Vám, čo som našla v bratislavských secondhandoch. :) Očakávala som síce viac ako v Košiciach, ale aj tak som prekvapená, koľko som toho kúpila. :) Najväčší poklad je pre mňa vintage sako Yves Saint Laurent. Je staré a asi aj veľa používané, ale aj tak vyzerá skvele. Cena? 2,50 Eur. :P Skoro som si ho ani nevšimla, ale potom som sa pozrela znovu a voila, mám ho!  Som strašne šťastná aj kvôli ostatným nálezom. Tak si ich omrknite a prezraďte, čo si o nich myslíte. :)