Friday, April 29, 2011

It only hurts until the pain goes away :)

Uff. I´m feeling so sick today. I went to school but I had to come home earlier because of that. Even though I was on antibiotics for the past week, I have a fever, my head hurts, my throat is sore and I´m caughing a lot. I need to get well because my friend came back home for a couple of days from China and I want to see him tomorrow. 
I really don´t have any appetite but I have to eat. So I´ve created something healthy- mix of broccoli, baby carrots, baby corn and tuna (last pic). Maybe the vitamins will help me. :)
Do you have any recipes to help you cure cold? :)

P.S.: For my new article on shiz, click here. :)

Uff. Cítim sa dnes strašne zle. Preto som aj síce šla do školy, ale vrátila som sa skôr. Aj napriek tomu, že som bola na antibiotikách celý minulý týždeň, mám teplotu, moja hlava bolí, hrdlo tiež a dosť kašlem. Musím sa dať dokopy, pretože sa mi vrátil kamarát z Číny na pár dní, tak by som ho zajtra chcela vidieť.
Nemám chuť do jedla, ale musím jesť. Takže som vytvorila toto zdravé čosi- mix brokolice, baby karotky, baby kukurice a tuniaka (posledná photo). Možno mi vitamíny pomôžu. :)
Nemáte náhodou nejaký recept na vyliečenie nádchy/toho čo mám ja? :)

P.S.: Pre môj nový článok na shiz kliknite tu. :)


Thursday, April 28, 2011

Cause I'm a gypsy... But are you coming with me? I might steal your clothes... And wear them if they fit me ;)

That´s how I feel in this maxi skirt. It definitely draws attention. :)
Btw, I was on TV today. You couldn´t really watch me though. :) We went to slovak television with my classmates today to just get to know the place better. I was reading text from the screen and camera was filming me. My teacher said I looked good on tv, very professional but I need to work on my speech. I guess it´s because my accent. :)
Have you ever been on tv?:)

Presne tak sa cítim v tejto maxi sukni. Určite priťahuje pozornosť. :)
Btw, dnes som bola v tv. Nemohli ste ma ale vidieť. :) Dnes sme so spolužiakmi šli do STVčky, aby sme sa trošku zoznámili s miestom. Filmovala ma kamera, keď som čítala z čítačky, čo môj profesor zhodnotil tak, že vyzerám dobre na obrazovke, profesionálne, ale musím popracovať na mojom jazykovom prejave. Myslím, že to bude kvôli môjmu prízvuku. :)
Boli ste niekedy v tv vy? :)


Tuesday, April 26, 2011

Your voice was the soundtrack of my summer ;)

I was out of the house for the first time since the surgery. 5 days at home! Aargh! So I at least went to the train station to say goodbye to my boyfriend because he´s going back to Bratislava. Today is such a pretty day, flowers are smelling good, some corners on the street not, birds and some homeless people under influence are singing and secondhands have everything for 1 euro. Can I ask for more?! :D So I went to one and because I still can´t walk a lot I was there only a couple of minutes. This psychedelic colorful maxi skirt (last pic) was just waiting for me there. I was against this maxi skirt trend but I think I have to do something about it ;)

Dnes som bola von z domu po prvý raz od operácie. 5 dní doma! Aaaaargh! Tak som aspoň šla na stanicu rozlúčiť sa s priateľom, lebo odchádzal späť do Bratislavy. Dnes je taký krásny deň, kvetinky voňajú, niektoré rohy na uliciach teda ale určite nie, vtáčiky a opití bezdomovci spievajú a secondhandy majú všetko za 1 euro. Čo by ste viac mohli chcieť? :D Tak som do jedného vošla a keďže ešte stále nemôžem veľmi veľa chodiť, ostala som tam iba pár minút. Táto psychedelická farebná dlhá sukňa (posledná fotka), tam na mňa čakala. Bola som dosť proti trendu dlhých sukní, ale myslím, že s tým bude treba niečo urobiť. ;)


Sunday, April 24, 2011

Strawberry mojito

That is what this outfit reminds me of. I know, I said that I maybe won´t be posting any new outfits for probably a month, but I couldn´t resist it.:) When I´m back from hospital, I´m constantly in sweatpants and tank top so I wanted to dress pretty if not for me then at least for my boyfriend :) So he took some pics of me but don´t worry, I was on the street just for 5 minutes, then I went back to bed to continue with my healing process. :)

To je presne to, čo mi tento outfit pripomína. Viem, povedala som, že asi už aspoň mesiac nebudem postovať nové outfity, ale nemohla som odolať.:) Keď som späť z nemocnice, stále nosím iba tepláky a tielka, tak som sa chcela  obliecť pekne keď už nie pre seba, tak aspoň pre môjho priateľa. :) Tak mi urobil zopár fotiek, ale nebojte sa, na ulici som bola možno 5 minút a hneď potom som sa vrátila do postele, aby som v hojení pokračovala ďalej. :)


Saturday, April 23, 2011

Why is my sister the best?

Because she went to London and brought me all this stuff. :)

Friday, April 22, 2011

Back from hospital


Hi everyone! :) I´m back from hospital, finally blogging again. 
I´m so happy that: 
a) everything went well
b) I woke up from anesthesia
c) it doesn´t hurt as much as yesterday
d) my leg will be pretty again in a month
e) I´m home, I can eat normal food and blog again.
I´m sad though, because:
a) it still hurts when I move
b) I have so many bruises and scars now
c) I have to wear bandages on my leg 24 hours a day for 2 weeks, later 12 hours a day for next 2 weeks
d) I can´t really walk normally.

Those are the reasons why I probably won´t be posting any photos of new outfits for next month. But I will focus on DIYs, finds and fashion posts. I can´ wait till this month will end. :P
Btw, this treasure was just waiting for me in mom´s old closet. It´s real leather and 30 years old.:)

Ahoj všetci! :) Som späť z nemocnice, konečne opäť bloggujem. :)
Som šťastná, že:
a) všetko prebehlo v poriadku
b) som sa prebrala z anestézy
c) už to nebolí tak veľmi ako včera
d) moja noha bude opäť pekná už o mesiac
e) som doma, môžem jesť normálne jedlo a bloggovať.
Som ale smutná, lebo:
a) stále to bolí keď sa pohybujem
b) mám strašne veľa modrín a rán/jazvičiek
c) musím nosiť obviazanú nohu 24 hodín denne počas dvoch týždňov a neskôr počas ďalších 2 týždňov 12 hodín denne
d) nemôžem normálne chodiť.

Toto sú dôvody, prečo asi nebudem postovať fotky nových outfitov budúci mesiac. Ale budem sa snažiť sústrediť na DIY, úlovky a módne príspevky. Nemôžem sa dočkať kedy tento mesiac skončí.:P
Btw, tento poklad na mňa čakal v mamkinom starom šatníku. Je z pravej kože a má viac ako 30 rokov. :)

Wednesday, April 20, 2011

I know it's not perfect, but it's life. Life is messy sometimes. - Grey´s Anathomy

I´m in hospital- waiting for my surgery as I told you a couple of days ago. This place is definitely depressing, full of mean doctors (they must be on something, they are doctors!:D) and really old people. I absolutely hate hospitals. Who doesn´t? Maybe doctors and nurses. :) So I will try to be positive: the view from 5th floor is great, the food is bad but healthy and.... Ok, I can´t. This is impossible. :) I will continue with positive attitude. Only couple of hours (at least 39) and I´m home. Yaaay! :D
Have you ever been to hospital for a longer time?

Som v nemocnici- čakám na moju operáciu, ako som Vám spomínala pred pár dňami. Toto miesto je skutočne depresívne, plné hnusných doktorov (musia na niečom fičať, veď sú to preboha doktori!:D) a veľmi starých ľudí.  Nenávidím nemocnice. Kto ich len tak môže mať rád. Možno tak doktori a sestričky. :) Takže budem sa snažiť byť pozitívna: výhľad z piateho poschodia je skvelý, jedlo  hnusné, ale zdravé a ... Ok, nedokážem to, je to nemožné. :) Odteraz len pozitívny postoj. Už iba pár hodín (aspoň 39) a som doma. Jeeej! :D
Boli ste Vy niekedy v nemocnici na dlhší čas?


Friday, April 15, 2011

I´m not weird. I´m limited edition. ;)

I like this outfit because it really makes me smile each time I wear it. I don´t know why, maybe it´s the summer feeling it gives me. :) Even though I´m smiling, I´m really dissapointed. I went to an event called LA FEMME Mango shopping night- after you register on one website, they send you an invitation that guarantees you - 25% discount on the whole collection and when you shop you were supposed to receive special bag. Winter event was couple months ago- I received nice bag, mascara, magazine and the atmosphere was good because of the dj playing good music. Today´s summer event was a total fiasco.  They didn´t even collect the invitations that you were supposed to print like before, the bag was just a plain shopping bag and all clothes and accessories were overpriced as hell- plain T-shirt for 30 euros and a clutch for 80?!
Are you serious?! Big dissapoinment.

Tento outfit mám veľmi rada, lebo spôsobuje to, že sa usmievam stále, keď ho mám na sebe. Neviem prečo, možno preto, lebo mi prináša krásne letné pocity. :) Aj keď sa usmievam, som veľmi sklamaná. Dnes som bola na LA FEMME Mango shopping night- veď viete, zaregistrujete sa, dostanete mailom pozvánku, ktorá Vám zaručuje 25%-tnú zľavu na celú kolekciu a keď nakupujete, tak by ste pri každom nákupe mali dostať špeciálnu kabelku. V zime to bolo super- dostali sme s kamoškami celkom pekné tašky, riasenky, LA FEMME a atmosféra bola super vďaka dj, ktorý naozaj hral super hudbu. Dnes to bolo totálne fiasko. Pozvánky, ktoré bolo potrebné si vytlačiť ani nezbierali ako predtým, taška bola naozaj nákupná látková taška a všetok tovar bol tak neskutočne nadcenený, že som sa nestačila čudovať. Obyčajné tričko za 30 eur a malá kabelka za 80?!
Myslíte to vážne?! Veľké sklamanie.

Thursday, April 14, 2011

I can't color enough, I would color all day every day If I had my way, I would use every crayon in my box.:) - Samantha Jones (Sex and the city)

This quote is obviously not about coloring. I certainly love the thing that Samantha ment but this post is about real colors. Today I got inspired a little bit by Gucci S/S 2011 collection. Bright colors. So I mixed orange, purple, gold and grey together and the result is this.
Btw, I have found a great red carpet style dress today in secondhand but more about it later. :)

Tento výrok je očividne nie o maľovaní. Milujem činnosť, ktorú má Samantha na mysli, ale tento post je o skutočných farbách. Dnes som sa trošku inšpirovala kolekciou Gucci na S/S 2011. Výrazné farby. Takže som zmixovala oranžovú, fialovú, zlatú a sivú, a toto je výsledok.
Btw, našla som dnes úžasné šaty v štýle vhodnom na červený koberec v secondhande, ale o tom viac neskôr. :)


Wednesday, April 13, 2011

Keep your head up high, beautiful, they would love to see you fall.

Ok, I know I gossip sometimes. I´m a woman. It´s natural for me. :) But I do it to people´s faces not behind their back. Maybe this sounds hateful but when somebody is laughing behind your back at you because you are not tanned (dark chocolate shade), not wearing enormous neckline and showing all you´ve got from your mama like her, that is really stupid for me. I´m sure that everyone has a different opinion about style but I had to write something about it because it irritates me. I guess I just need to continue to dress like I want to irritate them back. ;)
Do you have experiences like this?

Ok, viem, že niekedy si rozprávam s kamoškami všelijaké pikošky. Som žena. Je to pre mňa prirodzené. :) Ale preferujem povedať to ľuďom priamo do očí. Možno to znie nenávistne, ale keď sa na vás niekto smeje iba preto, že nie ste vysolárkovaná do odtieňa tmavej čokolády, nenosíte enormný výstrih a neukazujete všetko, čo sa len dá, tak ako dotyčné, tak to je pre mňa dosť hlúpe. Viem, že každý má iný názor na štýl, ale musela som na to niečo napísať lebo ma to dosť irituje. :) Myslím, že asi budem musieť pokračovať v obliekaní sa ako chcem ja, aby som ich iritovala späť. ;)
Máte podobné zážitky Vy?Tuesday, April 12, 2011

Pretty day but I´m staying in

I won´t write a lot this time because I´m kinda angry because of my school. It´s so pretty outside but I have to sit home and study for the stupidest exam I have probably studied for. Damn it!  I hope you´re having better day than me. :)

Nebudem písať veľa, pretože som trošku nahnevaná kvôli škole. Von je tak prekrásne, lenže ja musím sedieť doma a učiť sa na asi najsprostejší zápočet, pričom mi nič nedáva zmysel. ****! Dúfam, že máte lepší deň, no. :)


Sunday, April 10, 2011

New boobs

Oh god, I haven´t been here for such a long time. :) So just to keep you up to date, I´m in Bratislava now and going home tomorrow. And yes, I have already visited secondhands. :D And the other thing is, that I will be having a plastic surgery in next two weeks. New boobs. No, I´m kidding, just some aesthetic repairs of my leg. I´ve always wanted to have a plastic surgery because of my tiny nose. But the funny thing is that now I began to like it because it makes me unique. :P
Have you ever wanted a plastic surgery?

Oh bože, nebola som tu už tak dlho. :) Aby som Vás updateovala, práve som v Bratislave a zajtra odchádzam. A áno, už som navštívila secondhandy- úspešne. :D Ďalšia novinka je to, že o 2 týždne idem na plastickú operáciu. Nové prsia. Nie, robím si srandu, iba nejaké estetické úpravy mojej nohy. Vždy som chcela mať plastiku, konkrétne môjho malinkého nosa. Smiešna vec je, že teraz som ho už začala mať rada, pretože vďaka nemu som neobyčajná. :P
Chceli ste niekedy plastiku Vy?