Sunday, May 29, 2011

A woman's mind is as complex as the contents of her handbag; even when you get to the bottom of it, there is always something at the bottom to surprise you! - Billy Connelly

I´m in Bratislava. I came to surprise my man but really the weather surprised me.
This is the outfit I will wear tomorrow (it´s supposed to be warmer) because I came here expecting temperatures 22°C and higher but now is 12°C and I didn´t even bring a coat!
Btw, I got a gift from my mom- 2 pairs of sandals. The ones I´m wearing and the ones from previous post. Gorgeous, isn´t she?:)

Som v Bratislave. Prišla som prekvapiť drahého, ale to, čo prekvapilo mňa, je počasie.
Tento outfit budem mať na sebe zajtra (malo by byť teplejšie), pretože som očakávala teploty 22°C a vyššie, lenže je 12°C a ja som si ani nepriniesla kabát!
Btw, dostala som darček od mamky- 2 páry sandálok. Tie, čo mám na sebe a tie, ktoré som na sebe mala v minulom poste. Úžasná, no nie? :)Friday, May 27, 2011

Farmer´s market

Just a quick post.
Farmer´s market with mom this morning.
Lots of flowers, cherries, strawberries, old women and colors! :)

Iba rýchly post.
Ranný trh s mamkou.
Veľa kvietkov, čerešní, jahôd, starých žien a farieb! :)

Wednesday, May 25, 2011

etc.

Sorry for not posting as usual, I have SO f*cking much to study. 2 finals in next 2 days. Please keep your fingers crossed for me. :)
Prepáčte, že nepostujem ako obvykle, mám TAK veľa učenia, že f*ck! Dve skúšky v priebehu ďalších dvoch dní. Prosím držte prsty, nech to prežijem v zdraví. :)

Sunday, May 22, 2011

Inspiration gives no warnings. - Gabriel García Márquez

Yesterday was great.
2 reasons:
First time wearing heels since surgery.
Ladies night with my girls.

Also, I have found some stuff in my jewelry case that I completely forgot about. Maybe good for giveaway in the future? :)

Včera bolo super.
2 dôvody:
Prvý krát obuté opätky od operácie.
Ladies night s mojimi dievčatami.

Inak, našla som nejaké veci medzi mojimi doplnkami, na ktoré som úplne zabudla. Možno dobré pre budúcu giveaway? :)


Saturday, May 21, 2011

Nothing makes a woman more beautiful than the belief that she is beautiful. - Sophia Loren

My legs are bare without any bandages or tights and I´m very glad. Finally after such a long time (since I was 16, probably?:) I´m not ashamed about my leg. The surgery was really worth it. :)
Sun is up but my exam period is waiting for me so I can´t really start summer now. That´s why I try to balance boring books and energy drinks with yummy fruits and colorful magazines. :)

Mám holé nohy, čo ma neskutočne teší, nenosím obväzy ani pančušky a konečne sa po veľmi dlhej dobe (asi od 16tky) za moju nohu nehanbím. Operácia naozaj za tento pocit stála. :)
Slnko mám nad hlavou, ale skúškové pred sebou, takže leto zatiaľ nehrozí. Preto aspoň nudné knižky a energy drinky vyvažujem mňam ovocím a farebnými časopismi. :)
A čo vy? Máte radi slovenské ženské časopisy? Alebo myslíte, že ani zďaleka nedosahujú zahraničnú úroveň?


Friday, May 20, 2011

B-A-C-K! :)

So, I´m back after a week in Bratislava. It was so great and I have so many great memories. Thank god my camera captured some of them. You can see them right after my today´s outfit - dress from new secondhand in Bratislava. :)

Takže som späť po týždni v Bratislave. Bol skvelý a mám toľko super spomienok v hlave. Našťastie môj foťák zachytil niektoré z nich. Môžete ich vidieť hneď za mojím dnešným outfitom - šatami z nového secondhandu otvoreného na Dunajskej :)


Tuesday, May 10, 2011

Today a reader, tomorrow a leader. ;P

I had such an amazing weekend but now after my boyfriend and my sis are back in Bratislava I have to focus on studying again. :/ There is a chance that I will go there this weekend but there are so many cirumstances that have to go right so I cant look forward to it...
Btw, I´m not wearing any bandage!! I have o wear these special tights, but I´m still glad. :)

On the second pic is the book I´m reading- The little black book of style by Nina Garcia. I like fashion books because obviously I love fashion and I really wanted to be a fashion stylist when I was younger. I´m wondering why I´m reading it this late- I have it for like 4 years. :)
Do you like fashion books?

Mala som taký skvelý víkend, ale teraz keď je môj drahý aj so sestrou späť v Bratislave, musím sa opäť sústrediť na učenie. :/ Je šanca, že sa tam dostanem tento víkend, ale nemôžem sa na to tešiť, pretože veľmi veľa okolností musí vyjsť...
Btw, nemám na sebe obväzy!! Musím síce nosiť tieto špeciálne pančušky ešte nejakú dobu, ale aj tak som rada. :)

Na druhej fotke je kniha, ktorú práve čítam- The little black book of style od Niny Gacie. Mám rada knihy o móde, pretože očividne mám rada módu a keď som bola mladšia, strašne som sa chcela stať stylistkou. Čudujem sa, že ju čítam až takto neskoro- mám ju už asi 4 roky. :)
Máte radi knihy o móde?


Sunday, May 08, 2011

There aren't enough days in the weekend.

I´m having a great weekend so far. My boyfriend is home, my sis too, yesterday we went to an ice-hockey championship game and also took some pics with Gooly- he is so soft and cute! I told you, I´m like a child sometimes. :P
What about you? How is your weekend?

Mám skvelý víkend. drahý mi prišiel domov, moja sestra tiež, včera sme boli na hokeji a tiež sme sa fotili s Goolym- je strašne mäkký a jedoducho rozkošný. Už som Vám to spomínala- niekedy som fakt ako deco :P
Ako sa máte vy? Aký máte víkend?

Friday, May 06, 2011

If a girl looks swell when she meets you, who gives a damn if she´s late? Nobody. - The Catcher in the Rye

Today is Thursday, my weekend is starting. :) I don´t have school tomorrow, my boyfriend is coming home, sister too, I have tickets for tomorrow´s ice hockey championship match and I´m wearing this polka dot skirt. Just mentioning a couple of things that made my day today. Only one thing missing is my Vespa (like the one on the last pic)- but that is just a dream for now. :)
I think that woman has to own at least one piece of clothing/accessories/pair of shoes that make her feel special.  I guess this skirt can become one of those for me. :)
Do you have one? If yes, what is it?

Dnes je štvrtok, začína mi víkend. :) Zajtra nemám školu, môj drahý je na ceste domov, moja sestra tiež, mám lístky na zajtrajší hokej a oblečenú mám túto bodkovanú sukňu. Iba spomínam pár vecí, ktoré mi dnes spríjemnili deň. Jediná chýbajúca vec je moja Vespa (taká ako na poslednej fotke)- ale to je zatiaľ iba sen. :)
Myslím, že žena by mala vlastniť aspoň jednu vec z oblečenia/doplnkov/topánok, ktorá jej stále pri nosení prinesie pocit, že je jedinečná. Táto sukňa má potenciál stať sa jednou z takých vecí pre mňa. :)
Vlastníte vy takú vec? Ak áno, čo je to?