Friday, June 24, 2011

Treasure from dad

Cleaning and sorting stuff is great for me because I can learn stuff about my family I never knew. I have found a lot of photos, old albums and this treasure. Old Zenit camera. My dad used to love to take a lot of pictures with it in the past. 
I´m so happy now because I was really thinking to get myself a Diana Mini- yes, I know it´s totally a different kind of camera, but this Zenit is much more better! Now I just have to learn all the stuff about it and how exactly I have to use it. :)

Upratovanie a triedenie je pre mňa skvelé, lebo sa ním o mojej rodine naučím také veci, aké som nikdy nevedela. Našla som veľa fotiek, albumov a tento poklad. Starý foťák Zenit. Môj oci s ním niekedy v minulosti veľa fotil, dokonca aj sám vedel vyvolávať fotky.
Som veľmi šťastná, lebo som naozaj rozmýšľala nad tým, že si kúpim Dianu Mini- áno, ja viem, je to úplne iný druh fotoaparátu, ale tento Zenit je oveľa lepší! Teraz sa už len o ňom musím naučiť všetko a aj to, ako presne ho používať. :)


Wednesday, June 15, 2011

Guess what? Interview with me! :)

Lovely Emma asked me a couple of questions, so here you can find what were my answers- sorry in slovak only.

Skvelá Emma sa ma opýtala  pár otázok, tak tu môžete nájsť, aké boli moje odpovede. :)