Tuesday, July 12, 2011

Lady in red

Just a simple outfit for an evening with friends.
I´m in love with this super warm weather! 
If I could I would move to a country that has a warm weather all year long. :)
Like south of Italy.
Ah, I love dreaming but I want this dream to happen! :)

Do you like this kind of weather?

Iba jednoduchý outfit na večer s priateľmi.
Milujem toto super teplé počasie!
Keby som mohla, presťahovala by som sa do krajiny s teplým počasím po celý rok. :)
Napríklad juh Talianska.
Ah, mám rada snívať, ale tiež chcem, aby sa tento sen splnil! :)

Máte radi takéto počasie?


Pohoda (part 2)


Monday, July 11, 2011

Pohoda (part 1)

I´m home, extremelly tired and my nose is sunburnt, but I have so many great experiences!
Summary:
For the first time I have:
gone to Pohoda festival. 
slept under a tent.
saw The Uniques and FM Belfast and I´m thrilled!
seen so many great dressed people in one place!
danced on a live concert of Moby, Magnetic Man, Rusko, B-Complex and Pulp.
tried burka on.
drank Bažant Radler (shame on me:D).
waited for morning (ice cold!) shower for about 1,5 hour.
used Toi Toi mobile toilet. :D
made Kofola sock puppet.
eaten Majka with bread at 3 AM.
went to Silent disco and came out wet like after the shower.
went to a festival and I´m sure I want to go again! :)

Som doma, neskutočne unavená a mám spečený nos, ale také množstvo super zážitkov! :)
Sumarizácia:
Prvý raz som:
bola na Pohode.
stanovala.
videla The Uniques a FM Belfast a som z nich nadšená!
videla toľko perfektne oblečených ľudí pokope!
tancovala na živý koncert Mobyho, Magnetic Mana, Ruska, B-complexa a Pulp.
vyskúšala burku.
pila Bažant Radler (hanba, ja viem:D).
čakala na rannú- ľadovú! sprchu 1,5 hodiny.
použila Toi Toiku. :D
vyrobila Kofola maňušku.
jedla Májku s rožkami o 3tej ráno.
bola na Silent disco a vyšla mokrá ako po sprche.
bola na festivale a teraz už viem, že chcem ísť zase! :)

A couple of pictures (part 1) / Pár fotiek (časť prvá:)


Friday, July 01, 2011

Flowers and stripes

I had a great evening with my girls yesterday. Ladies night with sangria and wine. Very good combination that involves a lot of talking and gossiping.
Two of my best friends had their last exam today, so the party weekend is starting tomorrow and my man is coming home. What else do I need? :)

Včera som mala super večer s mojimi dievčatami. Ladies night so sangriou a vínom. Veľmi dobrá kombinácia, ktorá zahŕňa veľa rozprávania a klebetenia.
Dve z mojich naj mali dnes svoju poslednú skúšku, takže zajtra začína party weekend a môj muž sa vracia domov. Čo viac potrebujem? :)