Friday, December 30, 2011

Baking for New Year´s Eve

I´m very sorry for neglecting you this way.
Recently I´m doing so much stuff I don´t have a lot of time for blog (mostly stuff for school). :(
Yesterday I had my masquerade birthday party- it was AMAZING but I forgot my camera so I don´t have any photos- shame on me! I´m seriously banging my head againts the wall! :/
Tomorrow I´m leaving to my man´s cottage to celebrate New Year´s Eve so as soon as I will get back I will read all the posts I´ve missed and I will comment like crazy I promise! :)
Btw today I´ve baked so many salty crackers for New Year´s Eve, so the recipes and photos continue. (In slovak only- sorry)

And because I will be here again on Sunday, I wish you good New Year´s Eve and even better New Year 2012! :)

Prepáčte mi, že Vás takto strašne zanedbávam.
Momentálne robím toľko vecí, že na blog nemám veľa času (hlavne riešim školu). :(
Včera som mala moju narodeninovú škraboškovú párty- bola perfektná, ale zabudla som si foťák, takže nemám žiadne fotky- hanba mi! Naozaj si trieskam hlavu o stenu! :/
Zajtra odchádzam na chalupu môjho chlapa, lebo tam budeme oslavovať Silvester, takže hneď ako sa vrátim, určite prečítam všetky posty, ktoré som nestihla a budem komentovať ako šialená, sľubujem! :)
Btw, dnes som piekla hrozne veľa slaného pečiva na Silvestra, takže ďalej pokračujú recepty a fotky.
Čo pripravujete na Silvestra vy? Dajte tipy. :)

A keďže tu budem opäť až v nedeľu, prajem Vám krásneho Silvestra a ešte krajší Nový Rok 2012! :)

Wednesday, December 28, 2011

Newbies

Hi :)
I´m alive, I just wasn´t posting because I was spending my Christmas on our cottage and as soon as I got back I started to write my bachelor´s thesis. So I´m kinda busy right now. (But I still have enough time for sales! :D)
So here you have a couple of newbies I got for Christmas, on sales and for my birthday.
What newbies did you get?

Ahoj:)
Som nažive. Ibaže som nepostovala, lebo som trávila Vianoce na chate a hneď, ako som sa vrátila, tak som začala písať bakalárku. Takže som trošku dosť zaneprázdnená. (Ale stále mám čas na výpredaje! :D)
Takže nasleduje pár vecí, čo som dostala na Vianoce, na výpredajoch a na narodeniny.
Čo nové ste dostali vy? :)


Saturday, December 24, 2011

Oh, Christmas lights, light up the street. Light up the fireworks in me. :)

Because this is the last post before I´m leaving tomorrow to spend my Christmas on our cottage, I wish you wonderful Christmas full of delicious food, amazing presents, perfect atmosphere and of course, peace.
Enjoy it the best you can. :)

P.S.:This outfit is composed of LBD, blue/black fur coat (I had it on wishlist in my mind for so long and I´ve finally found it in secondhand) and blue shoes (I was waiting for them to be on sale and as soon as  I found out they really are, I got them;).

Pretože tento post je posledným pred mojím zajtrajším odchodom na chatu, kde vždy trávime s rodinou Vianoce, tak Vám chcem popriať krásne Vianoce plné chutného jedla, úžasných darčekov, skvelej atmosféry a hlavne pokoja.
Užite si ich najviac, ako viete. :)

P.S.:Tento outfit pozostáva z malých čiernych, modro-čierneho kožuchu (mala som ho na mojom vlastnom wishliste v hlave už dlho a konečne som ho našla v secondhande) a modrých topánok (čakala som, kedy konečne budú v zľave a hneď, ako som sa dozvedela, že sú, som ich kúpila;).


Wednesday, December 21, 2011

Let´s be naughty and save Santa the trip. ;)

Because my last exam is finally over, my Christmas has officially started. :)
So I´m baking another Christmas cookies (chocolate and wallnut ones) and I can finally finish christmas shopping.
I also bought one dress on Asos yesterday. The sales there are amazing, so I have one Christmas gift for myself too. I think they will look great with my new Dior glasses I will get on 24th. It´s on the last pic, do you like it?
Btw, how about you and Christmas presents? Do you have all of them? :)

Pretože môj posledný zápočet je konečne za mnou, konečne mi začali Vianoce. :)
Takže pečiem linecké koláčiky (čokoládové a orieškové v toľkých možných tvaroch :)- mám hojdacieho koňa, soba, srdiečka, čižmy, kvietky, javorové listy, hviezdičky a okrem iného dokonca aj jazvečíkov:D) a konečne môžem dokončiť vianočné nákupy.
Tiež som si včera kúpila super šaty na Asose. Majú skvelé výpredaje, takže mám pre seba jeden vianočný darček. Budú sa mi hodiť k Dior okuliarom, ktoré dostanem 24tého. :) Sú na poslednej fotke, čo si o nich myslíte?
Btw, ako vy a darčeky? Máte už všetky? :)


Monday, December 19, 2011

2 different kinds of fairytale

I don´t have posts like this often.
But I just got back from our cottage and I wanted to show you what I was doing during the weekend.
We celebrate every Christmas on our cottage so this weekend I´ve decorated the Christmas tree, baked Christmas cookies and just enjoyed the rum&tee near the hot fireplace.
The snow was falling outside, the temperature was -6°C and the atmosphere was like in a winter fairytale.
But as soon as we got back home we discovered that the fairytale continues but not outside, inside our house, because something happened to our heating. :D
So photos continue too. :)
Are you ready for Christmas?

Nemám často takéto posty.
Ale práve som sa vrátila z našej chaty a chcela som Vám ukázať, čo som robila cez víkend.
Každé Vianoce totiž slávime na nej, takže som zdobila vianočný stromček, piekla Vianočné koláče a iba si užívala čaj s rumom pri horúcom kozube.
Von padal sneh, teplota sa pohybovala okolo -6°C a atmosféra bola ako zo zimnej rozprávky.
Ale hneď, ako sme sa vrátili späť domov, rozprávka pokračovala, lenže nie von, ale vo vnútri nášho domu. Niečo sa stalo s kúrením. :D
Takže pokračujú fotky. :)
Ste pripravení na Vianoce?


Friday, December 16, 2011

New in (Sales have started)

I really wasn´t going to write this post, but because I´m leaving for a couple of days I thought that I can share some newbies with you.
The sales in shops have officialy started. Run ladies and you can catch the best pieces! :)
I myself have to make my mood better today. What is the best combination for it? Money you´ve got for your birthday + sales!
And that all equals new simply gorgeous dress from H&M for 15 euros, New Yorker decent but still sexy lacy skirt for 9,95 euros and 2 necklaces from F&F all reduced 50%. 
What did you get?

Naozaj som nemala v pláne napísať tento post, ale keďže odchádzam na pár dní, tak mi napadlo, že sa s Vami môžem podeliť o nové prírastky v šatníku.
Výpredaje v obchodoch oficiálne začali. Bežte dámy, nech chytíte tie najlepšie kúsky! :)
Ja osobne som si potrebovala zlepšiť náladu. Čo je na to najlepšou kombináciou? Peniaze, ktoré dostanete na narodeniny + výpredaje!
To celé sa rovná novým jednoducho úžasným šatám z H&M za 15 eur, New Yorker decentnej, ale stále sexy  čipkovej sukni za 9,95 eura a 2 náhrdelníkom z F&F zľavneným o 50%.
Čo ste si kúpili vy?


Wednesday, December 14, 2011

There are no ordinary cats.

Today just shortly, because I have so much stuff to do. :/
I´ve learned that even though you have a bad day, one little, gray, pink-nosed cat can make it better. :)
Btw, that necklace is from F&F- now they have 50% off jewelry in Tesco, so go there if you want one too (or anything else). :)

Dnes len krátko, pretože mám strašne veľa vecí na práci. :/
Naučila som sa, že aj keď môžete mať akokoľvek zlý deň, jedna malá, sivá, rožovo-nosá mačka ho môže urobiť lepším. :)
Btw, ten náhrdelník je z F&F- teraz majú momentálne 50%-né zľavy na bižutériu v Tescu, takže ak ho (alebo hocičo iné) chcete, bežte tam. :)


Thursday, December 08, 2011

Meow. ;)

First day of wearing my new glasses.
It felt just awesome. :)
I was told I look like a little kitten. 
And that is a compliment for me. :P
Just 4 days till my birthday and 17 till Christmas.
Can´t wait!
What can´t you wait for? :)

Prvý deň s novými okuliarmi.
Cítila som sa skvele. :)
Bolo mi povedané, že vyzerám ako mačiatko. 
A to ja beriem ako kompliment. :P
Iba 4 dni do mojich narodenín a 17 do Vianoc.
Neviem sa dočkať!
Čoho sa neviete dočkať vy? :)


Tuesday, December 06, 2011

Why me and vodka are not friends at all.

I came back from Bratislava today.
And from one party for architects, where Chase&Status performed.
I was looking forward to it for more than month and half but everything went totally different as I expected.
I didn´t enjoy it at all because I felt absolutelly sick.
And vodka caused that I don´t remember like 5 hours.
I will not touch that bitch for a pretty long time.
I hope that your weekend was better.

Dnes som sa vrátila z Bratislavy.
A z beánie architektov.
Tešila som sa na to už mesiac a pol, hlavne na Chase&Status, ale všetko vyšlo úplne odlišne, ako som čakala.
Absolútne som si to neužila, lebo mi bolo neskutočne zle.
A navyše, vodka spôsobila, že si nepamätám asi 5 hodín.
Nedotknem sa tej bitch poriadne dlho, aby ste vedeli.
Dúfam, že Váš víkend vyšiel lepšie.