Thursday, July 28, 2011

Damn! :)

So, I´m in Bratislava. I have taken some outfit pics but I have totally forgot about the cable from camera! So I will not bother you with unnecessary words.
I´m going to read some Matkin and Palahniuk. 
So I will post pics as soon as I will find my cable- probably when I will be back in Košice. :)

No, som v Bratislave. Už som nafotila nejaké outfit photos, ale na čo som zabudla? Na kábel od foťáku! Takže Vás tu nebudem zaťažovať zbytočnými slovami. 
Idem si čítať Matkina a Palahniuka.
No a photos Vám postnem hneď ako sa dostanem ku káblu, teda asi až z Košíc. :)

Wednesday, July 27, 2011

Giveaway :)

Sorry for slovak and czech followers only. :)

Takže, historicky moja prvá giveaway! Zhromaždila som pár vecičiek, ktoré by sa Vám mohli páčiť ako oslavu toho krásneho čísla ľudí, ktorí ma followujete, teda viac ako 100. :)

Výhercovia budú dvaja a ich mená prezradím piatok nasledujúci týždeň, lebo na pár dní odchádzam do Bratislavy, čiže 5.8. 2011. Losovať ich budem ešte síce neviem ako, ale keďže som v poslednej dobe dosť leňochod, asi pomocou random.org. :)

Podmienky:
Musíte byť : followerom cez Google Friend Connect a tiež na Bloglovine
Taktiež do komentára napíšte, či si vyberáte možnosť 1 alebo 2, prezraďte mi, čo sa Vám na blogu páči, poprípade, čo by ste zmenili.
Nechajte tiež Váš email, aby som sa s Vami mohla v prípade výhry skontaktovať. :)

Veľa štastia :)

Výhry:

Tuesday, July 26, 2011

Newbies

I´m so sick of this shitty weather! It´s July but it doesn´t feel like summer at all!
I have so many summer skirts, dresses, sandals, shorts, ..... (fill in the blank), I want to wear and I simply can´t.
Aargh!
So I will at least show you a couple of newbies in my closet that I got during these past couple of weeks.

Už mi toto otrasné počasie riadne lezie na nervy! Je júl, ale počasie tomu absolútne nezodpovedá!
Mám toľko veľa letných sukní, šiat, šortiek, ..... (doplňte čo len chcete), ktoré chcem nosiť, ale jednoducho nemôžem.
Aargh!
Tak Vám aspoň ukážem zopár nováčikov z môjho šatníka, ktorých som si kúpila počas minulých pár týždňov.

Saturday, July 23, 2011

The quickest way to know a woman is to go shopping with her. - Marcelene Cox

Today I took one of my girls secondhand shopping.
It was the last day of sale, so everything was for only 40 cents.
That is the reason why we haven´t found many things.
On the other hand, we have met so many old people and to tell you the truth, I´m really sick of them sometimes.
And I really can´t fight or push them. But sometimes I really want to! :D

What about you? Do they get on your nerves too? :)

Dnes som vzala jednu z mojich dievčat na secondhand shopping.
Bol posledný deň výpredaja, takže všetko bolo iba za 40 centov.
To je aj dôvod, prečo sme toho veľa nenašli.
Zato sme stretli strašne veľa dôchodcov a ak Vám mám povedať pravdu, niekedy ich naozaj nemôžem vystáť.
A biť alebo tlačiť sa s nimi naozaj nemôžem. Aj keď niekedy by som vážne chcela. :D

A čo vy? Tiež Vám lezú na nervy? :)


Back from trip

Hi everyone!
I´m back from my week long trip on our cottage with my boyfriend and two friends that are such a great couple. :)
Even though the weather was not good (and the electricity went out one time) we had a perfect week.
We went to visit Krásna Hôrka castle, Spišská Nová Ves, had a couple of barbecues, played Activity, danced on a retro 90s music and much much more.
I didn´t take a lot of pictures so I won´t post anything, maybe next time when we will go there again (in like 3 weeks?:).
So I´m showing you one treasure I have found in secondhands week before.
Tomorrow I´m going there with my girls so maybe I will find another one.

Btw, thank you, thank you, thank you! 100 of you are following me. I´m thinking about giveaway. :)

Ahojte všetci! 
Som späť z môjho týždenného výletu na našu chatu s mojím mužom a dvomi kamarátmi, ktorí spolu tvoria skvelý pár. :)
Aj keď počasie veľmi nevyšlo (a raz aj vypadla elektrina), mali sme perfektný týždeň.
Boli sme pozrieť Krásnu Hôrku, Spišskú Novú Ves, grilovali, hrali Aktivity, tancovali na retro hudbu 90tych rokov a ešte veľa veľa ďalších vecí.
Veľa som nefotila, takže ani fotky postovať nebudem, možno nabudúce, keď tam pôjdeme zas (asi tak o 3 týždne?:).
Takže Vám aspoň ukazujem jeden poklad, ktorý som pred týždňom našla v secondhandoch.
Zajtra tam idem s mojimi dievčatami, takže možno nájdem ďalší.

Btw, ďakujem, ďakujem, ďakujem! 100 z Vás ma nasleduje. Rozmýšľam silno nad giveaway. :)

Sunday, July 17, 2011

Night & Day

I´m sorry, I have been neglecting you and I was not posting anything. The reason is, that I´m packing for a week on our cottage with my man. You know, buying food, buying Activity game, packing clothes, buying wine, more wine and more wine. ;)
So I´m posting 2 outfits- one from great night with my girls and the other one from secondhand shopping day. I was very succesful, but more about that later. ;P
Have a great week. :)

Which one do you like more?

Prepáčte, že som vás takto zanedbávala a nič nepostovala. Dôvodom je to, že sa balím na týždeň na chate s mojím chlapom. Viete, kupovanie jedla, hry Activity, balenie oblečenia, kupovanie vína, viac vína  a ešte viac vína. ;)
Takže postujem 2 outfity- jeden z perfektnej noci s mojimi dievčatami a ďalší z dňa, v ktorom som bola na secondhand nákupoch. Bola som úspešná, ale o tom viac neskôr. ;P
Prajem vám super týždeň. :)

Ktorý sa vám páči viac?


Thursday, July 14, 2011

Win as if you were used to it, lose as if you enjoyed it for a change.

This is my outfit for minigolf with my man.
Yesterday was very special.
I have found out that I won a stationary bike in one competition. It was second prize, the first was wellness trip which I was aiming for. :) But I´m glad. I have won only 3 times in competition- first time in the USA- Sephora gift card and book about makeup, second time- french lingerie also in the USA and for the third time yesterday. :)

Have you ever won anything in competition?

Toto je outfit na minigolf s mojím mužom.
Včerajšok bol veľmi špeciálny.
Zistila som, že som v jednej súťaži vyhrala stacionárny bicykel. Bola to druhá cena, prvá (o ktorú som sa snažila:), bol wellnes pobyt. Ale som rada. Zatiaľ som v sútažiach vyhrala iba 3krát.  Prvý raz v USA- Sephora gift kartu a knihu o makeupe, druhý raz tiež v USA- francúzske spodné prádlo a tretí včera. :)

Vyhrali ste niekedy niečo v súťaži?

Tuesday, July 12, 2011

Lady in red

Just a simple outfit for an evening with friends.
I´m in love with this super warm weather! 
If I could I would move to a country that has a warm weather all year long. :)
Like south of Italy.
Ah, I love dreaming but I want this dream to happen! :)

Do you like this kind of weather?

Iba jednoduchý outfit na večer s priateľmi.
Milujem toto super teplé počasie!
Keby som mohla, presťahovala by som sa do krajiny s teplým počasím po celý rok. :)
Napríklad juh Talianska.
Ah, mám rada snívať, ale tiež chcem, aby sa tento sen splnil! :)

Máte radi takéto počasie?


Pohoda (part 2)


Monday, July 11, 2011

Pohoda (part 1)

I´m home, extremelly tired and my nose is sunburnt, but I have so many great experiences!
Summary:
For the first time I have:
gone to Pohoda festival. 
slept under a tent.
saw The Uniques and FM Belfast and I´m thrilled!
seen so many great dressed people in one place!
danced on a live concert of Moby, Magnetic Man, Rusko, B-Complex and Pulp.
tried burka on.
drank Bažant Radler (shame on me:D).
waited for morning (ice cold!) shower for about 1,5 hour.
used Toi Toi mobile toilet. :D
made Kofola sock puppet.
eaten Majka with bread at 3 AM.
went to Silent disco and came out wet like after the shower.
went to a festival and I´m sure I want to go again! :)

Som doma, neskutočne unavená a mám spečený nos, ale také množstvo super zážitkov! :)
Sumarizácia:
Prvý raz som:
bola na Pohode.
stanovala.
videla The Uniques a FM Belfast a som z nich nadšená!
videla toľko perfektne oblečených ľudí pokope!
tancovala na živý koncert Mobyho, Magnetic Mana, Ruska, B-complexa a Pulp.
vyskúšala burku.
pila Bažant Radler (hanba, ja viem:D).
čakala na rannú- ľadovú! sprchu 1,5 hodiny.
použila Toi Toiku. :D
vyrobila Kofola maňušku.
jedla Májku s rožkami o 3tej ráno.
bola na Silent disco a vyšla mokrá ako po sprche.
bola na festivale a teraz už viem, že chcem ísť zase! :)

A couple of pictures (part 1) / Pár fotiek (časť prvá:)


Thursday, July 07, 2011

Details and saying goodbye :)

Tomorrow, oh I just realized that today, I´m leaving for Pohoda festival.
My rain boots are ready (just to make sure:).
Red Bull shots too (just to make sure twice).
And my new friend is looking forward too (he is on the last pic:).

So I hope your next days will be great and I will be here at the earliest on Sunday.

Bye. ;P

Zajtra, teda vlastne už dnes odchádzam na Pohodu.
Gumáky pripravené (pre istotu:).
Red Bull shoty tiež (pre dvojitú istotu).
A teší sa aj môj nový kamarát (je na poslednej fotke:).

Takže Vám prajem krásne nasledujúce dni a čakajte ma tu najskôr v nedeľu. :)

Čauko. ;P

Wednesday, July 06, 2011

Mr. Chow: “Oh you never do blow before? Sometimes your heart stops and start up again. Read a book!”

This is my favorite quote from Hangover 2. We went to see it yesterday. I was laughing so hard and I can sa I haven´t seen such a good comedy in a long time. :)
What about you? Have you seen it?

Btw, I´m really thinking about buying rain boots for Pohoda festival because of this shitty weather. :/

Môj obľúbený výrok z Vo štvorici po opici 2. Včera sme na to boli a smiala som sa tak veľmi, že koniec. :) Naozaj som tak dobrú komédiu už dlho nevidela. :)
A čo vy? Videli ste to?

Btw, naozaj rozmýšľam o tom, že si kúpim gumáky na Pohodu, lebo toto počasie ma veľmi neteší. :/Tuesday, July 05, 2011

Details :)

I´m so sorry for neglecting you this way.
First reason is that my man finally came home for the summer. :) Yes!
He also brought me my ticket for Pohoda festival. My mum got it for me for free so I´m very happy. :) I´m slowly beginning to pack, trying to find out what I need, creating outfits and also buying everything I need.
For example this hat from F&F (men´s department), which cost me around 4 euros, but it looks great (you know, sun protection).
Also these sandals originally from H&M, but bought in secondhand for 5 euros (comfort in the highest temperatures).
And finally shining Nicolaus Vodka shot-glasses and shining straw from Becherovka, that I got earlier (I have to see what I´m drinking:).
I´m so looking forward to it like a fat kid on a cake, because:
a) it´s my first time
b) the temperatures should be above 30°C, so Glastonbury mud is not happening!

Are you going to Pohoda or any other festival?


Je mi ľúto, že Vás takto zanedbávam.
Prvým dôvodom je, že môj muž konečne na leto prišiel domov. :) Yes!
Tiež mi doniesol môj lístok na Pohodu. Moja mum mi ho vybavila zadarmo, takže som strašne rada. :) Teda sa pomaly začínam baliť, zisťujem, čo mi treba, tvorím outfity a dokupujem všetko potrebné. 
Napríklad tento klobúk z F&F (mužského oddelenia), ktorý ma stál nejaké 4 eurá, ale vyzerá skvele (viete, ochrana pred slnkom).
Aj tieto sandálky, originálne z H&Mka, ale kúpené v sekáči za 5 eur (pohodlie aj vo vysokých teplotách!).
A nakoniec svietiace Nicolaus Vodka poháriky a svietiaca slamka od Becherovky, ktoré som získala trošku dávnejšie (aby som videla, čo pijem:).
Teším sa ako tučné decko na koláč, lebo: 
a) idem po prvý raz
b) teploty majú byť nad 30°C, takže žiadne blato á la Glastonbury sa nekoná!

Idete aj vy na Pohodu alebo iný festival? :)


Saturday, July 02, 2011

“Life may not be the party we hoped for, but while we're here we should dance.”

Yesterday´s party outfit.
Great night with friends.
Too tired to write more. :)

Včerajší párty outfit.
Super noc s priateľmi.
Príliš unavená na to, aby som písala viac. :)


Friday, July 01, 2011

Flowers and stripes

I had a great evening with my girls yesterday. Ladies night with sangria and wine. Very good combination that involves a lot of talking and gossiping.
Two of my best friends had their last exam today, so the party weekend is starting tomorrow and my man is coming home. What else do I need? :)

Včera som mala super večer s mojimi dievčatami. Ladies night so sangriou a vínom. Veľmi dobrá kombinácia, ktorá zahŕňa veľa rozprávania a klebetenia.
Dve z mojich naj mali dnes svoju poslednú skúšku, takže zajtra začína party weekend a môj muž sa vracia domov. Čo viac potrebujem? :)