Tuesday, August 30, 2011

Holiday :)

I have never bought a vacation as quickly as today. We went to travel agency and bought a trip to Turkey in 30 minutes. :) The flight is tonight and I will be there for 11 days. :) I´m going with my girls so it will definitely be a funny trip. :)
I´m so glad I packed all my clothes etc yesterday. :) The only thing I have to do is pedicure and pack some cosmetics, Vogue and I´m done. :P

Enjoy the last summer days. :)

Nikdy som nekúpila dovolenku tak rýchlo, ako dnes. Išli sme do cestovky a kúpili zájazd do Turecka za 30 minút. :) Letíme dnes večer a budem tam 11 dní. :) Ideme spolu s mojimi dievčatami, takže určite bude sranda. 
Som rada, že som si oblečenie a pod. zbalila už včera. :) Jedinú vec, ktorú ešte musím stihnúť je pedikúra, zbaliť ešte kozmetiku, Vogue a som hotová. :P

Užívajte si posledné letné dni. :)


Monday, August 29, 2011

Nobody is perfect until you fall in love with them

I´m so happy. I don´t need to write more I just want to enjoy that feeling.


P.S.: I finally have time to check out all the new blog posts so look forward to my comments. :P


Som taká šťastná. Nepotrebujem písať viac, iba si to chcem vychutnávať.


P.S.: Konečne mám čas, aby som si pozrela všetky nové posty na blogoch, tak sa tešte na komentáre. :P

Friday, August 26, 2011

Third & the last day

Yesterday was such a great day! First I went to press conference about Slovak Radio and Television and after that to slovak parliament. Kids had a special event called the hour of questions and the were asking politicians and ministers questions about everything from cooking to Libya. :)

Včera bol super deň! Najprv som šla na tlačovku ohľadom RTVS, a potom do parlamentu. Detská univerzita tam mala akciu nazvanú hodina otázok, počas ktorej sa politikov a ministrov pýtali na všetko, od toho či Sulík vie variť až po to, aký je postoj Slovenska k Líbii.

Yesterday´s outfit / Včerajší outfit :

Thursday, August 25, 2011

Second day

Today was my second day of internship in TASR. I "worked" much more than yesterday. I wrote news about Desmod´s new album, cut the interview with Martin Harich and wrote one more report. 

Dnes bol druhý deň mojej praxe v TASR. "Pracovala" som viac ako včera. Napísala som správy o novom albume Desmodu, strihala interview s Martinom Harichom a písala dalšiu správu.

Wednesday, August 24, 2011

First day


Today was my first day of my internship in TASR. First I did not know what to expect, but it was a great first day! :)
I was sent to a press conference about goose feast so I ate so much goose, pancakes, cabbage, and I've got some food home too. : D
I brought it all to my sis just to say thank you for borrowing me her great handbag. :P


Dnes bol môj prvý deň praxovania v TASR. Na to, ako som nevedela, čo od toho čakať, to bol super prvý deň! :)
Poslali ma na tlačovú konferenciu ohľadom husacích hodov, takže som sa hrozne prepchala husou, lokšami, kapustou a ešte som dostala aj na domov. :D
Doniesla som to všetko mojej sis z vďaky za to, že mi požičiava túto skvelú kabelku. :P





Monday, August 22, 2011

Bratislava again :)

So, I´m in Bratislava. Again. :)
Takže, som v Bratislave. Znovu. :)

Sunday, August 21, 2011

Back from wilderness :)

Hiiiiiiii!
I´ve missed my blog so much! I haven´t been here for more than a week but now I´m back! With soooo many emails, notifications and new blog posts I have to go through!
I´m leaving for Bratislava tomorrow morning because I will have to work for TASR for 4 days. I´m very excited!
My parents are coming home from Japan and I will see them tomorrow so I really look forward to that moment! :)
I´m posting 2 outfits, 2 new treasures from secondhand and a couple of details.
Enjoy. :)

Čaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaau!
Už mi môj blog tak chýbal! Nebola som tu viac ako týždeň, ale teraz som späť! A tiež mám strašne veľa emailov, notifikácií a nových postov na blogoch, ktoré chcem prečítať!
Zajtra ráno tiež odchádzam do Bratislavy, lebo budem 4 dni na praxi v TASR! Jú, teším sa!
Moji rodičia zajtra prídu z Japonska, takže sa tiež teším aj na nich!
Postujem 2 outfity, 2 poklady zo secondhandov a pár detailov.
Dúfam, že sa Vám budú páčiť. :)

Thursday, August 11, 2011

My name day!!!! :)

I know I was supposed to leave for my cottage a couple of days ago but plans have changed and I´m leaving today, actually in a couple of minutes. So I´m posting a 2 outfits that I had on during secondhand shopping, sending prizes to giveaway winners and also a couple of details. :)

Btw, today is my name day! :) Celebration time! :)

Viem, že som mala na chatu odchádzať pred pár dňami, ale plány sa zmenili a na chatu odchádzam dnes, o pár minút. Takže postujem 2 outfity, ktoré som na sebe mala počas secondhand nákupov, posielania cien giveaway výhercom a tiež zopár detailov. :)

Btw, dnes mám meniny! :) Oslavujemééééé! :)


Monday, August 08, 2011

The tans will fade, but the memories will last forever.

Today only a quick post because I´m packing and I´m leaving for our cottage. My man and friends will come too so we are going to celebrate my name day, have barbecues, drink... And because I´m leaving for a week I´m posting 2 outfits.
Have a great week. :)

Dnes len taký rýchly post, lebo sa balím a o pár hodín odchádzam na chatu. Príde aj môj muž a kamaráti, a budeme oslavovať moje meniny, grilovať, piť... No a pretože idem až na týždeň, postujem 2 outfity.
Majte sa krásne. :)

Sunday, August 07, 2011

When I´m in need I´m calling leopard. :)

Yesterday was not such a lucky day for me.
I have stepped on a needle and it got stuck in my foot. I panicked at that moment but now everything is good.
Also it was a bad face day so my friend leopard came to rescue me. :)
Enjoy the weekend and I hope you´re luckier than me. :)

Včerajšok bol dosť deň blbec.
Stúpila som na ihlu, ktorá sa mi skoro celá zasekla do päty. Neviete si predstaviť tú paniku, ale teraz je to už dobré. 
Tiež to bol "bad face day", takže ma môj kamarát leopard prišiel zachrániť. :)
Užívajte si víkend a dúfam, že máte viac šťastia ako ja. :)

Saturday, August 06, 2011

Don´t follow the path. Make your own trail.

I had a great day yesterday. Full of meetings with people I haven´t seen in such a long time.
I went to have a lunch with my friend that just came from Moscow and the other one that just came from Denmark.
In the evening we had a meet up with my friends from the university I haven´t seen since the last final.
And tonight we are going to drink and party with my friend from Denmark again. :)
I love when I´m as busy as I am this weekend.
What are you up to?

Mala som včera skvelý deň. Plný stretnutí s ľuďmi, ktorých som nevidela už dlho.
Najprv som mala obed s kamarátkou, ktorá sa práve vrátila z Moskvy a kamarátom, ktorý sa vrátil z Dánska.
Večer sme mali stretko so spolužiakmi z výšky, s ktorými som sa nevidela od poslednej skúšky.
Dnes večer ideme piť a žiť opäť s kamarátom, ktorý sa vrátil z Dánska. :)
Zbožnujem, keď mám takýto busy weekend. 
Čo tento víkend plánujete vy?

Giveaway Winners

Takže, včera sa skončila Giveaway. Chcela som žrebovať nejakým mega spešl spôsobom, ale napokon zvíťazil random.org. :)
Prvú cenu, a to cukrovinky Čierny princ... 




Thursday, August 04, 2011

I don't pretend to be an ordinary housewife. - Elizabeth Taylor

So, yesterday I was feeling like a grandma, today I feel like a housewife. I´m cleaning the house all day because my parents left for Japan. I should be partying but I like everything organized and clean. :) Am I crazy? :D

Tomorrow will be more interesing. My great friend that was in China/Denmark/and is going to England, is coming home and I haven´t seen him since Christmas (ok, except Skype:). So we have to celebrate that! :)

Btw, this is probably the simplest outfit ever. I just went out to buy something to eat for lunch in this. :)

Takže, včera som sa cítila ako stará babka, dnes pre zmenu ako žienka domáca. Upratujem celý deň dom, pretože moji rodičia sú už na ceste do Japonska. Asi by som mala partyovať, ale ja mám najradšej ak je všetko čisté a organizované. Som šialená? :D

Zajtra bude zaujímavejší deň. Môj super kamarát, ktorý bol v Číne/Dánsku/a odchádza do Anglicka, príde domov a ja som ho nevidela už od Vianoc (ok, okrem Skypu:). Takže to musíme osláviť! :)

A toto je asi najjednoduchší outfit. Taký na kúpenie obeda a s5 domov. :)

Btw, posledný deň GIVEAWAY!


If we don't kill ourselves we'll be the leaders of a messed-up generation.

That is a look from the other day when it was kinda colder and I went out with my friends.
Today was completely a different story. Amazing sunny and warm weather!
I feel like a grandma because I was working in the garden for the third day now. :P I was cutting trees for and except the fact how amazing the garden looks I have so many scratches all over my body.
Really, I don´t think it was such a good idea to do it only in shorts and tank top. :DDD

Toto je look z predošlého dňa, keď bolo večer trošku chladnejšie a ja som šla von s kamarátmi.
Dnešok je úplne iný príbeh. Úžasne slnečné a teplé počasie!
Cítim sa trošku ako stará babka, lebo už tretí deň pracujem v záhradke. :P Strihala som stromy a kríky, no a okrem toho, že záhrada teraz vyzerá úžasne je výsledkom aj obrovské množstvo škrabancov po celom mojom tele.
Naozaj, nemyslím si, že to bol až taký skvelý nápad robiť túto činnosť iba v šortkách a tielku. :D


Tuesday, August 02, 2011

Welcome Newbies! :)

The weather is getting better and my mood is acting the same. :)
Today I´m showing you a couple of treasures I have bought on sale in Bratislava. :)


Počasie sa zlepšuje a s ním i moja nálada. :)
Dnes Vám ukážem zopár pokladov, ktoré som získala na zľavách v Bratislave. :)


Monday, August 01, 2011

2 outfits that have something in common 2

Another outfits from Bratislava. These two are both linked by red flats and red bag from secondhand. I was wearing them during shopping. And during those two days I scored great stuff but also a big scab on my knee.
When I was walking to Aupark I was so lost in thoughts hat I haven´t seen small stair on the pavement. Of course I have tripped and fallen on the ground. The worst was that 4 people have seen it. I must have looked like a total dumbass. But whatever, I laughed it off like everytime something embarassing happens to me. :P

Ďalšie outfity z Bratislavy. Tieto dva sú spojené červenými balerínkami a červenou kabelkou zo secondhandu. Mala som ich na sebe počas nakupovania. A počas tých dvoch dní sa mi okrem super vecí podarilo získať aj veľkú chrastu na kolene.
Keď som šla k Auparku, bola som taká zamyslená, že som nezbadala malý schod na chodníku. Samozrejme som zakopla a spadla na zem. Najhoršie na tom bolo, že ma videli 4 ľudia. Musela som vyzerať ako totálny blbec. Ale tak čo už, rozosmiala som sa asi ako stále, keď sa mi stane niečo trápne. :P


2 outfits that have something in common

I´m back home from Bratislava. I´m posting first two outfits that have something in common. What? These special black tights. 
First is the outfit I was wearing when I was travelling so it´s very comfy. And I had the second one on when I was having lunch with my man and when I went shopping. Treasures I have found in sales later. ;)

I just realized that my sister is in Italy, my man in Finland and my parents are leaving for Japan in a couple of days and I´m still home! What a shame! I want to get out of the country too and asap! :)

Have you been on your vacation yet? If yes, where and if no, where are you planning to go? :)

Som späť doma z Bratislavy. Postujem prvé dva outfity, ktoré majú niečo spoločné. Čo? Tieto spešl čierne pančušky, ktoré vyzerajú akoby som na sebe mala nadkolienky (mužské okolie reaguje veľmi pozitívne :D). 
Prvý outfit je na cestovanie, takže veľmi pohodlný. Druhý som na sebe mala na obede s mojím mužom a následných nákupoch. Poklady, ktoré som našla na salesoch neskôr. ;)

Práve som prišla na to, že moja sestra je v Taliansku, môj muž vo Fínsku, rodičia odchádzajú o pár dní do Japonska a ja som stále doma! Joj! Chcem opustiť krajinu tiež a čo najrýchlejšie! (už zniem ako nejaký špión:D).

Už ste boli na dovolenke? Ak áno, kde? A ak nie, kam sa chystáte ísť?:)

Apropo, GIVEAWAY!:)