Wednesday, May 30, 2012

Distraction

Today was (hopefully:) my last final.
I´m sorry for my low activity on this blog, but it will be like that the next month or so because I have to study for my bachelor´s exams. :/
I have already bought 10 highlighters and printed out probably hundred papers. :)
When this will be over I will party going to rehab tomorrow style. :D
Now the most important thing is to focus and study. No, no going on blog, to secondhands, no searching on Fashiolista, no inspiration on tumblr. 
Does that all distract you from important stuff too? :)

Dnes som mala (dúfajme:) poslednú skúšku.
Prepáčte za moju slabú aktivitu na blogu, ale nasledujúci mesiac to bude podobné, pretože sa už začínam učiť na štátnice. :/
Už som si dnes kúpila 10 zvýrazňovačiek a vytlačila asi stovku papierov. :)
Keď sa toto skončí, budem oslavovať v štýle zajtra idem na odvykačku. :D
Teraz je najdôležitejšie sa sústrediť a učiť sa. Nie, žiadne blogy, návštevy sekáčov, žiadne hľadanie vecí na Fashioliste a inšpirácia na tumblri.
Tiež Vás tieto veci tak rozpytľujú? :)


Sunday, May 27, 2012

When I met you all the pieces just fell into place.

Happy. :)
(only thing I need now is bachelor´s degree and it will be flawless;)

Šťastná. :)
(už len mať to Bc. pri mene a bude to bez chybičky;)


Friday, May 25, 2012

Cheap and chic

Next one from my secondhand treasures - Moschino Cheap and Chic top. I combined it with white H&M shorts because the wind was kinda strong today and I didn´t want to show my panties to everyone around when I´m cycling. :D (Trust me, that happened to me numerous times.;)
I´m so happy today. My man came home, so we went cycling, had a wine spritzer and beer, petted the prettiest dog (sorry, I don´t have a photo:) and just enjoyed that we are together again.
Hope you are having a great day too. ;)

Ďalší z mojich sekáčových pokladov - top Moschino Cheap and Chic. Skombinovala som ho s bielymi H&M šortkami, pretože dnes bol trošku silnejší vietor a nechcela som, aby mi každý naokolo počas bicyklovania videl gaťky. :D (Verte mi, už sa mi to veľakrát stalo.;)
Dnes som veľmi šťastná. Môj muž sa vrátil domov, takže sme sa bicyklovali, dali si strik a pivko, hladkali najkrajšieho psa (preáčte, že nemám fotku - bolo to biele šteniatko argetínskej dogy :) a užívali si, že sme zase spolu.
Dúfam, že máte tiež skvelý deň. ;)


Thursday, May 24, 2012

Ballerina

I´m really tired.
I have slept like 5 hours because I was doing stuff for my school.
But I´m happy because of two reasons:
1.)Because of this amazing dress. Four different people called me ballerina today, and that I take as compliment!:)
2.)Because I won a giveaway on Thekla´s blog! I get a chance to choose a dress from Glamorousuk. You know how I love dresses! So excited!:)

Som naozaj unavená.
Spala som dokopy 5 hodín, lebo som riešila veci do školy.
Ale som aj veľmi veľmi happy, lebo:
1.Som dnes mala na sebe tieto šatky, kvôli čomu ma 4 rôzni ľudia nazvali baletkou. A to je kompliment!:)
2.Som vyhrala giveaway na Theklinom blogu! Môžem si na Glamorousuk vybrať šaty. Viete, ako milujem šaty! Som taká vytešená!:)Tuesday, May 22, 2012

In points


Today, only in points because I have so much work for school.
Beautiful day and tanning. Result: Burnt butt. : D
Wearing new flats and new bag from Oasap for the first time. Result: Wounded legs. The bag is ok. :D
Relaxation in H&M. Result: New body lotion with scent of peach pie and vanilla  cream, that they wrapped me in amazing blue transparent plastic bag. (I know I´m strange, I like beautiful plastic bags. :)
Trying to study. Reality: Not really succesful in it.

And what about you? You don´t need to write it in points. ;)


Dnes len v bodoch, lebo mám veľa roboty do školy.

Nádherný deň a chvíľkové opaľovanie. Výsledok: Spečený zadok. :D
Prvý raz obuté nové balerínky a "vyvenčená" nová kabelka z Oasap. Výsledok: Oškreté nohy. Kabelka je v poriadku. :D
Odreagovanie od učenia v H&Mku. Výsledok: Nový krém s vôňou broskyňového koláča a vanilkového krému, ktorý mi zabalili do skvelej modrej priesvitnej igelitky. (Viem, som divná, mám rada pekné igelitky. :)
Snaha učiť sa. Skutočnosť: Nie veľmi úspešná.
A čo vy? A nemusíte v bodoch. ;)


Sunday, May 20, 2012

Bambi

I love animals. And mostly cubs of anything. Maybe except snakes and spiders.
When I was little, I had only one dream job - vet. That was the reason I used to cut out all the animals I could find from magazines and newspapers and organize them into one folder. :)
Now I am in love with bear cubs, foxes and does.
That is the reason I have on this Bambi dress. :)
And what about you and animals? :)

Milujem zvieratá. A najmä mláďatká. Hocičoho. Možno okrem hadov a pavúkov.
Keď som bola malá, tak som mala jediné vysnené povolanie - veterinárka. Preto som si vystrihovala všetky zvieratá, ktoré som v časopisoch a novinách našla a zakladala som si ich do zošita. :)
Teraz ma hlavne dostávajú medvieďatá, líšky a srnky.
Preto ich mám dnes aj na týchto Bambi šatách. :)
A čo vy a zvieratá? :)


Friday, May 18, 2012

Rainy days suck

Sorry for not posting outfit posts. It´s because of this shitty rainy weather. This weather makes me absolutely sick.
So the only things that cheer me up are the ones that arrive to my door from post office or the ones that wait for me in secondhand.
Btw, secondhand. I went there today and I almost got robbed! While I was going through clothes one woman was unzipping my bag! Wtf?! I wasn´t sure at that exact moment that she was really a thief until she left and one woman realized her whole wallet was missing.
Next time I will really scream or do something.


Prepáčte, že nepostujem outfitové posty. Je to kvôli tomuto hnusnému upršanému počasiu. Je mi z neho úplne zle.

Takže jedinými vecami, ktoré ma rozveseľujú, sú tie, ktoré mi chodia so schránky a tie, ktoré na mňa čakajú v secondhandoch.
Btw, secondhand. Dnes som do jedného vošla, a takmer ma okradli! Počas toho, ako som si prezerala veci na vešiaku sa mi jedna žena snažila rozzipsovať tašku! Wtf?! Presne v ten daný moment som si nebola na 100% istá, až kým neodišla a jedna žena nezistila, že jej chýba celá peňaženka.
Nabudúce už budem kričať, alebo hocičo robiť, dokelu.

Wednesday, May 16, 2012

What makes me happy

That I finished one of my exams yesterday.
That I went for one night to Bratislava to see my Mišo.
That I got a couple of great things in H&M.
That I got a chance to read EMMA after a long time during my car ride.
That my package from Romwe with a little deers dress has finally arrived.
What makes you happy now?

Že som včera dala jednu z mojich skúšok.
Že som šla do Bratislavy na otočku za mojím Mišom.
Že som si kúpila zopár super vecí v H&Mku.
Že som si po dlhom čase čítala EMMU počas cesty autom.
Že mi konečne došiel balíček z Romwe so šatami s malými srnkami. 
Čo momentálne robí šťastnými Vás?

Sunday, May 13, 2012

Secondhand shopping (again:)

Yesterday I went to secondhand after a long time.
I was succesful. :)
And I´m wearing it. Plus down is a couple of other things I got there. :)
So bye, I have to go and study. I hope you don´t. ;)

Včera som po dlhej dobe skočila so secondhandu.
Úspešne. :)
A svoj úlovok mám aj na sebe. Plus dolu môžete vidieť, čo ďalšie som ulovila. :)
A teraz sa lúčim, idem sa venovať škole. Dúfam, že vy nie. ;)

Friday, May 11, 2012

Studying. Notice how they conveniently put "DYING" at the end of this word.

I´m sitting on the balcony, chillin, outside is 22 degrees, I´m licking Calippo (oh god, like I haven´t had enough after all the sushi I have eaten for lunch:D), I´m watching Kardashians and I´m going out tonight. 
I imagine summer just like that. 
The thing is, summer hasn´t started yet, I have two more tests to pass and I have one final bachelor´s exam from 12 subjects.
Such a small detail. :D

P.S.: Sorry for not posting much, I´m actually really studying (except this afternoon:)

Práve sedím na balkóne s vyloženými nohami, vonku je 22°C, lížem Calippo (akokeby som ešte nemala dosť, po tom všetkom sushi, čo som spratala na obed:D), pozerám Kardashianky a o chvíľu idem von. Presne takto si predstavujem leto.
Ibaže leto ešte oficiálne nezačalo, mňa čakajú ešte 2 skúšky a štátnice z dvanástich predmetov.
Taký malý detail. :D

P.S: Prepáčte, že nepostujem veľa, v skutočnosti sa naozaj učím (okrem tohto poobedia:)


Tuesday, May 08, 2012

New in


 1. The collar from Romwe has finally arrived. :) / Golier z Romwe už konečne dorazil. :)
2., 4. & 7. Dress and two pastel shirts froms secondhand. / Šatky a dve pastelové košele zo secondhandu.
3. Nail polish from Essence Fruity collection- reminds me of strawberry smoothie. :) / Lak z Essence Fruity kolekcie - pripomína mi jahodový koktejl. :)
5. My bachelor´s thesis - the reason why I recently don´t post as much as before - is finally done. :) / Moja bakalárka - dôvod, prečo momentálne nepostujem tak často ako predtým - je konečne hotová. :)
6. Pastel lilac dress from Asos I got on sale came in today. :) / Pastelové fialové šaty z Asosu, ktoré som získala vo výpredaji, mi dnes prišli. :)
8. Flats from F&F that I got to match the bag lower. / Balerínky z F&F, ktoré som si kúpila, aby som ich zladila s kabelkou nižšie. 

Friday, May 04, 2012

The woman in red... Like fine wine she's going straight to my head...

Yesterday I got a package from Sugarlips.
This top was in it. I chose it because of its light material and bright red colour.
Red is just so passionate and I think it makes everyone look good.
So I chose to wear it on our little meeting with Lucy and Patrik today. :)
I was a little tired so they laughed at many things I´ve said - because you know, they didn´t really make sense. :D
Why was I tired? Because I spent last night editing my bachelor´s thesis. But it was worth it- it´s getting finally printed and I will have it tomorrow. ;)


Včera som dostala balíček zo Sugarlips.
Obsahoval tento top. Vybrala som si ho kvôli ľahučkému materiálu a výraznej červenej farbe.
Červená je taká vášnivá a myslím, že každý v nej vyzerá dobre. 
Tak som si ju obliekla na naše dnešné malé stretko s Lucy a Patrikom. :)
Bola som trošku unavená, tak sa smiali na veľa veciach, čo som povedala- pretože, no, nedávali zmysel. :D
A prečo som bola unavená? Lebo som včerajšiu noc strávila editovaním bakalárky. Ale stálo to za to- konečne je v procese tlačenia a zviazania, a zajtra ju už budem mať! ;)


Wednesday, May 02, 2012

Cinema should make you forget you are sitting in a theater. - Roman Polanski

In a new backless (again:) dress from Asos.
We went to the cinema yesterday to see Eštebák.
I like the atmosphere in the cinema- it´s so much better to watch movies there than on laptop or in tv- with the smell of popcorn, cola and other people laughing on the same thing like you. :)
Have you seen Eštebák? What do you think? 
Or can you tell me some new movies that you think are worth watching?:)

V nových šatách z Asosu (opäť s výstrihom na chrbte:).
Včera sme boli v kine na Eštebáka.
Mám rada tú atmosféru- je to oveľa lepšie pozerať filmy tam, ako na laptope alebo v telke- s vôňou popcornu, colou a inými ľuďmi, smejúcimi sa na rovnakých veciach ako vy. :)
Videli ste Eštebáka? Čo si o tom myslíte?
Alebo mi viete poradiť nejaký nový film, ktorý stojí za to?:)