Saturday, June 30, 2012

Summer is here!

I´m happy because:
I finally spent some time with my man.
I celebrated yesterday.
I got myself a gift - yellow heels (I will wear them tonight so you will probably see them tomorrow).
I´m going to check out some sales today.
I will finally have time to check out all the blogs I´ve been missing during weeks of studying.
Pohoda tickets are home.
And I´m going to party all night again. :)
That means my summer has finally started.
What makes you happy now?;) 

Som taká šťastná, lebo:
Mám konečne čas na môjho chlapa.
Lebo som včera Bc. poriadne oslávila.
Lebo som sa odmenila novými žltými sandálkami (dnes ich budem mať na sebe, tak ich asi uvidíte zajtra).
Dnes idem na výpredaje.
Lebo budem mať konečne čas čítať blogy, ktoré som za týždne učenia nestihla.
Mám doma lístky na Pohodu.
A lebo dnes opäť oslavujem až do rána. :)
Čo znamená, že mi oficiálne začalo leto.
Čo momentálne teší Vás?;)  


Friday, June 29, 2012

Bc.!!!!!

So, I got my bachelor´s degree today.
After an awfull morning when I was shaking from stress as crazy came really difficult bachelor´s exams.
And everything went well. (maybe because of my 2 four leaf clovers? and also 4 weeks of studying to be exact. ;P)
Then came Miško. He brought me these wonderfull roses you can see on my bicycle. We went to get sushi (after three days of almost eating nothing my stomach was almost singing with joy:D), later drink and he gave me this. Probably the best pen I ever had. :)
I´m going to bed. I´m exhausted. I need to gain energy for a weekend full of parties.
(P.S.: Thank you for your wishes, they helped me a lot!:)

Od dnes som Bc.
Po príšernom ráne, keď som sa klepala ako osika, potom prešla do štádia hyperaktivity na štýl zajačika Duracella prišli štátnice.
A všetko šlo hladko. (možno kvôli mojím 2 štvorlístkom? ale tiež aj kvôli 4 týždňom učenia, aby som bola presná ;P)
Potom prišiel Miško. Priniesol mi tieto krásne ruže, ktoré mám na bicykli. Neskôr sme skočili na sushi (po 3 dňoch takmer nejedenia moje brucho spievalo od radosti :D), na drink a dostala som toto. Asi to najlepšie pero, aké som kedy mala. :)
Idem spať. Som vyčerpaná. Musím získať energiu na víkend plný osláv.
(P.S.: Veľké ĎAKUJEM za Vaše želania šťastia, naozaj mi pomohli!:)


Saturday, June 09, 2012

What a sweet surprise ;)

Yesterday I found the best surprise standing under my bedroom window.
My man.
Came home for the weekend and he didn´t tell me in advance.
So we had a great evening yesterday. :)
Oh, I just love surprises. ;)

Včera som našla to najlepšie prekvapenie, ktoré stálo pod mojím oknom do spálne.
Môjho chlapa.
Prišiel domov na víkend a nepovedal mi to vopred.
Takže sme včera mali skvelý večer. :)
Oh, ja tak milujem prekvapenia. ;)