Tuesday, July 31, 2012

Zoo.

Today we finally went to the Zoo with Mišo and our friends.
Oh, I love Zoo, all of the monkeys, llamas, bears and other animals.
And if you have biscuits, they all become friends with you. :D
And what about you and Zoo?

Dnes sme sa konečne dostali s Mišom a našimi kamarátmi do Zoo.
Joj, ja zbožňujem Zoo, všetky tie opice, lamy, medvede a iné zveriny. :)
A keď máte piškoty, zrazu sa s Vami kamarátia všetky. :D
A čo vy a Zoo?


Saturday, July 28, 2012

Bruised.

For those who think running in rain on slippery grass is a good idea as me: No, it isn´t. Check out my legs and you will know why. :D

Pre tých, ktorí si podobne ako ja myslia, že behanie v daždi po mokrej tráve je dobrý nápad: Nie, nie je. Všimnite si moje nohy a budete vedieť prečo. :D


Wednesday, July 25, 2012

Back with good news.

So, I´m back from our cottage.
With amazing news!
I got accepted to Comenius University for journalism!
So I´m moving to Bratislava from September.
Kinda scary. :)
So I have to enjoy my summer until that for sure!


Takže, som späť z našej chaty.

So skvelou správou!
Som prijatá na magisterské štúdium žurnalistiky na Univerzite Komenského!
Takže sa od septembra sťahujem do Bratislavy.
Trošku strašidelné.
Ale to znamená, že si dovtedy musím poriadne užiť leto.


Tuesday, July 17, 2012

P+T+Z

So, the last weekend with Patrik and Timi was just gorgeous.
Of course we went to secondhands (only Patrik was succesful), to sales, we drank a lot of wine (mostly me and Patrik), danced, talked a lot of gossip (in nice way;P), weird guys were hitting on us, we ate terrible chinese food, took a lot of pictures, struck really "sexy" poses and just had a lot of fun!
You can see that on pictures. From the polite ones to wilder ones. ;)

P.S.: I´m leaving for our cottage with Miško for a week so have fun as we did!

No, mám za sebou úžasný víkend s Patrikom a Timi.
Samozrejme že sme boli v sekáčoch (nenašli sme nič až na Patrika), na výpredajoch, pili sme veľa veľa vína (hlavne ja a Patrik), tancovali, ohovárali (ale tak milo;P), balili nás divní týpci, jedli sme otrasnú čínu, fotili sa, robili "szeksi" pózy a jednoducho sa perfektne bavili!
Veď to uvidíte vygradované na fotkách. Od tých najslusnejších po tie divokejšie. ;)

P.S.: Odchádzam s Mišom na chatu na týždeň, takže sa tu bavte ako my! ;)


Sunday, July 15, 2012

Nothings is illegal until you get caught.

Today just photos, because we are partying with Patrik and Timi (more photos later;).

Dnes len fotky, pretože partyujeme, pijeme a žijeme s Patrikom a Timi (viac fotiek neskôr;).


Wednesday, July 11, 2012

Virus

These are photos from yesterday´s night when everything was well with me.
Today I got my Pohoda sickness - like many others (like my sis, my man and my sister´s boyfriend) - that means I have stomach problems, fever and sleep all day.
They say it´s because of some virus caused by bad hygiene. Seriously, I´m the last person with bad hygiene.
Whatever, I hope it will go away soon and I will be healthy for my weekend with Timi and Patrik.
Hope you are feeling better than me. ;)

Toto sú fotky z včerajšieho večera, keď ešte so mnou bolo všetko fajn.
Dnes som dostala aj ja Pohoda chorobu - podobne ako mnoho iných (napr. moja sestra, môj chlap a sestrin priateľ) - čo znamená, že mám problémy so žalúdkom, zvýšenú teplotu a spím celý deň.
Hovorí sa, že je to kvôli nejakému vírusu, spôsobeného nedostatočnou hygienou. Naozaj, ja som ten posledný človek so zlou hygienou.
Ale tak čo už, dúfam, že sa to čoskoro zlepší a ja budem zdravá na môj víkend s Timi a Patrikom.
Dúfam, že vy sa cítite určite lepšie ako ja. ;)


Monday, July 09, 2012

Pohoda 2012

I got back from Pohoda yesterday.
It was really exhausting but absolutelly worth it!
The temperature was around 40°C in the sun so I´m a little burnt. 
We also had a huge storm on Friday but the best day was Saturday for sure- the names like Totally Enormous Extinct Dinosaurs and Chase&Status say it all. I have never gotten so many punches to the head like when I was right under the stage. :D
I have also found new artists I didn´t listen to before but now I definitely will, like: Two Door Cinema Club, Movits!, Hypnotic Brass Ensemble, Lutzenkirchen and SebastiAN.
I can´t wait for the next one!:)

Včera som sa vrátila z Pohody.
Bolo to vyčerpávajúce, ale určite to stálo za to!
Teploty sa na slnku pohybovali okolo 40tky, takže som trošku spečená.
Tiež sme v piatok mali obrovskú búrku, ale sobota po nej bola naozaj najlepšia- mená ako Totally Enormous Extinct Dinosaurs a Chase & Status hovoria sami za seba. Nikdy v živote ma toľkokrát netresli do hlavy, ako vtedy, keď som bola hneď pod stageom. :D
Tiež som si našla nových interpretov, ktorých som predtým nepočúvala, ale teraz určite budem, ako: Two Door Cinema Club, Movits!, Hypnotic Brass Ensemble, Lutzenkirchen a SebastiAN.
Nemôžem sa dočkať tej budúcoročnej!:)


Thursday, July 05, 2012

Pohoda ;)

I´m leaving for Pohoda in a couple of hours so I won´t be here till Sunday.
Have an amazing weekend!:)

Už o pár hodín odchádzam na Pohodu, takže tu nebudem až do nedele.
Prajem Vám skvelý víkend!;)


Monday, July 02, 2012

Nothing beats summer nights.

Today just photos because I don´t even want to spend a second more near my laptop when it´s so nice outside. :)

Dnes len fotky, lebo sa mi pri takomto počasí nechce byť pri notebooku ani o trošku dlhšie. :)