Sunday, December 30, 2012

Happy birthday vol. 3

The title says it all. I´m wearing an outfit from the 3rd birthday party.
I love to celebrate and to celebrate a lot. ;)
And I have a great group of friends that can make it happen.
It was awesome. And even though I drank gin, wine and champagne I didn´t have a hangover in the morning. Maybe because I ate a lot of junk food during the party. :D And even though we didn´t go to club (first time ever:) I think this was my best birthday party ever. :)
I have so many perfect birthday gifts but more about that later.
When is your birthday? Is anyone from you born in December like me?


Názov preto, lebo toto je outfit z mojej 3. oslavy narodenín. 

Rada oslavujem a veľa. 
A mám aj super bandu kamarátov, vďaka čomu sa to dá uskutočniť. ;)
Bolo super. Aj napriek veľa ginu, šampanského a vína, čo som vypila, bolo ráno bez opice. Asi preto, že som zjedla veeeeľa chlebíčkov a jednohubiek. :D A aj napriek tomu, že sme napokon nešli do klubu tancovať (stalo sa to prvý raz:) to považujem za zatiaľ najlepšie narodeniny. :)
Dostala som úplne perfektné darčeky, ale o tom niekedy nabudúce.
Kedy máte narodeniny Vy? Je niekto z Vás decembrový ako ja?Friday, December 28, 2012

Christmas presents

How was your Christmas? 
What presents did you get?
I got so many cool things as gifts or on sale but I´m showing you just a couple of them. (for example except new skis that I´m so excited about but I was too lazy to take pics of them ;).

Aké ste mali Vianoce?
Čo ste dostali?
Ja som dostala aj kúpila na výpredajoch super veci, ale ukážem Vám len pár (napríklad okrem lyží, z ktorých som hotová, ale nechcelo sa mi ich fotiť ;).


Sunday, December 23, 2012

Dashing through the...

I´m leaving and I won´t be here a couple of days because I spend every Christmas with my family on our cottage.
That is the reason I wish you amazing Christmas full of peace, presents you wanted, with the smallest amount of irritating Christmas commercials and without getting fat of all the yummy food. ;)

Keďže každé Vianoce trávim s rodinkou na chate, tak dnes odchádzam a pár dní tu nebudem.
Preto Vám prajem prekrásne Vianoce plné pokoja, darčekov, ktoré ste si priali, s najmenším počtom otravných vianočných reklám a bez priberania z toho všetkého fajného jedla. ;)


Saturday, December 22, 2012

If a fat man puts you in a bag at night, don't worry I told Santa I wanted you for Christmas.

I love this time of the year.
When I do nothing, except baking for Christmas.
When my man is finally home.
When I meet people I haven´t seen for such a long time.
When I sleep sooo long without setting the alarm clock.
When the winter sales begin (my new shoes and bag on the photo are from there).
And when there is only a couple of days left till Christmas.
What do you like? :)

Milujem toto obdobie.
Keď nerobím nič, až na pečenie vianočných koláčov (už mám hotové linecké aj vanilkové rožky:)
Keď mám konečne doma môjho chlapa.
Keď sa stretávam s ľuďmi, s ktorými som sa dlho nevidela.
Keď vyspávam do nemoty a nemám nastavený budík.
Keď začínajú zimné výpredaje (odtiaľ mám nové boty a kabelku na fotke).
A keď do Vianoc zostáva len pár dní. ;)
A čo máte radi vy? :)


dress - Asos
bag, jacket, necklace, ring - H&M
shoes - Deichmann (5th Avenue by Halle Berry)

Thursday, December 20, 2012

Nemúčny čokoládový koláč.

Today just in slovak only. For english recipe click here.

Takže, keďže som mala minulý víkend oslavu narodenín, chcela som napiecť niečo špeciálne.
Bežne sa snažím múke vyhýbať čo najviac, a tak som hľadala, hľadala a hľadala, až som našla tento perfektný recept. V origináli, ktorý nájdete tu, sa pri ňom používajú brusnice, ale poslednú dobu som sa ich prejedla, a tak som volila moje obľúbené jahody. Ich sušenú verziu som nikde nenašla, tak som použila sušené čerešne. :)
Monday, December 17, 2012

End of the world fashion show (12. 12. 2012)

I went to End of the world fashion show with Timi, Patrik G. and his Evka last Wednesday.
We got the invitation from Katka (big thanks for that!:) and we also met Patrik I.
You are probably confused with all the names, right? :)
It was a fashion show with launch of the brand Le Baron (lebaron.cz). One of the creative designers was Patrik G. :)
The fashion show itself had a totally different concept than all of the others. The theme was end of the world so after news about the world´s end we moved to real fallout shelter. Charming female soldiers divided us into intimate groups and the show started. I really loved the male section!
After that we came to afterparty in hotel Mercure with sushi, champagne and wine and I have to tell you, I had sooo much fun! ;)
Photos will be soon on Timi´s blog. :)


Minulú stredu sme sa stretli s Timi, Patrikom G. a jeho Evkou a šli sme na End of the world fashion show.

Ako organizátorka nás tam pozvala Katka (tej patrí veľké ďakujem za pozvanie:) a stretli sme aj Patrika I.
Asi už z tých mien máte menší mišung , čo? :)
Išlo o módnu prehliadku, na ktorej svoju premiéru zažila značka Le Baron (lebaron.cz), na ktorej navrhovaní potlačí sa podieľal aj Patrik G. osobne. :)
Samotná fashion show mala koncept úplne iný ako ostatné. Keďže témou bol koniec sveta, po úvodných televíznych správach o konci sveta sme sa premiestnili autobusom do reálneho atómového krytu. Šarmantné vojačky nás rozdelili na intímnejšie skupinky a show sa mohla začať. Ja najpozitívnejšie hodnotím mužskú kolekciu, ktorá sa mi mimoriadne páčila.
Potom sme sa vrátili späť do hotela Mercure na afterparty so sushi, šampanským a vínkom a musím sa vám priznať, že som sa bavila najlepšie za poslednú dobu. ;)
Fotky čoskoro u Timi. :)


Thursday, December 13, 2012

birthday girl

So my birthday was on Tuesday.
And we celebrated. 
With champagne that we mixed with other kinds of alcohol and the result was a headache like hell the morning after. But it was worth it!
This weekend I´m celebrating again and also a week after Christmas.
I like my birthday long, bubbly and fun! :D
I got such a great present! Article about me and Mirka in winter Woman magazine and invitation to the End of the world fashion show. I went there yesterday and had so much fun but more about that later. ;)
My finals are over too and I´m heading east.
And how are you?

Takže, narodeniny som mala v utorok.
A tak sme oslavovali.
So šampanským, ktoré sme kvalitne pomiešali s ďalšími druhmi alkoholu, takže na ďalšie ráno to bola bolesť hlavy ako sviňa divá, ale stálo to za to!
Tento víkend oslavujem znovu a tiež týždeň po Vianociach.
Moje narodeniny sa musia sláviť dlho, bublinkami a musí byť sranda! :D
Dostala som super darček! Článok o mne a Mirke v zimnom Woman magazíne a pozvánku na End of the world módnu show. Bola som tam včera a bolo skvele, ale o tom viac neskôr. ;)
Skúšky sú pre tento rok už hotové, takže dnes smerujem na východ. 
A ako sa máte vy? Monday, December 10, 2012

counting down the days till my birthday :)


Hi :)
I´m blogging after such a long time. Madness with finals is finally coming to an end in two days.
On the day of my birthday!
Birthday is the most important day of the year for me.
Maybe I´m a little egoistic, but that is the only day of the year that is simply mine!
On 11th I´m also going to meet Patrik G., Timi, Katka and Patrik I., but I will tell you more about that later.:)
Have a wonderful evening.


P.S.: Ok, the photo is from dorm, but I am a student so I have to have at least one! :D

P.S.2.: The bag is an amazing birthday gift from my sis. ;)


Ahojte :)
Po dlhej dobe som na blogu. Šialenstvo so skúškami sa pomaly, ale isto končí už o dva dni.
V deň mojich narodenín!
Tie sú pre mňa najdôležitejším dňom z celého roka.
Možno som trošku egoista, ale je o jediný deň v roku, ktorý je jednoducho môj!
Presne 11teho večer sa vidím s Patrikom G., Timi, Katkou a Patrikom I., ale prečo, tak to vám prezradím už čoskoro.:)
Prajem Vám krásny večer.


P.S.: Ok, fotka je intráková, ale tak čo by som bola za študenta, keby som aspoň jednu nemala? :D

P.S.2.: Tá kabelka je skvelý narodeninový darček od sestry. ;)


Tuesday, December 04, 2012

New in & Tips


Hi, I know I haven´t been posting much and I´m sorry. The truth is that this two upcoming weeks will be a massacre. Not the Texas chainsaw one but the journalistic one that involves 4 finals and a lot of projects I need to finish.
My days all look the same. School, food, study, sleep and sometimes in different order. I´m so glad when I can find time to even watch Gossip Girl. :)
So me and my outfits won´t be here much. Everything will be probably over on 11th of December (the most important day for me- my birthday!:)
Please wish me luck. :)
P.S.: For girls who tagged me in their chain posts: I´m really glad and thank you, but I really don´t have much time to do this now, but I will as soon as this madness ends. :)


Today about stuff I bought, about stuff that is on it´s way to me and some tips. :)Ahojte, viem, že momentálne toho veľa nepostujem a veľmi ma to mrzí. Pravda je taká, že v týchto nasledujúcich dvoch týždňoch prebieha masaker. Nie texaský motorovou pílou, ale žurnalistický, spojený so zatiaľ 4 skúškami a odovzdávaním všetkých prác.
Moje dni vyzerajú ako podľa kopírky: škola, jesť, učiť sa, spať a niekedy aj v rozdielnom poradí. Keď si pozriem Gossip Girl tak môžem byť rada. :)
Takže teraz tu ja aj moje outfity budú pomenej. Všetko sa asi skončí 11.12., čiže v deň pre mňa najpodstatnejší (moje narodeniny!:).
Tak mi držte prsty. :)
P.S.: Pre baby, ktoré ste ma označili v reťazovkách: Ďakujem pekne, ale momentálne neviem, kde mi hlava stojí, určite sa k nim pokúsim vrátiť, keď budem mať viac času. :)


Dnes tu nájdete veci, ktoré som si kúpila, ktoré sú ešte len na ceste ku mne a nejaké tipy. ;)