Tuesday, February 28, 2012

I´ll make the galaxy my playground.

Facts about this post:
It has the biggest amount of pics of me.
These photos have also the best quality because Timbo took them with her camera.
The wind was so strong I kept pulling my dress down all the time that is the reason I have hands on me on many pictures.
Facts about the day when the pictures were taken:
I had amazing day with Timi, I don´t understand how we always seem to have something to talk about when we talk so much. :D
We went to Eurovea and also said hi to Patrik.
And Timi looked gorgeous, you will see some pictures I took on her blog soon. :)

And off topic, I am wearing the galaxy dress I talked about so much before. :)


Fakty o tomto poste:
Nájdete v ňom zatiaľ asi najväčší počet mojich fotiek.
Fotky majú tiež najlepšiu kvalitu, lebo ich fotila Timbo so svojím foťákom.
Vietor bol dosť silný, preto som si stále ťahala dolu šaty a to je tiež dôvod, prečo si ich na viacerých fotkách držím. 
Fakty o dni, keď boli fotky nafotené:
Mala som absolútne skvelý deň s Timi, nerozumiem, ako stále máme nejakú tému, ktorú spolu riešime, keď spolu rozprávame toľko veľa. :D
Boli sme v Eurovei a navštívili sme aj Patrika.
A Timi vyzerala úžasne, na jej blogu čoskoro uvidíte aj nejaké fotky, ktoré som odfotila ja. :)

A mimo témy, na sebe mám galaxy šaty, ktoré som už toľkokrát spomínala. :)


Sunday, February 26, 2012

Of course, all art is erotic. - Adolf Loos

I´m in Bratislava. 
Enjoying time with my man. 
Looking forward to meeting Timbo tomorrow, again.
Also learning new stuff. Because today we went to Danubiana (art museum) to see exhibition of architect Jan Kaplicky- I didn´t know him before, but now I do. :)
And as soon as I came there, I found painting from different exhibiton that caught my attention. ;P

Som v Bratislave.
Užívam si čas strávený s mojím chlapom.
Teším sa zase na Timbo- zajtra máme stretko.
Učím sa nové veci. Pretože dnes sme skočili do Danubiany (múzeum umenia), aby sme videli výstavu architekta Jána Kaplického- predtým som ho nepoznala, ale teraz už áno. :)
A hneď ako som tam aj prišla, našla som si obraz z inej výstavy, ktorý ma zaujal. ;P


Thursday, February 23, 2012

When in doubt wear red. - Bill Blass

I have only 2 colourful jeans in my closet.
Light pink one from GAP and these bright red ones from Old Navy.
I personally hate jeans and pants I usually wear only leggins and jeggins if I have to. :) (But I´m thinking about getting a mint ones.:)
Today I made an exception because I got this great leopard print Esprit sweater in secondhand yesterday. Great. Hm, but the only bad thing about it is that it leaves fuzz everywhere! I feel like I have 100 cats at home. :D


V šatníku mám len 2 farebné džínsy.
Svetloružové z GAPu a tieto ostro červené z Old Navy.
Ja osobne neznášam džínsy a nohavice, pretože zvyčajne nosím len legíny alebo jeggins, keď už naozaj musím. :) (Ale rozmýšľam, veľmi silno, nad tým, že si kúpim nejaké mentolové.:)
Dnes som ale urobila výnimku, pretože som si včera v secondhande kúpila tento skvelý leopardí Esprit sveter. Skvelý. Hm, až na to, že všade púšťa chlpy, takže sa cítim, akoby som doma mala 100 mačiek. :D


Tuesday, February 21, 2012

You fit me better than my favourite sweater.

Today just very very shortly.
I went to post office to pick up this amazing pink/orange/gold friendship bracelet from Timbo.
Such a small thing that can brighten up not only an outfit, but the whole day!:)
Thank you, again.:)

Btw1, the other one is from Asos.

Btw2, listen to some Lana Del Rey. :)

Dnes len veľmi krátko.
Skočila som na poštu po tento úžasný ružovo-oranžovo-zlatý friendship náramok od Timbo.
Taká malá vec, ale dokáže rozžiariť nielen outfit, ale aj celý deň!:)
Ešte raz ďakujem.:)

Btw1, ten ďalší je z Asosu.

Btw2, popočúvajte si trošku Lanu Del Rey. :)


Monday, February 20, 2012

Stressed spelled backwards is desserts.

Are you a sweet or salty person when it comes to food?
I am definitelly a sweet person, I can´t go without something sweet every day.
And I also like to try new stuff, so that is the reason why I got Milka chocolate covered popcorn and new editions of Milka with Oreos and Milka with Daim in Austria.
And it´s a shame that I can´t get Ovomaltine crunchy cream and chocolate covered pretzels because they are fantastic!
(all of the sweets are on the last pic- only the Milka Snax is opened because I couldn´t resist!:D)
Have you ever tried any of those? Or do you like something that is not sold here?

Ak maškrtíte, tak na slanom alebo sladkom jedle? 
Ja neskutočne milujem sladké, neviem si bez toho predstaviť deň.
Tiež zbožňujem skúšať nové veci, čo je dôvod, prečo som si v Rakúsku kúpila popcorn v Milka čokoláde a nové edície Milky s Oreom a Milky s Daimom.
Je blbé, že na Slovensku nemôžem kúpiť Ovomaltine crunchy cream a praclíky v čokoláde, lebo sú mňamózne!
(všetky sladkosti sú na poslednej fotke- iba Milka Snax je otvorený, lebo som nemohla doolať!:D)
Vyskúšali ste niečo z toho? Alebo máte radi niečo, čo tu nedostať?

Btw, pridala som nové veci do SHOPU. Kuk tam!:)


Wednesday, February 15, 2012

Valentine´s day

Today is the 14th of February. For somebody it´s just a Tuesday. For the more romantic ones, Valentine´s day.
If you think it´s too commercial or you think that it´s just a stupid american thing don´t read this post.
Because I belong to those who celebrate it. No, I don´t only show my love to those who matter today. I show it everyday I want. I just think it´s a nice thing to have one day only for love.
Many others think so too. That is the reason why I found so many heart details and took pics of them for you.
Like here, in a mountain cottage.

Dnes je 14teho februára. Pre niekoho je to len utorok. Pre tých viac romatických, deň sv. Valetnína.
Ak si myslíte, že ide len o hlúpu americkú komerčnú vec, tak nečítajte ďalej.
Pretože ja patrím k tým, ktorí ho oslavujú. Nie, svoju lásku k tým, čo za to stoja neprejavujem iba dnes. Prejavujem ju kedykoľvek chcem. Iba si myslím, že je dobrá vec mať jeden deň rezervovaný len pre lásku.
Mnohí iní si to myslia rovnako, preto som dnes objavila mnoho srdiečok a odfotila ich pre Vás.
Napríklad tu, v horskej chate.


Sunday, February 12, 2012

From Austria with love

Hallo. I´m blogging from Austria now. I´m a little bit tired after my journey and all the delicious food I have eaten. 
There is so much snow outside, that maybe I will need an avalanche dog- of course with rum. :)
I can´t wait to try the ski slopes!
I had some skiing practice on Jasna with my girls, my man and his architect friends (It was AWESOME!:) but the temperature now is - 23 °C, so it´s a totally different story.
I don´t have a lot of photos today, just yummy stuff I ate today and the view from my balcony.
Hope I won´t be to tired to blog tomorrow. ;)

Hallo. Dnes blogujem z Rakúska. Som trošku unavená po ceste a po tom všetkom mňam jedle, ktoré som dnes do seba napratala.
Von je toľko snehu, že asi budem potrebovať lavínového psa- jasné, že s rumom! :)
Nemôžem sa dočkať toho, ako vyskúšam svahy!
Mala som trošku tréning na Jasnej s mojimi babami, mojím chlapom a jeho kamarátmi architektmi (Skrátka, jedna BOMBA!:), ale momentálna teplota tu je - 23 °C, čo je úplne iný príbeh.
Dnes nemám veľa fotiek, iba môjho jedla, po ktorom sa oblizujem doteraz a pohľad z môjho balkóna.
Dúfam, že nebudem príliš unavená na blogovanie aj zajtra. ;)


Monday, February 06, 2012

Details

Outside is freeeeeeeeezing! God, I went out today just for couple hours and I´m still cold. :D
So today just a couple of details. :)


Vonku je hroznáááááá zima! Bože, dnes som bola vonku iba na pár hodín a ešte stále sa klepem. :D

Takže dnes len zopár detailov.