Monday, April 30, 2012

Veteran´s car show

Today we had a great day with my man.
We went to veteran´s car show, then we went cycling and enjoyed the sun!
I hope I will get some tan, because my skin is just so pale on these pics!:)
Hope you are having an amazing weekend too!:)

P.S.: That basket is from my bicycle. I would love to take it on picnic. :)

Dnes sme s mojím chlapom mali super deň.
Išli sme na show veteránov, potom bicyklovať a užívali si slnko!
Dúfam, že sa opálim, lebo moja pokožka je na všetkých fotkách neskutočne bledá!:)
Dúfam, že máte tiež skvelý víkend!:)

P.S.: Ten košík je z bicykla. Najradšej by som ho zobrala na piknik. :)


Saturday, April 28, 2012

I've got a bike. You can ride it if you like. :)


Yesterday I met my bachelor´s thesis consultant.
Now it seems to me that I will have to work on it the whole weekend.
Because my man is home and the weather is extremely niceI know how will I relax during my time off.
For example, with him on the bikelike yesterday:)

How will you relax? :)

Včera som sa stretla s konzultantkou mojej bakalárky.
Zatiaľ to vyzerá, že celý víkend strávim pracovne.
Ale tak môj muž je doma a počasie je mimoriadne pekné, čiže viem ako budem relaxovať, ak budem mať čas.
Napríklad s ním na bicykli- ako včera. :)
Ako budete relaxovať vy? :)


Wednesday, April 25, 2012

New in!:)

There is a couple of things that I got/ordered in a couple of days that I want to show you. 
Versace Bright Crystal is a gift from dad, one dress is on it´s way from Asos, and 2 other dresses plus collar from Romwe (because I had won a giveaway on Véčko´s blog:).
Let me know if you like them. :)

V posledných dňoch som dostala/si objednala pár vecí, ktoré Vám chcem ukázať.
Versace Bright Crystal je darček od ociho, jedny šaty sú na ceste z Asosu a ďalšie 2 šaty plus golierik z Romwe (pretože som u Véčka vyhrala giveaway:).
Dajte mi vedieť, či sa Vám páčia. :)

Monday, April 23, 2012

Life is like riding a bicycle - in order to keep your balance, you must keep moving.

Today I went cycling with my sis.
Oh god, why did I start liking it so late?
Today was perfect, the sun was shinig, it was warm outside, we stopped for a beer and wine and enjoyed our day.
I hope you did too. :)

Dnes som bola bicyklovať s mojou sis.
Bože prečo som to začala mať rada až teraz (tak neskoro)?
Dnes to bolo super, svietilo slniečko, bolo teplo, my sme sa zastavili na pivko a vínko a užívali si deň.
Dúfam, že vy tiež. :)

P.S.: V shope sú 3 nové šaty. :)


Friday, April 20, 2012

Giveaway winner is...

You will find out at the end. :)
I´m really sorry I didn´t post the winner yesterday, but the thing is, I have so much stuff to do that I just didn´t have time.
I´m in such stress but what makes me happy is the dress that came in from Asos (it looks so much better in real than on the photos:)) and massage that I got today. :)
And the winner is.....

Dozviete sa na konci. :)
Veľmi ma mrzí, že som víťaza nepostla včera, ale toľko sa toho na mňa zosypalo, že som jednoducho nemala čas.
Som v takom strese, ale čo ma robí šťastnou je, že dnes mi prišli šaty z Asosu (v skutočnosti sú oveľa krajšie ako na fotkách:)) a masáž, na ktorej som dnes bola. :)
A víťazom je.........


Monday, April 16, 2012

Newbies

I know I don´t post as not often as before and I´m sorry but I have so much stuff to do.
I will show you a couple of newbies that improve my mood in this horrible weather.

Viem, že nepostujem tak často ako predtým a mrzí ma to, ale mám veľmi veľa vecí, ktoré potrebujem stihnúť.
Tak Vám aspoň ukážem pár nováčikov, ktorí mi zlepšujú náladu v tomto hroznom počasí.


Friday, April 13, 2012

Street Style POP-UP

Yesterday we went to first part of Street Style POP-UP- fashion show of young designers.
It was a little bit chaotic but I´m glad that something fashion- oriented finally took place in Košice.
I´m very sorry but I don´t have any photos of models but as soon as they will be on the internet I will show them to you. I liked most Veronika Kostková & Petra Pršová, We are not sisters and also Odette Kmeť Fedorová.
One dress particularly caught my attention- pink one with flower applications so I really have to find a photo of that. :) I fell in love with it. :P
It was also great because I met current/ex bloggers: Patrik, Sandra, Aďa and also Lucy. :)
Tonight we are looking forward to see Marika "Tonbogirl". :)

Včera sme šli na prvú časť Street Style POP-UP- módnu show mladých návrhárov.
Bolo to trošičku chaotické, ale som rada, že sa konečne niečo módou orientované konalo v Košiciach.
Je mi to ľúto, ale nemám žiadne fotky modelov, ale hneď ako budú na nete, tak Vám ich ukážem. Najviac sa mi páčili Veronika Kostková & Petra Pršová, We are not sisters a tiež Odette Kmeť Fedorová.
Jedny konkrétne šaty si získali moju pozornosť- ružové s kvietkovanými aplikáciami, takže ich fotku musím niekde nájsť. :) Úplne som sa do nich zaľúbila. :P
Bolo to tiež super, lebo som stretla súčasne blogujúcich/ex blogerov: Patrika, Sandru, Aďu a Lucy. :)
Dnes sa tešíme na to, že uvidíme Mariku "Tonbogirl".

Tuesday, April 10, 2012

Red is the ultimate cure for sadness. - Bill Blass

How was your Easter?
Mine was great with lots of food and not much water (yay! - I don´t like these traditions so I was succesful in boycotting them!:).
But my tooth has partly ruined it because it had hurt the whole time.
I went to dentist today- half of my face is still numb now. It looks really funny when I laugh or talk. :D

Btw, I got this red skirt in secondhand a couple of weeks ago. That color is just amazing. :)

Akú ste mali Veľkú Noc?
U mňa bola super s množstvom jedla a málom vody (yes! - nemám tieto oblievacie a šibacie tradície rada, takže som bola úspešná v tom, že som to všetko bojkotovala!:).
Ale môj zub mi ju trošku pokazil, pretože celý čas bolel.
Dnes som bola u zubára- polovicu tváre mám doteraz umŕtvenú. Vyzerá to dosť smiešne, keď sa pokúšam smiať alebo hovoriť. :D

Btw, túto červenú sukňu som si kúpila pred pár týždňami v secondhande. Tá farba je úžasná. :)

Btw, už iba 8 dní trvá GIVEAWAY!:)

Thursday, April 05, 2012

The only thing that should surprise us is that there are still some things that can surprise us.

I´m sorry I haven´t been here for a while.
I just got back from Bratislava again yesterday.
On Tuesday was my man´s birthday so I had to surprise him! That look on his face when he saw me was just priceless. :)
I have spent 7 hours in train yesterday because the train was delayed. Even the IC train that left probably 2 hours after us overtook us during the trip. :D
Tomorrow I´m going to our cottage with my man and I will come back during the weekend so I wish you a beautiful Easter!:)

Prepáčte, že som tu už dlhšie nebola.
Včera som sa zase vrátila z Bratislavy.
V utorok mal môj chlap narodeniny, takže som ho musela prekvapiť! Ten jeho výraz tváre, keď ma prvý krát zbadal, bol na nezaplatenie. :)
Včera som vo vlaku strávila 7 hodín, pretože  vlak mal meškanie. Dokonca aj ICčko, ktoré vyrazilo asi 2 hodiny po nás nás počas cesty predbehlo. :D
Zajtra odchádzam na chatu s mojím chlapom a vraciam sa až počas víkendu, takže Vám prajem krásnu Veľkú Noc!:)

P.S.: Nezabúdajte na GIVEAWAY. :)