Tuesday, August 28, 2012

Giveaway winner is... :)

When you´re reading this I´m hopefully already in Venice.
We are going there to check out the city and also mostly because of the Venice Biennale.
So I will be back next weekend with probably hundreds of photos for sure!;)


Keď toto čítate, tak som práve už dúfam v Benátkach.

Ideme si pozrieť mesto, ale hlavne tam ideme omrknúť Bienále.
Takže budem späť budúci víkend s asi stovkami fotiek!;)


Friday, August 17, 2012

Random

Today I´m packing and leaving for more than a week to our cottage.
So I´m posting a couple of pics from the other week.

Dnes sa balím a odcházam na chatu na týždeň a niečo.
Takže giveaway budem musieť pravdepodobne predĺžiť až do 27.8., pretože tam nebudem mať internet.
Tak Vám tu dávam zopár random fotiek z uplynulého týždňa.


Thursday, August 16, 2012

At least being pissed off is better than being pissed on.

To tell you the truth, I´m pissed off.
Even though I have excellent study results, red diploma and the fact, that I live so far from Bratislava (in Košice) I didn´t get accomodation on college in Bratislava.
I work so hard with no results!
In addition to that the student office doesn´t work till 20th of August.
I´m sorry, I´m just so mad.
I hope you have better news. ;)Som veľmi nahnevaná.

Aj napriek skvelému priemeru, červenému diplomu a tomu, že bývam v KE, som v Bratislave nedostala internát.
Snažím sa ako pako a napokon nič z toho.
A navyše, študijné oddelenie má dovolenku do 20. augusta.
Jednoducho mi prepáčte, ale mám nervy.
Dúfam, že vy máte lepšie správy. ;)
Tuesday, August 14, 2012

dreaming about prosecco & tiramisu

The red dress I got on sale on ASOS in action.
Right after I got outside I needed to come inside again to change my shoes and wear a coat.
The temperature out was so cold!
I don´t like weather like that, if I could I would live in country where the weather is warm all year long.
Like the south of Italy. And drink prosecco and eat tiramisu all day long. :)
What about you? Where would you live if you could? :)


Červené šaty, ktoré som si kúpila vo výpredaji na Asose v akcii.
Hneď ako som vyšla von som sa musela vrátiť spať sa prezuť a obliecť si kabát.
Vonku bolo tak chladno!
Nemám rada takéto počasie, keby som mohla, žila by som v krajine, kde je teplé počasie celý rok.
Ako na juhu Talianska. A pila by som prosecco a jedla tiramisu celé dni. :)
A čo vy? Kde by ste žili, keby ste mohli? :)


P.S.:Nezabúdajte na giveaway! :)


When we are together.

A couple of random pics from our last meeting with Patrik and Lucy. We talked about everything from pink cars, pawnshops, anonyms, Karl L. and his photo with Lucy, silver bags, deer to vifon soups. Patrik probably has a bruise on his leg caused by me, we discovered hidden Lucy´s smiling potential, I of course drank the most wine of all of us but at least I slept like a baby, howgh!:)


Nejaké random fotečky z nášho minulého stretka v meste s Patrikom a Lucy. Riešilo sa všetko od ružových áut, záložní, anonymov, Karla L. a jeho fotky s Lucy, strieborných kabeliek, srniek až po vifonky. Patres asi odo mňa zinkasoval modrinu na nohe, objavili sme na ňom tiež skrytý Luckin usmievací potenciál, ja som samozrejme opäť vypila najviac vína, ale aspoň sa mi dobre spalo, howgh!:)P.S. Nezabúdajte na giveaway! :)Sunday, August 12, 2012

LBD

I just got back from Miško´s amazing cottage.
There is no TV or internet there and I absolutely love that.
Why? Because you have to be creative to have fun like play old games, talk near the fire and have a barbecue.
I love moments like that. :)
What did you do during the weekend?


Btw, these are photos from Thursday, when I had a different kind of LBD on. (Don´t worry I have safe shorts underneath.;)
Pred chvíľkou som sa vrátila z Miškovej super chaty.

Nie je tam žiadna telka ani internet, takže na to, aby ste sa zabavili, musíte byť kreatívni a vymýšľať niečo iné, napríklad hranie starých spoločenských hier (my sme hrali Investora :), rozprávanie sa pri ohníku a grilovanie.
Zbožňujem takéto momenty. :)
A čo vy? Čo ste robili cez víkend?


Btw, toto sú fotky zo štvrtku, keď som na sebe mala inú verziu LBD. (Nebojte mám pod nimi safe šortky.;)Dress - Cubus (Secondhand)
Shoes - Random chinese shop
Bag - New Yorker
Sunglasses - Gucci
Earrings - Oasap


Listen to this!
Pustite si toto, ja už na tom fičím od Pohody! :)

Thursday, August 09, 2012

As a fat kid in a candy store.

Today I´m going to Lenovo showroom to look for a new laptop. :)
Finally I will have my own laptop because I have always used someone else´s.
You can´t even understand how excited I am.
Like a fat kid in a candy store.
I´m also happy because I have scored Converse with more than a 50% discount but you will see those in some of the new posts.
And what makes you happy?


P.S.: This is 302nd post, so because we have reached 300 I will celebrate it with giveaway asap. :)
Dnes si idem do Lenovo showroomu pozerať nový noteboočik. :)

Konečne budem mať vlastný notebook, pretože doteraz som vždy používala notebook niekoho iného.
Neviete si predstaviť, aká som z toho vytešená.
Asi ako tučné decko v cukrárni.
Ešte ma tešia aj Conversy, ktoré som získala s viac ako 50%nou zľavou, ale tie uvidíte v nejakom z novších postov.
A čo teší Vás?


P.S.: Toto je už 302. príspevok, takže v súvislosti s prešvihnutím 300ky určite bude nejaká giveaway v krátkej dobe. :)Dress - ASOS
Bag - Oasap
Flats - F&F
Sunglasses, Earrings - H&M

Tuesday, August 07, 2012

Pink, red & blue.

This is absolutely crazy.
It´s 7th of August already and it all went so fast.
I want to do so much stuff and there is only a couple of weeks left!
And what about you? Have you done everything you wanted this summer yet?


P.S.:Did you notice that I´m not wearing a dress? :)Toto je absolútne šialené.

Už je 7meho augusta, a celé to uplynulo tak rýchlo.
Chcem ešte stihnúť toľko vecí, ale do konca leta je to už iba pár týždňov!
A čo vy? Stihli ste už urobiť všetko, čo ste toto leto plánovali?


P.S.:Všimli ste si, že na sebe nemám šaty? :)Sunday, August 05, 2012

Like a princess.

That´s how I felt in this dress and with these earrings during yesterday´s great dinner with Miško.
Do you also have something that makes you feel like a princess? ;)


Presne ako princezná som sa cítila v týchto šatách a s týmito náušnicami počas skvelej večere ktorú sme včera s Miškom mali.
Tiež máte niečo, vďaka čomu sa cítite ako princezné? ;)


Friday, August 03, 2012

Seems you can't outsmart Mother Nature.

Mother nature is sometimes evil.
You tell yourself what you would like to inherit from your parents but she literally laughs to your face.
Like me. All of my family are people that are amazing in math (2 economists, 1 electrotechnical engineer, 1 math professor..). I have absolutely no brain cells for that. :D
And for example 2 days ago I´ve found out about bowling. My dad wins every bowling competition he can. Me? I suck at it. Thank you mother nature. :D
And what about you? Happy about everything you have inherited? 

Matka príroda je niekedy sviňa.
Poviete si, čo by ste chceli zdediť od svojich rodičov, ale ona sa Vám rovno vysmeje do tváre.
Ako napríklad ja. Celá moja rodina je skvelá v matematike (2 ekonómovia, 1 elektrotechnický inžinier, 1 profesor matematiky..). Ja? No ja nemám na ňu ani jednu mozgovú bunku. :D
A pred 2 dňami som zistila niečo o mne a bowlingu. Môj oci vyhrá každú bowlingovú súťaž, ktorej sa zúčastní. Ja? Jeden veľký fail. Ďakujem, matka príroda. :D
A čo vy? Ste spokojní/é s tým, čo ste zdedili?


Wednesday, August 01, 2012

They say nothing lasts forever, dreams change, trends come and go, but friendships never go out of style. - Carrie Bradshaw

During the last couple of days I started to realize what will be another of the things I will miss the most in Bratislava.
My girls.
What about you? Do you also have a group of friends you hang out with the most? :)


P.S.: One of them is my sexy photographer on the last photo. :)

P.S.2.: Ignore my hairstyle, please. The wind was kinda strong. :DPočas posledných dní prichádzam na to, čo bude jedna z vecí, ktorá mi v Bratislave bude chýbať najviac.

Moje ženy.
A čo vy? Tiež máte "bandu" kamarátov/tiek, s ktorými ste najčastejšie? :)


P.S.: Jedna z nich je moja sexy fotografka na poslednej fotke. :)

P.S.2.: Nevšímajte si moje vlasy. Dosť fúkalo. :D