Sunday, October 28, 2012

I don't know how to tell you this, but... there's a Chinese family in our bathroom.

It´s so interesting, because a year ago I had one post exactly from IKEA. 
And now again.
I´m not paid for their promo, I just love everything from their furniture and unique decorations to their food.
And fooling around in the store, jumping on their beds, pretending that I´m actually watching TV in their fake living rooms (yes, now I know you think I´m crazy :) like Tom and Summer did in 500 days of summer.
Me and my very pretty photographer for that day Janka went there to get some delicious cakes and coffee. (Btw since they opened after the renovation, the coffee is so much better!:)
Have you tried their cakes? Which one is your favorite? ;)

Je to veľmi zaujímavé, ale pred rokom som mala post presne z IKEy.
A teraz znovu.
Nie, neplatia ma za reklamu, iba zbožňujem všetko od ich nábytku, nezvyčajných dekorácií až po jedlo.
A šalenie sa v ich obchode, hádzanie sa do ich postelí, tvárenie sa, že v ich fake obývačkách pozerám telku (som si istá, že si o mne myslíte, že mi šibe :) ako Tom a Summer v 500 dní so Summer.
Ja a moja krásna fotografka pre daný deň, Janka, sme tam šli na kávu a ich mňamózne koláče. (Btw, odkedy IKEu zrenovovali ich káva je oveľa lepšia!:)
Už ste si tam dali koláčik? Aký je Váš najobľúbenejší? ;)


Friday, October 26, 2012

I like it black & white with some bug on top ;)

I have managed to do a lot of stuff today.
But unfortunately I´m probably getting sick. I hope I will sleep on it and it will get better.
You know, my head hurts, I´m so tired, my throat hurts and I have such a runny nose that I could earn money from it. :D
At least my dress from Asos has arrived.
I hope you feel better.


Dnes som toho stihla veľmi veľa.

Lenže bohužiaľ na mňa asi niečo lezie, takže sa dúfam vyspím a zajtra to bude preč.
Poznáte to, hlava bolí, unavenosť neskutočná, hrdlo škriabe a som hotová továreň na sopeľ. :D
Aspoň mi moje chvíle spríjemňujú šaty z Asosu, ktoré konečne dorazili.
Dúfam, že sa máte lepšie. :)


Wednesday, October 24, 2012

giveaway winners

In this outfit I look a little bit like a little blond parrot.
I know, sometimes I have these colorful moments.
You don´t have to wear dark clothes even though is fall. ;)
Do you tend to wear dark clothes in fall?
Or are you more colorful? :)

V tomto outfite som farebná ako taký malý blonďatý papagáj.
Viem, aj ja mám niekedy tieto farebné momenty.
Nemusím nosiť tmavé farby iba preto, že je jeseň. ;)
A čo vy? Nosíte na jeseň skôr tmavšie farby?
Alebo sa obliekate farebnejšie? :)


Sunday, October 21, 2012

Everytime I close my eyes it´s like a dark paradise...

Today without more text because I´m having my girls over and I have to be a good host. ;)
Have a good evening and listen to some Lana. :)


Dnes bez ďalšieho textu, lebo tu mám moje ženy a musím sa im venovať. ;)

Prajem Vám krásny večer a vypočujte si Lanu. :)


Wednesday, October 17, 2012

Better late than never. :)

When I´m in Bratislava I always think that I have so little time for everything.
I always  run and I´m always late.
Right now I´m packing and heading home this afternoon.
I´m looking forward to that (except 6 hour train journey:) and I hope I will see Patrik and Lucy, and that I will go secondhand shopping. ;)
What are your plans for the rest of the week? :)

Keď som v Bratislave, tak mám pocit, že nič nestíham. 
Stále niekam bežím, stále meškám.
Tentokrát sa balím a poobede odchádzam na východ.
Už sa na to teším (okrem 6hodinovej cesty vlakom:), dúfam, že sa uvidím s Patrikom a Lucy, a že omrknem sekáče. ;)
Aké máte plány na zvyšok týždňa? :)Sunday, October 14, 2012

About my weekend. :)

Yes, my new dress seems to be happy. (Is from Lindex like the collar and earrings are from H&M.)
I would say, like me. :) Because I had a great weekend so far.
I went to the photoshoot, helped with all of the clothes and shoes and I even got a chance to apply make-up to several girls. The atmosphere was great and most important thing, I finally saw how these things go.
I also had a great night with Timi. We learned to dance gangnam style, so we did!
The only thing missing so much is Mišo but I have plane tickets to Brussels and I will see him in 3 weeks. 
And how is your weekend going so far?


Áno, moje šaty vyzerajú šťastne. (Sú z Lindexu, tak ako golierik a náušničky sú z H&M.)
Povedala by som, tak ako ja. :) Pretože som zatiaľ mala super víkend.
Bola som na už skôr spomínanom fotení. Pomáhala som roztrieďovať a baliť oblečenie, podlepovať topánky a dokonca sa mi podarilo aj nanášať make-up viacerým dievčatám. Atmosféra bola super a najdôležitejšie je, že som konečne zažila ako to celé funguje. :)
Tiež som včera mala super večer s Timi. Naučili sme sa tancovať gangnam style, tak sme to využili aj neskôr na party.
Jediné, čo mi veľmi chýba, je Mišo. Ale už mám letenky do Bruselu a uvidím ho o 3 týždne. :)
A aký máte víkend Vy?

Friday, October 12, 2012

The only source of knowledge is experience.

I will have one interesting experience tonight and tomorrow.
I will help with styling and´other stuff on one photoshoot for one website.
Tomorrow I´m also going to meet up with Timi. We haven´t met since I moved to Bratsialava!
I´m working on 2 projects for school- one about fashion history and the other about propaganda.
So I will post about my experiences as soon as possible. ;)
Have a wonderful weekend. 

Dnes večer a zajtra celý deň ma čaká zaujímavá skúsenosť.
Budem pomáhať pri stajlovaní a iných veciach na fotení pre jeden web.
Zajtra mám tiež stretko s Timi, s ktorou sme sa od môjho presťahovania do BA ešte stále nevideli!
Momentálne robím 2 prezentácie do školy o histórii módy a propagande.
Takže sa so zážitkami ozvem čo najskôr. ;)
Prajem Vám krásny víkend.Thursday, October 11, 2012

New in

I haven´t had new in for such a long time.
This time I needed to make one because I got so many gifts in the past week. :)

Už dlho som tu nemala new in.
Tentokrát som ho už musela urobiť, pretože som za posledný týždeň dostala toľko darčekov. :)


Monday, October 08, 2012

Fashion Party (Fashion Cafe Košice, 5.10. 2012)


On Friday we went to a Fashion Party in  Fashion Cafe with Naty.
To be honest, I didn´t know about this event a lot. I knew there are supposed to be 3 fashion shows but that was it. It was kinda different than other shows I went to. It all started with eating and drinking so it was taking such a long time and in a couple of moments I wanted to leave but I´m glad I stayed because one of my little dreams came true. :) This party was full of celebrities from Gabika Drobová, Sajfa, the host Bruno to a couple of Fashion TV presenters (??) (I really can´t remember their names that quick:).

V piatok sme boli s Naty na Fashion Party vo Fashion Cafe.
Aby som Vám povedala pravdu, o tejto akcii som toho počula dosť málo. Vedela som, že na nej majú byť tri prehliadky, ale to bolo tak všetko. Celé jej ponímanie bolo trošku iné, ako na ostatných prehliadkach. Raut začal ešte pred samotnými prehliadkami, takže to bolo trošku zdĺhavé a v niektorých momentoch som mala chuť odísť, ale som veľmi rada, že som počkala. Pretože sa mi splnil jeden z takých menších snov. :) Samotná akcia sa len hemžila celebrtikami od Gabiky Drobovej, cez Sajfu, Bruna, ktorý celú show uvádzal až po niekoľko moderátoriek Fashion TV (ktorých mená si asi takto rýchlo nevybavím:).


Friday, October 05, 2012

girls just wanna have fun...

Yesterday I was with my girls.
Finally after 3 weeks!
And tonight I´m meeting Naty after like 7 months.
She got us tickets to Fashion Party in Fashion cafe so I think we will have fun. The truth is, we can be anywhere and we always do when we are together. ;)
Hope you will have a great night too. ;)

Včera som bola s mojimi babami.
Konečne po 3 týždňoch!
A dnes budem s Naty po asi 7 mesiacoch.
Získala pre nás lístky na Fashion Party vo Fashion cafe, takže sa zaručene budeme baviť. Pravda je, že je jedno, kde sme, bavíme sa vždy keď sme spolu. ;)
Dúfam, že tiež budete mať super večer. ;)

Thursday, October 04, 2012

About Wishlists

I don´t tend to make wishlists because my mind changes so quickly.
Ok of course I have a dreamlist with items I would love to own once in my life (like Burberry trench coat, Chanel 2.55 bag, Cartier love bracelet and I can name tens of other items...;).
But this fall/winter is totally different story.
I deffinitely know 2 items that will not change at all.
Winter coat in bright colour like yellow or purple and pink soft sweater.
I already found the one that I wanted in H&M- you can see it in photos.
What is on your fall/winter wishlist?


Nezvyknem si robiť wishlisty, pretože názor sa mi mení veľmi rýchlo.
Ok, samozrejme mám niečo ako dreamlist s vecami, ktoré by som raz chcela v živote vlastniť (ako Burberry trench, Chanel 2.55, Cartier love náramok a mohla by som menovať ešte desiatky ďalších vecí...;).
Ale táto jeseň/zima je úplne iná.
Poznám 2 veci, ktoré musím mať a môj názor sa určite nezmení. 
Zimný kabát vo výraznej farbe ako žltá a fialová, no a ružový jemný svetrík.
Jeden mäkkučký som našla v H&M- môžete ho vidieť na fotkách.
A čo je na Vašom wishliste na túto jeseň/zimu?


P.S.: Nezabúdajte na GIVEAWAY!