Sunday, October 21, 2012

Everytime I close my eyes it´s like a dark paradise...

Today without more text because I´m having my girls over and I have to be a good host. ;)
Have a good evening and listen to some Lana. :)


Dnes bez ďalšieho textu, lebo tu mám moje ženy a musím sa im venovať. ;)

Prajem Vám krásny večer a vypočujte si Lanu. :)


Friday, October 12, 2012

The only source of knowledge is experience.

I will have one interesting experience tonight and tomorrow.
I will help with styling and´other stuff on one photoshoot for one website.
Tomorrow I´m also going to meet up with Timi. We haven´t met since I moved to Bratsialava!
I´m working on 2 projects for school- one about fashion history and the other about propaganda.
So I will post about my experiences as soon as possible. ;)
Have a wonderful weekend. 

Dnes večer a zajtra celý deň ma čaká zaujímavá skúsenosť.
Budem pomáhať pri stajlovaní a iných veciach na fotení pre jeden web.
Zajtra mám tiež stretko s Timi, s ktorou sme sa od môjho presťahovania do BA ešte stále nevideli!
Momentálne robím 2 prezentácie do školy o histórii módy a propagande.
Takže sa so zážitkami ozvem čo najskôr. ;)
Prajem Vám krásny víkend.