Friday, November 30, 2012

can´t wait

Hi :)
I´m back home in Košice again but this time mostly because I can´t really focus on studying, when I´m in a dorm and I have one final from law next week. :/
This outfit is from Tuesday when we went to drink some mulled wine to a Christmas market. They had vanilla flavoured one, cherry punch, fruit punch.... a lot to choose from. But the atmosphere was a little strange. Not very Christmas like with 10 degrees, no snow and people with unbuttoned coats.
I can´t wait till Christmas. Christmas with peace and no worries about final projects, studying and finals. With Mišo that will come back home a couple of days before Christmas (and I can´t wait till he will open his gift- he has no idea what I got for him:D). With friends that will finally have some time to catch up. With snowing in big chunky snowflakes, sledging, skiing, decorating the Christmas tree (I always do it all by myself!:), packing gifts, baking pastry, burning fire in the fireplace, crunching snow under my feet, ice skating, eating so much it hurts with family during Christmas Eve and simply just chill without any morning alarm.
What are you looking forward to? :)

Čauko :)
Opäť som doma v Košiciach, ale tentokrát hlavne preto, lebo na intráku sa absolútne neviem sústrediť na učenie a skúšku z práva mám už o týždeň. :/
Tento outfit je ešte z utorka, keď sme si boli dať vínečko na vianočné trhy. Mali tam vanilkové varené víno, čerešňový punč, punč s ovocím... takže bolo z čoho vyberať. Len tá atmosféra bola taká divná, nevianočná, keďže bolo asi 10 stupňov, žiadny sneh a ľudia v rozopnutých kabátoch.
Ja sa už Vianoc neviem dočkať. Na pokoj a pohodu bez seminárnych prác, učenia a skúšok. Na Miša, ktorý sa mi vráti tesne pred Vianocami (a na jeho rozbalenie darčeka, lebo nemá absolútnu šajnu, čo pre neho mám:D). Na kamarátov, ktorí konečne budú mať čas vidieť ma tiež. Na sneženie vo veľkých chumáčoch, sánkovačku, lyžovačku, zdobenie stromčeka (každý rok to robím ja a sama!:), balenie darčekov, pečenie koláčikov, zapálený oheň v kozube, vŕzganie snehu pod nohami, korčuľovanie, na neskutočné napráskanie pri vianočnej večeri s rodinou a jednoducho takú tú pohodu bez ranného budíka.
Na čo sa tešíte vy? :)


Tuesday, November 27, 2012

From Antwerp (the last part)

So, the last travel post from our trip to Antwerp.
I really liked it there better than in Brussels.
But not only because of their fashion museum Momu, Forever 21 or bunny park. So the park where during warmer seasons tens of bunnies run around. Those are from people who didn´t want them anymore so they set them free there.
That city just charmed me even though the temperature was just 2 degrees. ;)
So today just outfit photos with sexy lace dress from F&F.


They are followed by photos from Momu and retrospective of Madame Grès.

Madame Grès was a french fashion haute couture designer. Her work was remarkable by it´s sculptural quality of the fabrics and delicate pleating. Moma had a lot of her pieces, from day dresses, evening gowns to beach wear. I was so excited because after all of the museums and buildings I have finally found something that interested me - DRESSES! :) One selection also showed designs of fashion designers that were inspired by her: Jean Paul Gaultier, Yohji Yamamoto a Haider Ackermann. No a posledný travel post, tentoraz ešte z nášho výletu do Antverp.

Páčilo sa mi tam oveľa viac ako v Bruseli.
A nielen preto, že je tam múzeum módy MoMu, Forever 21 či bunny park. Čiže mestský park, v ktorom v teplejších obdobiach behajú desiatky zajacov, ktoré tam vypustili majitelia, keď ich už nechceli.
To mesto ma jednoducho očarilo viac, aj napriek tomu, že boli len asi 2 stupne. ;)
Takže dnes outfitové fotky so sexy čipkovými šatami z F&F.


Hneď za nimi nasledujú fotky z Momu a retrospektívy Madame Grès.
Madame Grès bola francúzska módna návrhárka, ktorá tvorila haute couture. Jej tvorba sa vyznačovala zvláštnym sochárskym spracovaním látok a jemným riasením. V Momu bolo veľa denných šiat, večerných rób a dokonca aj plavky. Bola som taká nadšená, pretože po všetkých tých múzeách a budovách tam bolo konečne niečo pre mňa - ŠATY! :) Jedna časť zahŕňala dokonca návrhy dizajnérov, ktorí sa ňou inšpirovali, teda konkrétne troch: Jean Paul Gaultier, Yohji Yamamoto a Haider Ackermann.Saturday, November 24, 2012

From Brussels (part two)

So outfit post today and about what we have also seen in Brussels.
I have always wanted to see red light district. So we went and looked, and I liked it. I din´t take pics because I don´t really want to post almost naked ladies here. :D Even one man tried to invite me in but you can imagine what my answer was.
Of course I wanted to see markets. One normal one (those olive photos are from there) and one flea one (all the other photos are from there). The flea market had everything there, from old walkmans,silver spoons, tv remotes to horror dolls. I wanted one bracelet badly but it was so cold out I didn´t come back for it. Mistake nr. 1.
After of course, vintage stores. I have found one amazing dark blue Celine bag. But it was really small and for 40 euro. So I didn´t come back for it either. Probably mistake nr. 2 but I have cheaper and bigger replacement already. :)
I also had Churros after 4 years. It´s not very healthy but my stomach was singing with joy. :)
And the last was Atomium. Really bigger than I expected. Outfit pics are from park near it. Probably often visited for photos because even one couple had their pictures taken there. :)

Takže dnes outfit post a o tom, čo sme ešte v Bruseli pozreli.
Vždy ma to ťahalo vidieť red light district. Tak sme šli a okukovali, a bavilo ma to. Nefotila som, lebo načo by som Vám tu postovala polonahé tety. :D Aj ma jeden muž volal dnu, ale tak viete aká je odpoveď. :D
Samozrejme, museli sme ísť aj na trhy. Jeden normálny z ktorého sú olivové fotky a jeden blší, z ktorého sú všetky ostatné. Na tom blšom nájdete všetko od starých walkmanov, cez strieborné lyžičky, ovládačky na telky až po hororové bábiky. Veľmi som chcela jeden náramok, ale bola mi zima, takže som sa poň nevrátila. Chyba č. 1.
Potom jasné, že vintage shopy. Našla som prekrásnu modrú Celine kabelku. Lenže bola veľmi malá a stála 40 eur. Tak som sa po ňu nevrátila. Možno chyba č. 2, ale už mám väčšiu a lacnejšiu náhradu. :)
Po 4 rokoch som si konečne dala Churros. Veľmi zdravý síce nie je, ale moje bruško spievalo. :)
No a posledné sme mrkli Atomium. O dosť väčšie, ako som čakala. Outfit fotky sú z parku pri ňom. Na fotky asi veľmi obľúbenom, lebo sa tam práve fotila jedna svadba. :)


Wednesday, November 21, 2012

Ladybox, November

I know I´m late with this review but because of my Brussels trip, Ladybox got to me just yesterday.
Ladybox to me is like a little Christmas for every month.
I don´t know what I´m going to get which makes the opening more exciting.
For more information about Ladybox and about how to order it, click here. :)
So 3-2-1 my first review!

Oneskorene, ale predsa.
Vďaka môjmu výletu do Bruselu sa ku mne Ladybox dostal len včera.
Ladybox je pre mňa ako také malé Vianoce každý mesiac.
Neviem vopred, čo dostanem, ale to to samotné otváranie robí ešte vzrušujúcejším.
Pre viac informácií o Ladyboxe a o tom, ako ho objednať, klik sem. :)
Takže 3-2-1 prvá recenzia aj u mňa. :)

So let´s start with the packaging.

Takže začnime obalom.


Tuesday, November 20, 2012

From Brussels (part one)

So, the first post from Brussels. :)
I ate probably the biggest amount of fries during this trip (I really don´t like them when I´m home, but the Belgians originally invented them and they are seriously unbeatable). And junk food. Can anyone resist warm churros and waffles with warm Nutella on it? And also I have drank so many beers! I am strictly a wine person but when they have apple beer or cherry one, that seriously changes everything. :)
Manneken Pis is really small and did you know that he has a sister too? Her name is Jeanneke? There is also a pissing dog named Zinneke, but unfortunately I didn´t get to him. 
We also went to Antwerp, to fashion museum, markets, to vintage stores, plus of course we took some outfit photos, but about that later.


P.S. : Ladybox came in today so you can look forward to my first cosmetic review. :)


Tak, prvý post z Bruselu. :)
Počas tohto výletu som zjedla asi najviac hranoliek (doma ich nemám rada, ale v skutočnosti ich vynašli Belgičania a sú naozaj bezkonkurenčné) a nezdravých jedál (churros- no môžete mu odolať? a wafle- predstavte si ešte teplú Nutellu, roztekajúcu sa po wafli... mňam!). No a vypila asi najviac piva v živote (som výlučne vínový typ, ale nedajte si, keď majú aj jablkové či čerešňové :).
Manneken Pis je naozaj malý a vedeli ste, že má aj sestru Jeanneke? Existuje aj pišajúci psík s menom Zinneke, ale bohužiaľ, nedostala som sa k nemu.
Boli sme aj v Antverpách, v múzeu módy, na trhoch aj vo vintage shopoch, plus samozrejme sme nafotili nejaké outfity, ale o tom neskôr. :)


P.S: Došiel mi ladybox, takže sa tiež môžete tešiť na moju prvú kozmetickú recenziu. ;)


Monday, November 19, 2012

Bonjour :)

Bonjour :)
So, I´m posting again after a week in Brussels (and one day in Antwerp). :)
I had to get up so early today (4:00 am!) so I won´t be writing much. I will post photos of Brussels, Antwerp and new outfits soon.
Today just about stuff I brought back from the trip and about what characterized my last and this Sunday.
I hope everything went as good with you. ;)

Bonjour :)
Po týždni v Bruseli (a dni v Antverpách) sa Vám opäť hlásim. :)
Dnes som vstávala o 4tej, takže asi toho veľa písať nebudem, s fotkami Bruselu, Anverp aj nových outfitov sa prihlásim čoskoro.
Dnes to bude o veciach, ktoré som si doniesla z výletu, a o tom, čo charakterizovalo moju predošlú aj túto nedeľu.
Dúfam, že ste sa vy mali rovnako dobre. ;)

Saturday, November 10, 2012

just sorry :)

I´m sorry.
For not responding to your comments, not reading your blogs and for not commenting back.
I have so much stuff to do, in this couple of days I always seem to end up in bed later than 2 AM, I drink yo many coffees and all because I need to finish everything till I will leave for Brussels.
My flight is on Sunday morning so I´m extremely excited! :)
I´m slowly starting to pack, but to pack everyhting just to carry-on of max. 10 kg will be kinda hard with all of the slovak cheese and bacon I have for Miško. :D

I´m so glad you stil read me even though I´m a total blog egoist. ;)

Prepáčte.
Za to, že nestíham odpovedať na komentáre, čítať Vaše blogy a komentovať späť.
Momentálne neviem kde mi hlava stojí, pravidelne chodím spávať po druhej, pijem toľko káv, že koniec, a to všetko preto, aby som stihla všetky veci do školy, kým pôjdem do Bruselu.
Odlietam už v nedeľu ráno, takže sa neskutočne teším! :)
Začínam sa pomaly baliť, ale zbaliť sa do 10 kg príručnej batožiny so všetkými parenicami, korbáčikmi, bryndzami a slaninou pre Miša bude trošku problém. :D

Som rada, že ma čítate aj keď som takýto blogový egoista. ;)


Thursday, November 08, 2012

So much to do, so little time...

I´m sorry my dress looks so rumpled.
I spent the whole day in it. I ran, I walked, I sat... I did everything, so it looks how it looks now.
I had been hunting for them on Asos for a couple of weeks, but my size was always sold out, but in the end, I got them. :)
I have so much stuff to do for school till I will go to Brussels to see Miško, so I won´t be spending so much time blogging.

Prepáčte, že som taká pokrčená.
V tých šatách som behala, sedela, chodila a robila všetko možné celý deň, takže vyzerajú ako vyzerajú.
Na Asose som si ich sledovala na sale pár týždňov, pričom mi stále vypredali moju veľkosť, ale napokon sa mi ich podarilo ukoristiť. :)
Momentálne som vo veľkom zhone dokončiť všetky veci do školy, kým pôjdem do Bruselu za Miškom, takže sa na blogu asi veľa nebudem zdržiavať, ak vôbec.


Tuesday, November 06, 2012

shorts & stairs

Shorts!
Yes, I am not wearing any dress. :)
Weird, huh?
My day was long, too long. I managed to get absolutely wet from the rain, my umbrella changed into a satellite because of the wind, my shoes got wet too so they turned my white socks from white to pink, I missed one bus so I had to wait in a cold for long time but I don´t want to be so negative. The one positive thing: I went to was open lecture of Tim Weiner, Pulitzer prize winner, which was actually really cool. :)
How was your day today?


Šortky!
Áno, dnes na sebe nemám šaty ako obvykle. :)
Zvláštne, čo?
Mala som dlhý deň, veľmi dlhý. Podarilo sa mi úplne zmoknúť v daždi, dáždnik sa mi zmenil vo vetre na satelit, topánky mi úplne premokli, takže mi zmenili ponožky z bielych na ružové, zmeškala som autobus, takže som v zime vonku čakala trošku dlhšie ako obvykle, ale nechcem byť iba negatívna. Pozitívom je, že som šla na otvorenú besedu s Timom Weinerom, nositeľom Pulitzerovej ceny, ktorá bola dosť dobrá. :)
Aký ste mali deň vy?


Thursday, November 01, 2012

Clothes make a statement. Costumes tell a story.

I´m back home again (And in 11 days in Brussels with Miško! :)
I was supposed to go to a halloween party tonight but I´m so tired that I will just watch Gossip girl and later jump to bed.
I have playboy bunny mask that I have bought in USA (because as Regina George in Mean girls said, halloween is the only day when girl can dress like a slut and nobody can´t tell her anything about it:), but I will not wear it this year. :)
What about you? Are you going to celebrate halloween? What costume do you have?
I´m going to our cottage tomorrow and I will come back on Sunday so have a great weekend. :)


A som znovu doma. (A o 11 dní v Bruseli s Miškom! :)
Mala som ísť na halloweensku párty, ale som taká unavená, že si možno mrknem Gossip girl a skočím do postele.
Ešte v USA som si kúpila masku playboy bunnyho (pretože ako povedala Regina George v Mean Girls, halloween je jediný deň v roku, keď sa aj slušné dievčatá môžu obliecť za štetku a nikto im na to nemôže povedať nič :), ale tak tú tento rok nevyužijem. :)
A čo vy? Budete halloween nejako oslavovať? Akú máte masku?
Zajtra odchádzam na chatu a vrátim sa až v nedeľu, takže Vám želám krásny víkend. :)