Thursday, January 31, 2013

My favourite spring rtw 2013 collections

I know that it´s a little bit late wit spring rtw collections for 2013 because we already know the fall ones but I want to show you my favourite ones.
I divided them for you into 10 categories:

Viem, že na jarné ready to wear kolekcie pre rok 2013 je už trochu neskoro, pretože už poznáme tie jesenné, ale chcem Vám ukázať tie moje obľúbené.
Rozdelila som ich pre Vás do 10 kategórií:


Tuesday, January 29, 2013

new in & giveaway winners

Today just shortly: little new in (from sales) and giveaway winners at the end of this post. :)
The other giveaway still continues. :)

Dnes len krátko: malý new in (z výpredajov) a výherkyne giveaway na konci postu. :)
Ďalšia giveaway stále pokračuje. :)


Sunday, January 27, 2013

“Alcohol may be man's worst enemy, but the bible says love your enemy.” - Frank Sinatra

My whole day is about hangover because I went out with my friends yesterday. :D
So not very productive.
I sleep, eat, watch cat videos on youtube (do you know Maru?:), eat, lie down, eat and watch Criminal Minds.
So I won´t write more. :D
How do you spend days like this?

P.S.: Don´t forget about giveaway!

Po včerajšom večeri s priateľmi je dnešok v znamení opice. :D
Takže celý deň trávim veľmi "produktívne".
Spím, jem, pozerám na youtube videá s mačkami (poznáte Maru?:), jem, ležím, jem a pozerám Criminal Minds.
Takže nepíšem viac, lebo by to veľmi nemalo zmysel. :D
Ako väčšinou trávite podobné dni vy?

P.S.:Nezabúdajte na giveaway a ďalšiu giveaway!:)Wednesday, January 23, 2013

"Dieting is the only game where you win when you lose!” Karl Lagerfeld

Last week I have decided to try Dukan diet.
I chose to not continue with it after first - attack phase.
Everybody says that you can lose so much weight with it but I struggled with it for 4 days and ate only proteins- ham, seafood, curds, low fat yoghurts and meat. No sweets and that was extremely hard for me!:)
The result? I have lost 1 kilogram, that even came back so none. And I can´t even look at curd again. :D
My weight is almost the same for like a year so I will probably don´t try another diets and I will continue in food combining. :)
What about you? Have you ever tried or are you on any diet?

Minulý týždeň som sa rozhodla vyskúšať Dukanovu diétu.
To, že s ňou nebudem pokračovať som zhodnotila podľa výsledku prvej- útočnej fázy.
Každý sľubuje, ako veľa sa dá ňou zhodiť, ale ja som sa s ňou mordovala 4 dni, jedla len bielkoviny, čiže šunky, morské plody, tvarohy, nízkotučné jogurty a mäso. Vôbec žiadne sladkosti, čo je u mňa dosť ťažké!:)
Výsledok? 1 kilo dole, ktoré sa mi aj vrátilo, takže úspech nulový. A to, že tvaroh už nechcem ani vidieť. :D
Už asi rok mám stále rovnakú váhu, takže sa pravdepodobne vykašlem na diéty a vrátim sa k pôvodnému spôsobu jedenia, čiže delenej strave. :)
A čo vy? Držali ste alebo držíte nejakú diétu?Friday, January 18, 2013

tv series tips

I´m such a maniac for tv series.
I should really go to S. M. A. (series maniacs anonymous) meetings. :)
Mišo doesn´t understand that, bud sometimes I can spend the most of the day just watching tv series.
Right now I´m obsessed with Criminal Minds (and mostly Dr. Spencer Reid and Derek Morgan;).
What about you? Do you watch them or no? If yes, what are your favorite?
You can find my favorite ones right after outfit photos.

Som neskutočný maniak na tv seriály.
Mala by som naozaj chodiť na mítingy A. S. M. (anonymní seriáloví maniaci). :)
Môj Mišo to nechápe, ale ja niekedy dokážem väčšinu dňa presedieť nad seriálmi.
Teraz ma takto drží Criminal Minds (a hlavne Dr. Spencer Reid a Derek Morgan;).
A čo vy? Pozeráte ich či to nie je Vaša šálka kávy? Ak áno, aké sú Vaše obľúbené?
Po outfitových fotkách nasledujú tipy na moje obľúbené seriály.Wednesday, January 16, 2013

New in (after sales edition)

This new stuff is a result of gifting myself after finals, trying to buy something for myself by gift card (dress), also result of something that caught my attention (necklace and lingerie- I hope that it will catch somebody else´s attention, if you know what I mean :D), the result of urgent need (of new leggins), the visit of second hand after a long time and after a couple classes of wine that always defeat my effort to resist (of course Asos :D).
What did you get in sales?

Tieto nákupy vznikli ako snaha odmeniť sa po skúškach, využiť gift kartu (šaty), tiež výsledkom toho, že ma niečo veľmi zaujalo (náhrdelník a spodné prádlo- to dúfam zaujme aj niekoho iného, if you know what I mean :D), výsledkom urgentnej potreby (nových legín), návštevy sekáča po dlhej dobe, ale aj vplyvom pár pohárov vínka, ktoré porazia aj tú najväčšiu snahu odolať (Asos, pochopiteľne :D).
Čo ste si vo výpredajoch kúpili vy?


Monday, January 14, 2013

Ples v opere 2013 alebo dokonalosť vs. zlý výber

Sorry, this article is relevant for slovak readers mostly, so today in slovak only. :)

Takže, keby dnes nejdem ku mojej sestre, tak ani neviem, že sa včera konal 13. ročník Plesu v opere.
Ale táto informácia sa ku mne napokon dostala (ďakujem Deni:), a tak som sa rozhodla, že dnes vyslovím názor k tomu, čo mali na sebe dámy oblečené.
Zlých výberov bolo menej ako minulý rok (nikdy nezabudnem na Studenkovej modrú róbu s volánmi á la "pri výbere mi preskočilo":D)
Výber som rozdelila na podľa mňa kráľovné večera, priemer a zlé výbery.
Ospravedlňujem sa za vodoznak na niektorých fotkách. Sú totiž z topky.sk a zvyšné z pluska.sk.


Sunday, January 13, 2013

giveawaaaaaaaaay :)


Sorry, today in slovak only.

No čauko :)
Viete, ako som Vám minulý týždeň spomínala, že hneď, ako skončím skúškové, tak pripravím giveaway na oslavu 2hých narodenín blogu? :)
Tak a je to tu!


Thursday, January 10, 2013

Movie tips

These photos are from Košice, when we went to see Anna Karenina with Mišo.
To tell you the truth, I was disappointed. 
The whole movie took place in a theatre setting with coulisses so I couldn´t really get into the story and characters. When the story got more dramatic it got better, but it felt a little slow. I guess it´s better to see it on laptop at home than to waste money on the cinema. I give it a big plus for the costumes.
Have you seen Anna Karenina? Or do you know any good new movie? (I will show you what movies I have seen in a recent time at the end. :)


Tieto fotky sú ešte z Košíc, keď sme s Mišom boli na Annu Kareninu.
Aby som povedala pravdu, bola som dosť sklamaná.
Celý film sa odohrával v prostredí divadla a kulís, takže sa mi nedarilo úplne sa vžiť do deja a postáv. Keď sa príbeh trošku zdramatizoval, tak to bolo lepšie, ale inak mi prišiel dosť zdĺhavý. Podľa mňa je lepšie si ho mrknúť doma, na notebooku, ako platiť zbytočne za kino. Veľké plus má ale u mňa za kostýmy.
Videli ste Annu Kareninu? Alebo mi viete poradiť nejaký dobrý film na pozretie? (V závere vám ukážem tie, ktoré som za poslednú dobu videla ja. Asi Vám až tak intelektuálne neprídu, ale tak nebojte, nabudúce budú aj také. :)Sunday, January 06, 2013

Hey blog... Happy birthday!


Oh god!
I have no idea how this happened. I completely forgot that today is the 2nd birthday of my blog!
So I wish it happy birthday!
I have met so many cool people during this time, I´m writing 352nd post, there have been unbelievable 3809 commnents posted, I have bought probably a million of dresses, I have cursed so many times because of my sale shopping on Asos and I have found a couple of luxury treasures in secondhand!
I thank you all for reading it, also you that only look at the picturess, you that have stopped me randomly with: "hey, I read your blog" and you that are the reason why I still keep doing it! :)

P.S.: I want to have a giveaway to celebrate, just wait till my finals are over. ;)


Bože!
Neviem, ako sa mi to mohlo stať, ale úplne som zabudla, že má môj blog dnes druhé narodeniny!
Tak mu teda blahoželám. ;)
Za ten čas som spoznala skvelých ľudí, píšem práve 352hý príspevok, na tomto blogu sa ocitlo už neuveriteľných 3809 komentárov, nakúpila som asi milión šiat, nadávala nespočetnekrát za výpredajové nákupy na Asose a našla pár luxusných skvostov v sekáči, ktoré by som nikdy nečakala !
Ďakujem Vám všetkým, čo ho čítate, tým, ktorí len pozeráte obrázky, tým, čo ste ma už náhodne zastavili, že "čítam Tvoj blog", tým, vďaka ktorým ma to ešte stále drží! :)

P.S.: Chystám giveaway na oslavu, ale najskôr musím skončiť skúškové. Potom sa tešte. ;)


(Aj keď sa z neho môj Mišo smeje, že má jednu polku tváre inú ako druhú, tak som si ho tu jednoducho nemohla odpustiť. :D)

Saturday, January 05, 2013

happy belated New Year :)

Hello, I´m posting this late and from Bratislava.
And I wish you amazing belated New Year, hope it wil be the best one ever!
The reason why I do it this late is that my school and finals keep me busy.
I have some new stuff, for example late birthday gifts and a couple of things from the internet.
I will show them to you today. ;)

Ahojte, hlásim sa Vám takto neskoro, už z Bratislavy.
A dodatočne želám krásny nový rok, nech je ten najlepší, ako môže byť!
Takto neskoro až preto, lebo ma posledný týždeň zamestnáva škola a skúšky.
Nakopilo sa mi pár vecí, napríklad darčekov na neskoré narodeniny a ešte pár dlho očakávaných vecí z netu.
Tie Vám dnes ukážem. ;)