Friday, October 31, 2014

change

It's unbelievable but Sydney changed me so far. :)
I think in positive way because I tend to focus on little things that make life prettier more than on the negatives.
To give you an example. I came to one meeting almost 2 hours earlier. If I were home I would be swearing like crazy. Here I started to walk through the streets and found the most amazing spots.
One day was just terrible. I overslept, got lost, lost my Opal card, missed 3 buses and met a psycho landlord. Home I would be crying from all the nerves. Here I laughed about it like crazy.
Have an amazing weekend!

Je neuveriteľné, ako veľmi ma Sydney mení. :)
Myslím, že k lepšiemu. Vidím veci inak, pozitívnejšie. :)
Zameriavam sa na malé veci, ktoré robia svet krajším a nevnímam tie negatívne.
Tak napríklad. Na jedno stretko som prišla takmer o 2 hodiny skôr, ako som mala. Doma by som nadávala. Tu so sa začala túlať ulicami a objavila neskutočné zákutia.
Jeden deň som už myslela, že ma naozaj porazí, keď som v daný deň stihla zaspať na inšpekciu bytu, stratiť sa, zmeškať 3 busy, stratiť Opal kartu a z landlorda na jednom z bytov sa vykľul neskutočný psychoš. Doma by som v daný deň už asi od nervov plakala, tu sa na tom už len smejem.
Prajem Vám krásny víkend!Thursday, October 23, 2014

new beginnings

So, I'm in a new relationship.
Probably no surprise to anyone.:)
But unexpected things happen and that's how it's supposed to be. 
The main goal in life is to be happy and to try to reach it. 
So I hope I'm on the right path. ;)

No, tak som začala nový vzťah.
Asi to pre nikoho nie je žiadne prekvapenie.:)
Ale nečakané veci sa v živote stávajú a tak to má jednoducho byť.
Základný cieľ v živote je byť šťastná/ý a snažiť sa ho živote dosiahnuť.
Tak dúfam, že som na správnej ceste. ;)Monday, October 20, 2014

australia: post nr. 2

Hi from Australia after a longer time: :)
Yes, I have fed the kangaroos, pet the koalas (they are so soft! :D), saw the Opera house, walked through Sydney's streets at night, had picnic on the beach, eaten their amazing sushi and tried the ocean (but the water is still so cold for swimming!:).
Now I'm at the stage of looking for a job and accomodation, so it's kinda stressful, but because the people that surround me are amazing it's making it all faster and simpler. So keep your fingers crossed for me in finding a retail job that I will like and I hope to post soon. :)

Po dlhšej dobe sa opäť ozývam.
Áno, už som kŕmila klokany, hladkala koaly (sú strašne mäkkučké :D), videla operu, chodila nočnými ulicami Sydney, mala piknik na pláži, jedla miestne sushi a vyskúšala oceán (stále je príliš chladný na plávanie:).
Momentálne som stále v štádiu, keď si hľadám robotu a bývanie, takže trošku stresujúcejšie obdobie, ale vďaka skvelým ľuďom, ktorí ma obklopujú, mi to ide rýchlejšie a jednoduchšie. Tak držte prsty, nech sa mi podarí nájsť nejaká retail pozícia a dúfam, že sa ozvem už čoskoro. :)


Saturday, October 11, 2014

Australia: the beginning

As you know I arrived to Australia safely.
Because of a great travel buddy (and next roommate:) and 3 gin tonics I've overcame my fear of flying. :D
I live in the house with 13 international students from various countries from Chile and Brazil to Poland. Even though I was scared at the beginning it's an amazing experience.
Australia is... just different. But in a very good sense. People are really friendly and helpful. Sydney is full of romantic and breathtaking places and I really love it's multiculturalism. Btw, coffee is probably of one the best I have ever tasted but fashion one of the worst. :D So I hope the second one will change and I will post again soon. :)

Takže, ako už viete, som v Austrálii.
Vďaka skvelej spolusediacej (budúcej spolubývajúcej;) a 3 gin tonicom som už navždy prekonala strach z lietania. :D
Bývam na dome s 13 medzinárodnými študentmi z rôznych krajín od Chile a Brazílie až po Poľsko. Napriek počiatočnému strachu je to naozaj skvelá skúsenosť spoznávať ľudí z najrôznejších krajín. :)
Austrália je jednoducho ... iná. Ale vo veľmi dobrom zmysle. Ľudia sú (zatiaľ:) neskutočne priateľskí a nápomocní, Sydney je plné romantických a nádherných miest a naozaj milujem jeho multikulturalitu. Btw, káva je tu jedna z najlepších, čo som kedy pila, ale móda naozaj strašná. :D Tak dúfam, že to posledné sa ešte zmení a ozvem sa dúfam už čoskoro. :)


Sunday, October 05, 2014

travel is rebellion in its purest form

This is probably the last post from Slovakia, because I'm leaving on Monday. Outfit I have on is my travel outfit, so no heels after a long time. :) Because I hate flying (btw, my longest flight is almost 14 hours long) the most important thing for me is to feel comfortable and relaxed (thank god they serve alcohol :D).
I have no idea how I managed to do that but I have packed all my clothes and even some Tatratea and my suitcase is still lighter than 30 kilograms. I seriously hope that guys that handle luggage on the airport won't break the bottle with their "sensitive"  handling. :D
Many of you wrote me that you want me to continue with blogging in Sydney - I have never thought about stopping so I will do everything to make it work. :)
If not on blog, there will be something on facebook or instagram for sure. ;)

P.S.: Thank you all for following me - you make me really happy. ;)

Toto je asi posledný post zo Slovenska, vzhľadom na to, že v pondelok večer už letím. :) Na fotkách mám na sebe môj travel outfit, pri ktorom ide hlavne o pohodlnosť, takže po dlhej dobe som bez podpätkov. Keďže neznášam lietanie a čakajú ma dva dosť dlhé lety (ten najdlhší bude mať skoro 14 hodín), tak mi naozaj ide len o to, aby som sa cítila čo najviac uvoľnene (v čom mi určite bude pomáhať aj nejaký ten tvrdší alkohol na palube :D).
Ani neviem ako sa mi to podarilo, ale vtrepala som sa do 30 kíl aj vrátane Tatranského čaju. A keďže prestupujem iba raz v Dubaji, tak dúfam, že sa mi pri tom "citlivom" narábaní s kuframi nerozbije. :D
Mnohí ste ma veľmi potešili tým, že chcete, aby som v blogovaní pokračovala aj v Sydney - nikdy som nerozmýšľala nad tým, že by som prestala, takže budem robiť všetko preto, aby blog fungoval naďalej. Možno na začiatku bude menšia pauza, kým sa zorientujem, vybavím všetko potrebné a hlavne nájdem fotografa (najlepšie sexy fotografa:D), ale blog pokračuje naďalej. ;)
Pokiaľ sa nič neobjaví na blogu, tak na facebooku alebo instagrame určite. ;)

P.S.: Ďakujem, že ma sledujete, robíte mi tým veľkú radosť. ;)